FÓKUSZBAN

Ezek a traktorok kapták a legtöbb pontot - kiosztották az „Év traktora 2018” díjakat

Ezek a traktorok kapták a legtöbb pontot - kiosztották az „Év traktora 2018” díjakat

Ebben az évben immár 21. alkalommal került sor az „Év ...

Megváltozik az egyszerűsített foglalkoztatásról és az illetékekről szóló törvény is

Megváltozik az egyszerűsített foglalkoztatásról és az illetékekről szóló törvény is

Az Országgyűlés 2017. november 14-i ülésén szavaztak a képviselők ...

Állattenyésztés

2017. november 03., péntek • 09:17

Borjak védelmére vonatkozó minimum követelmények

A Kölcsönös megfeleltetés előírásai és követelményei

Magyarország is megerősítette a Gazdasági Haszonállatok Védelméről szóló Európai Egyezményt, amelynek elvei az állatok szükségleteinek megfelelő elhelyezésre, táplálékra, vízre és gondozásra vonatkoznak. Az uniós jogszabályok végrehajtásakor a nemzeti szabályozás kidolgozása során ezeket a követelményeket kell figyelembe venni az állatjólét terén.

fotó:Pixabay

A borjak védelmére vonatkozó minimum követelmények

Fő célok: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a borjak tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek az Európai Unió által meghatározott minimális állatjóléti előírásoknak.

Követelmények:

1. A mozgásszabadsággal és férőhelyszükséglettel kapcsolatos követelmények

A borjaknak elegendő szabad területük kell legyen ahhoz, hogy

 •  megforduljanak,
 •  le tudjanak feküdni,
 •  tudjanak állni,
 •  láthassák egymást,
 •  tudjanak tisztálkodni,
 •  szociális viselkedés iránti igényüket kielégíthessék.

A bokszok méreteire vonatkozó előírásokat be kell tartani! ( - fajlagos férőhely)
 

fotó:Pixabay

2. Egyedi ketreces tartásra vonatkozó követelmények

A nyolc hetesnél idősebb borjút tilos indokolatlanul egyedi ketrecben tartani, kivételt képezhet a megfelelő indok, mely a következő lehet:

 •  rendellenes viselkedésű borjak esetében
 •  különleges állatorvosi kezelés alatt álló borjak esetében
 •  borjak, melyeknél fennáll valamilyen betegség gyanúja
 •  ha az állatok különböző telepekről, épületekből származnak

Az elkülönítés megalapozottságát a kezelő állatorvos által kiállított tanúsítvány, illetve az állomány-nyilvántartási dokumentumok igazolhatják.

3. Csoportos tartásra vonatkozó követelmények

A borjúszálláson biztosítani kell, hogy minden borjú akár egyszerre is képes legyen lefeküdni, felállni és ellátni magát. Fajlagos férőhely szükséglet biztosítása.

4. Lekötésre vonatkozó követelmények

Lekötni kizárólag a csoportosan tartott borjakat szabad, etetésük idejére, maximum 1 órára.

A rendszert úgy kell kialakítani, hogy ne okozhasson sérülést, ne akadályozza az állatot.

5. Az állatok ellenőrzésére, a beteg és sérült állatokkal való bánásmódra vonatkozó követelmények

 •  Istállóban tartott borjakat naponta kétszer ellenőrizni kell.
 •  Szabadban tartott borjakat naponta minimum egyszer ellenőrizni kell.
 •  Súlyosan sérült, beteg állatot szükség esetén azonnal el kell különíteni.

6. Az épületekre és mikroklimatikus viszonyokra vonatkozó követelmények

 • A férőhelyeket és berendezéseket ártalmatlan és jól fertőtleníthető anyagból kell kialakítani.
 • Szállásokat megfelelően tisztítani és fertőtleníteni kell.
 • A bélsarat, vizeletet és el nem fogyasztott vagy kiszóródott takarmányt a szükséges gyakorisággal el kell távolítani.
 • Az elektromos áramkörök és elektromos berendezések rendszeres felülvizsgálata, karbantartása fontos.
 • A tartásra szolgáló épületben lehetőleg 5 és 25°C közötti hőmérséklet tartása fontos.

7. A műszaki berendezésekkel és a megvilágítással kapcsolatos követelmények

 • Az állatokat tilos állandóan teljes sötétségben tartani.

- természetes megvilágítás

- természetes nappali fénnyel megegyező mesterséges megvilágítás

 •  Rögzített vagy hordozható kiegészítő fényforrásról gondoskodni kell.

 •  A további követelmények a gazdálkodói kézikönyvben elérhetőek.

fotó:Pixabay

8. A takarmányozással és az ivóvízellátással kapcsolatos követelmények

 • Mindig a borjú korának, testtömegének, szokásainak, fiziológiai szükségleteinek megfelelő takarmányozásáról kell gondoskodni.

 • A borjakat naponta legalább kétszer meg kell etetni.

 • Legalább akkora legyen a takarmánykiosztó-berendezés, hogy megakadályozza a takarmányért folyó versengés kialakulását.

 • Kerülni kell a nagyfokú kor- és testtömegbeli különbségeket a csoport összeállításánál.

 • Kéthetesnél idősebb borjú számára biztosítani kell a megfelelő mennyiségű friss itatóvizet, folyadékot.

 • Legelőn vagy karámban tartott borjak részére itatóhelyet vagy fagymentes önitatót kell kialakítani.

 • Beteg állatok részére, hőség idejében friss ivóvíz folyamatos elérhetőségéről gondoskodni kell.

 • A borjaknak lehetőleg közvetlen születésük után, de legfeljebb 6 órán belül megfelelő mennyiségű föcstejhez kell jutniuk.

 • A kéthetesnél idősebb borjaknak minden nap kell rostos takarmányt adni a megfelelő emésztés érdekében.

Tilos! 

       - A borjakat állandó jelleggel teljes sötétségben tartani.
       - A borjakat – állatorvosi indok nélkül – szájkosarat rakni.
       - A nyolchetesnél idősebb borjút indokolatlanul egyedi ketrecben tartani.

Jó, ha tudjuk!

- A JFGK 13-ba foglalt, általános haszonállat tartási szabályok szintén vonatkoznak a borjútartásra.

- Különleges követelmény a két hetesnél fiatalabb borjak esetén a száraz, alacsony portartalmú, megfelelő mennyiségű alom alkalmazása.

- Fontos a naprakész nyilvántartás vezetése.

- Azoknak az állattartóknak, akik a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 11/A. § (1) bekezdésének a)-o) pontjában felsorolt állatfajokat a rendeletben meghatározott minimális mennyiségben vagy azon felül mezőgazdasági haszonszerzés céljából tartanak állatjóléti felelőst kell kijelölniük az adott telepen. / További információk: 2008/119/EK irányelve

agrotrend.hu / NAK

Árutőzsde

Árfolyam-figyelő

    

Nyersanyag-figyelő

Kőolaj-figyelő

Géppiac

Agrárállások

Közösség

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
A feliratkozás gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot.