FÓKUSZBAN

Ezek a traktorok kapták a legtöbb pontot - kiosztották az „Év traktora 2018” díjakat

Ezek a traktorok kapták a legtöbb pontot - kiosztották az „Év traktora 2018” díjakat

Ebben az évben immár 21. alkalommal került sor az „Év ...

Megváltozik az egyszerűsített foglalkoztatásról és az illetékekről szóló törvény is

Megváltozik az egyszerűsített foglalkoztatásról és az illetékekről szóló törvény is

Az Országgyűlés 2017. november 14-i ülésén szavaztak a képviselők ...

Agrárpénzek

2017. november 13., hétfő • 10:13

Mit kell tenni, ha változás történik a támogatás folyósítása előtt?

Abban az esetben, ha a kedvezményezett támogatási szerződésben foglalt adataiban változás történik, a változást, a tudomására jutásától számított 8 napon belül köteles bejelenteni az irányító hatóságnak.

I. A kifizetési igénylés benyújtásától független, önálló változás bejelentést kell tenni:

 • építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének változása; a tárolási helyként értelmezhető megvalósítási hely változása az önálló, építéssel nem járó eszköz- és gép beszerzése esetén; és a megvalósítási hely változása nem beruházási projektek esetében, legkésőbb, az építéssel érintett költségeket tartalmazó első kifizetési igénylést megelőzően

 • életvitelszerű tartózkodási hely, illetve székhely címének változása a VP2-6.3.1-16 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése intézkedés esetében,

 • a projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása esetében, a jelen tájékoztató II. fejezetében foglaltak kivételével,

 • a pályázati felhívásban projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változásakor,

 • a rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása esetében legkésőbb, az esemény megtartása előtt 30 nappal meg kell tenni a bejelentést

II. A kifizetési igénylés benyújtásakor, nem önálló változás bejelentést kell tenni:

 • a módosított Építési Norma Gyűjteményes (ÉNGY) tétel esetében,

 • a módosított, árajánlattal alátámasztott építési árajánlatos tétel esetében,

 • a módosított árajánlatos tétel esetében, amennyiben az árajánlattal alátámasztott új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb,

 • az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása esetében, ugyancsak árajánlattal alátámasztva.

Minden változást indokolni kell és a változások dokumentációval történő alátámasztása is kötelező.

Nem szükséges bejelenteni:

a projekt költségvetésének azon változásait, amelyek a projekt megvalósítása során bekövetkezett árváltozásból adódnak.

A változások bejelentése az alábbi elektronikus úton lehetséges: www.mvh.allamkincstar.gov.hu, Elektronikus kérelmezés/Vidékfejlesztési Program(2014—2020) Támogatási kérelem” menü, Változás bejelentés (VP) menüpont (okirat vonalkódjára hivatkozva) „Változás bejelentés információk” adatblokkban - itt rögzíthetjük az információkat.

A Szechenyi2020 weboldalon, a Vidékfejlesztési Program pályázati dokumentációi között megtalálható „Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához” anyag alkalmazandó.

Amennyiben elmulasztjuk a bejelentési kötelezettséget:

 • Önálló változás bejelentés elmulasztása: ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, vagy az egyszeri elszámoló kezdeményezi, a támogatás kifizetésére rendelkezésre álló határidőt felfüggesztik, mivel a módosítással érintett kifizetési igénylés elbírálása, valamint a támogatás folyósítása a változásra vonatkozó döntés birtokában történhet meg.

 • Amennyiben a kedvezményezett, a változással érintett tételre a támogatás kifizetését kezdeményezte, de a változás nem hagyható jóvá (ennek következtében az igényelt támogatás több mint 10%-kal haladja meg a jóváhagyott folyósítható támogatás összegét) a Magyar Államkincstár szankciót alkalmaz, és a különbözetnek megfelelő összeggel csökkenti a folyósítható támogatás összegét.

 • Abban az esetben, ha bármilyen (bejelentést igénylő, bejelentése nem igénylő) eltérést a kedvezményezett nem jelez a kifizetési igénylés benyújtásakor és ennek észlelése megtörténik, az szabálytalanságkezelési eljárást vonhat maga után.

(Jelen tájékoztató nem terjed ki a terület- és állatlétszám alapú támogatásokra.)

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Árutőzsde

Árfolyam-figyelő

    

Nyersanyag-figyelő

Kőolaj-figyelő

Géppiac

Agrárállások

Közösség

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
A feliratkozás gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot.