FÓKUSZBAN

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus ...

A monília miatt az idén is fel kell venni a permetezőgépet

A monília miatt az idén is fel kell venni a permetezőgépet

Elsőként a virágzó kajszira figyeljünk. De ugyanígy fertőzi ...

Algafix®, a magyar biostimulátor

Algafix®, a magyar biostimulátor

A biostimulátorok használata egyre jobban terjed világszerte. ...

Állattenyésztés

2017. november 03., péntek • 09:17

Borjak védelmére vonatkozó minimum követelmények

A Kölcsönös megfeleltetés előírásai és követelményei

Magyarország is megerősítette a Gazdasági Haszonállatok Védelméről szóló Európai Egyezményt, amelynek elvei az állatok szükségleteinek megfelelő elhelyezésre, táplálékra, vízre és gondozásra vonatkoznak. Az uniós jogszabályok végrehajtásakor a nemzeti szabályozás kidolgozása során ezeket a követelményeket kell figyelembe venni az állatjólét terén.

fotó:Pixabay

A borjak védelmére vonatkozó minimum követelmények

Fő célok: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a borjak tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek az Európai Unió által meghatározott minimális állatjóléti előírásoknak.

Követelmények:

1. A mozgásszabadsággal és férőhelyszükséglettel kapcsolatos követelmények

A borjaknak elegendő szabad területük kell legyen ahhoz, hogy

 •  megforduljanak,
 •  le tudjanak feküdni,
 •  tudjanak állni,
 •  láthassák egymást,
 •  tudjanak tisztálkodni,
 •  szociális viselkedés iránti igényüket kielégíthessék.

A bokszok méreteire vonatkozó előírásokat be kell tartani! ( - fajlagos férőhely)
 

fotó:Pixabay

2. Egyedi ketreces tartásra vonatkozó követelmények

A nyolc hetesnél idősebb borjút tilos indokolatlanul egyedi ketrecben tartani, kivételt képezhet a megfelelő indok, mely a következő lehet:

 •  rendellenes viselkedésű borjak esetében
 •  különleges állatorvosi kezelés alatt álló borjak esetében
 •  borjak, melyeknél fennáll valamilyen betegség gyanúja
 •  ha az állatok különböző telepekről, épületekből származnak

Az elkülönítés megalapozottságát a kezelő állatorvos által kiállított tanúsítvány, illetve az állomány-nyilvántartási dokumentumok igazolhatják.

3. Csoportos tartásra vonatkozó követelmények

A borjúszálláson biztosítani kell, hogy minden borjú akár egyszerre is képes legyen lefeküdni, felállni és ellátni magát. Fajlagos férőhely szükséglet biztosítása.

4. Lekötésre vonatkozó követelmények

Lekötni kizárólag a csoportosan tartott borjakat szabad, etetésük idejére, maximum 1 órára.

A rendszert úgy kell kialakítani, hogy ne okozhasson sérülést, ne akadályozza az állatot.

5. Az állatok ellenőrzésére, a beteg és sérült állatokkal való bánásmódra vonatkozó követelmények

 •  Istállóban tartott borjakat naponta kétszer ellenőrizni kell.
 •  Szabadban tartott borjakat naponta minimum egyszer ellenőrizni kell.
 •  Súlyosan sérült, beteg állatot szükség esetén azonnal el kell különíteni.

6. Az épületekre és mikroklimatikus viszonyokra vonatkozó követelmények

 • A férőhelyeket és berendezéseket ártalmatlan és jól fertőtleníthető anyagból kell kialakítani.
 • Szállásokat megfelelően tisztítani és fertőtleníteni kell.
 • A bélsarat, vizeletet és el nem fogyasztott vagy kiszóródott takarmányt a szükséges gyakorisággal el kell távolítani.
 • Az elektromos áramkörök és elektromos berendezések rendszeres felülvizsgálata, karbantartása fontos.
 • A tartásra szolgáló épületben lehetőleg 5 és 25°C közötti hőmérséklet tartása fontos.

7. A műszaki berendezésekkel és a megvilágítással kapcsolatos követelmények

 • Az állatokat tilos állandóan teljes sötétségben tartani.

- természetes megvilágítás

- természetes nappali fénnyel megegyező mesterséges megvilágítás

 •  Rögzített vagy hordozható kiegészítő fényforrásról gondoskodni kell.

 •  A további követelmények a gazdálkodói kézikönyvben elérhetőek.

fotó:Pixabay

8. A takarmányozással és az ivóvízellátással kapcsolatos követelmények

 • Mindig a borjú korának, testtömegének, szokásainak, fiziológiai szükségleteinek megfelelő takarmányozásáról kell gondoskodni.

 • A borjakat naponta legalább kétszer meg kell etetni.

 • Legalább akkora legyen a takarmánykiosztó-berendezés, hogy megakadályozza a takarmányért folyó versengés kialakulását.

 • Kerülni kell a nagyfokú kor- és testtömegbeli különbségeket a csoport összeállításánál.

 • Kéthetesnél idősebb borjú számára biztosítani kell a megfelelő mennyiségű friss itatóvizet, folyadékot.

 • Legelőn vagy karámban tartott borjak részére itatóhelyet vagy fagymentes önitatót kell kialakítani.

 • Beteg állatok részére, hőség idejében friss ivóvíz folyamatos elérhetőségéről gondoskodni kell.

 • A borjaknak lehetőleg közvetlen születésük után, de legfeljebb 6 órán belül megfelelő mennyiségű föcstejhez kell jutniuk.

 • A kéthetesnél idősebb borjaknak minden nap kell rostos takarmányt adni a megfelelő emésztés érdekében.

Tilos! 

       - A borjakat állandó jelleggel teljes sötétségben tartani.
       - A borjakat – állatorvosi indok nélkül – szájkosarat rakni.
       - A nyolchetesnél idősebb borjút indokolatlanul egyedi ketrecben tartani.

Jó, ha tudjuk!

- A JFGK 13-ba foglalt, általános haszonállat tartási szabályok szintén vonatkoznak a borjútartásra.

- Különleges követelmény a két hetesnél fiatalabb borjak esetén a száraz, alacsony portartalmú, megfelelő mennyiségű alom alkalmazása.

- Fontos a naprakész nyilvántartás vezetése.

- Azoknak az állattartóknak, akik a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 11/A. § (1) bekezdésének a)-o) pontjában felsorolt állatfajokat a rendeletben meghatározott minimális mennyiségben vagy azon felül mezőgazdasági haszonszerzés céljából tartanak állatjóléti felelőst kell kijelölniük az adott telepen. / További információk: 2008/119/EK irányelve

agrotrend.hu / NAK