FÓKUSZBAN

Ezek a traktorok kapták a legtöbb pontot - kiosztották az „Év traktora 2018” díjakat

Ezek a traktorok kapták a legtöbb pontot - kiosztották az „Év traktora 2018” díjakat

Ebben az évben immár 21. alkalommal került sor az „Év ...

Megváltozik az egyszerűsített foglalkoztatásról és az illetékekről szóló törvény is

Megváltozik az egyszerűsített foglalkoztatásról és az illetékekről szóló törvény is

Az Országgyűlés 2017. november 14-i ülésén szavaztak a képviselők ...

Agrárpénzek

2017. július 17., hétfő • 10:11

Módosult a VP-ÖKO pályázati felhívás

2017. július 6-án a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű (VP4-11.1-11.2-15 azonosító jelű) felhívás.

Az alábbiakban a NAK összefoglalóját olvashatják a módosítás tartalmi részleteiről:

1.    A területi puffer módosítása

- A terület puffer (tolerancia) fogalma pontosításra került (8. számú melléklet fogalomjegyzékben az 57. fogalom). A módosítás értelmében a tolerancia mindösszesen 6 méter lehet (belső puffer 3 m, külső puffer 3 m).

területi puffer (tolerancia): EOV koordináták alapján beazonosított, térképileg lehatárolt összefüggő földterület határvonala melletti 3-3 m-es sáv kívül és belül egyaránt (külső és belső puffer), mely a 2. melléklet szerinti mérési pontosság, koordináta élesség alapján kerül kialakításra;

- Ha a kedvezményezett a belső területi pufferrel csökkentett területre vonatkozóan rendelkezik jogszerű földhasználattal, akkor a részleges kizárási eljárást nem folytatja le a Kincstár. (XI. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai (2) pont kiegészült a (2a) alponttal.)

(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá a támogatási vagy kifizetési kérelmekhez kapcsolódó egyéb eljárások során megállapításra kerül, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület mérete csökkentésre szorul, az Államkincstár részleges kizárás iránti eljárást indít.

(2a) A 2. bekezdésben foglalt részleges kizárási eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben azon földrészletek, amelyeken az ügyfél jogszerű földhasználattal rendelkezik, területi elhelyezkedését illetően teljes egészében lefedik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület belső területi pufferrel csökkentett területét.

- A területi pufferek, tolerancia nem vehető figyelembe, ha a fizikai blokkon belül túligénylés van. (3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezet IV. Általános követelmények(2) pontja javításra, kiegészítésre került.)

(2) A támogatást igénylőnek a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen belüli teljes területen a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie. Amennyiben valamely fizikai blokkban túligénylés alakul ki, átfedés van a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, és/vagy valamely bejelentett terület között, avagy a bejelentett terület a tematikus előírás-csoportban nem támogatható területre fed rá, akkor a területi puffer nem vehető figyelembe.

2. A 2017. március 1-jéig lehetőség volt a jogszerű földhasználattal nem lefedett területek vis maioros részleges visszavonására. A módosítás tisztázza, hogy ezen bejelentéseket nem szükséges kiegészíteni vis maior kérelemmel. (A VIII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai (3) b) pont új mondattal egészült ki.)

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza:

b) elfogadott vis maior esetek:

- Amennyiben a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű földhasználattal, új poligon méréssel legkésőbb 2017. március 1-jéig. Az ilyen irányú bejelentések esetén vis maior kérelem és hozzá kapcsolódó igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges.

3.    Területek elkülönítése: törlésre kerül a KET-en belüli táblák elkülönítésére vonatkozó rendelkezés. (Az 1. számú mellékletben a 2. Területek elkülönítése fejezet B) pontja törlésre került.) Az ÖKO támogatás esetében nincs meghatározva maximális táblaméret, így ez a kitétel nem releváns.

A törölt szöveg:

B) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli táblák elkülönítése:

Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül több szomszédos táblán ugyanazon kultúra található, akkor a táblák csak akkor fogadhatóak el, ha a táblák jól elkülöníthetőek, azaz közöttük legalább egy 0,25 ha bármely más növénykultúrával (hasznosítási kóddal) fedett terület helyezkedik el.

4.    Állategységre vonatkozó szabályok: a pályázati felhívás előírja, hogy legeltetéses hasznosítás esetén rendelkezni kell (saját jogon, vagy bérlegeltetési szerződés útján) minimum 0,3 ÁE/ha legeltethető állatállománnyal. A módosítás során pontosították, hogy ez a kitétel kizárólag a legeltetéses hasznosítás esetében áll fenn. (A 7. számú melléklet Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei részének 9. pontja pontosításra került.)

Legeltetéses hasznosítás esetében, amennyiben a kedvezményezett nem éri el a minimum 0,3 legeltethető ÁE/ha-t, akkor az adott évi kifizetése elutasításra kerül.

A módosítás elérhető itt.

Fotók: pixabay.com

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Árutőzsde

Árfolyam-figyelő

    

Nyersanyag-figyelő

Kőolaj-figyelő

Géppiac

Agrárállások

Közösség

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
A feliratkozás gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot.