2022.05.25., szerda , Orbán

Állattenyésztés

2018. február 02. péntek • 17:33

Erre figyeljen az anyajuhtartás-támogatás iránti kérelem benyújtásakor

A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban a juhtenyésztők, juhtartók számára három jogcímen kerülhet kifizetésre támogatás: az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás állatlétszám alapon, termeléstől elválasztva a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás történelmi bázis alapon, valamint termeléshez kötött anyajuhtartás támogatásként.

A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás történelmi bázissal rendelkező termelők kizárólag az állatlétszám alapú támogatás igénylésével szerezhetik meg a jogot aszerint, hogy ténylegesen hány anyajuhot tartanak. Ennél a támogatásnál a kifizetési kérelmet nem kell külön benyújtani, mivel az a ténylegesen tartott és kérelmezett egyedszám alapján automatikusan kerül folyósításra.

A termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás esetében az egy anyajuhra kifizethető támogatási összeget az összes állatlétszám befolyásolja, vagyis a támogatás a gazdálkodó tenyészetében tartott minden olyan nőivarú juh után igénybe vehető, amelyik legalább egyszer ellett élete során, vagy a birtokon tartási kötelezettség utolsó napján betölti az egy éves kort.

A támogatási kérelmek szankciómentes benyújtására 2018. február 1. és 2018. március 20. között van lehetőség, továbbá szankcióval terhelten március 20. után még 25. naptári napig, mely időszak alatt munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül, a támogatási összeg.

fotó:Pixabay

A termeléshez kötött, és az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igénybe vételének feltételei hasonlóak, miszerint a kérelmezett állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adatoknak az ENAR nyilvántartásba a támogatási kérelem benyújtási időszakának végéig a Juh ENAR rendelet előírásaira figyelemmel bejelentésre kell kerülnie.

Az igénylő állattartónak a Tenyészet Információs Rendszerben tenyészettel kell rendelkeznie legalább a kérelem benyújtásának napjától a birtokon tartás végéig, és az általa igényelt állatoknak ebben a tenyészetben kell tartózkodniuk.

A birtokon tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn.

fotó:Pixabay

A mezőgazdasági termelőnek gondoskodni kell az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használni a nőivarú állomány fedeztetésére, továbbá biztosítani a tenyészetében tartott állatállománynak a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (Juh ENAR) szerinti tartós jelölését, folyamatos nyilvántartását és az adatok bejelentését.

A kérelmező által tartott állatok létszámát, a szakszerű apaállat használatot, valamint az állatjelölés teljesítését a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség instruktorai a Magyar Államkincstár (MÁK) által közzétett formanyomtatványon igazolják.

Az igazolás másolatát elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a kérelem mellékleteként kell benyújtani.

A két támogatási jogcím közötti eltérés, hogy a termeléshez kötött támogatás esetében a minimális támogatható egyedszám egy darab és nincs kiosztva jogosultság, az átmeneti nemzeti támogatás esetében ez a szám 10 darab, mely az egyéni támogatási felső határ mértékéig vehető igénybe.

Az átmeneti nemzeti támogatás esetében az egyéni támogatási felső határt meghaladó állatlétszámhoz az országos tartalékból kerül kiosztásra jogosultság.

Az elektronikus kérelem benyújtásához javasoljuk a MÁK honlapján elérhető útmutató megfelelő lépéseinek betartását. A meghatalmazottak útján elektronikusan benyújtott kérelmek igénylő általi papír alapú ellenjegyzésekor nem szabad elmulasztani az adatok helyességének ellenőrzését, mind az azonosító és személyes, mind pedig az állatlétszám adatok tekintetében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.