2021.06.25., péntek , Vilmos

Állattenyésztés

2021. április 13. kedd • 10:38

Egy jó hír a méhészeknek

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület arról tájékoztatta a méhésztársadalmat, hogy az OMME és a Magyar Államkincstár közbenjárására az Agrárminisztérium jóváhagyta a méhegészségügyi átmeneti támogatás keretösszegének emelését, így túligénylés ellenére, minden kérelmező megkapja az 1000 forint méhcsaládonkénti támogatást.

A túligénylés mértéke 75.000.000 forint volt. – derült ki az OMME közleményéből, írta meg a haszonallatinfo.hu.

A támogatás célja, hogy a méh tenyésztéssel foglalkozó személyek vagy vállalkozások megfelelő anyagi támogatást kapjanak a tenyészetük egészségügyi állapotának a megtartásához.

A rendelet szerint a támogatás igénybevételére az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:

  • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
  • a támogatási időszak november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;
  • a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz;

és a támogatási kérelem benyújtásának idején

  • nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
  • megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek.

agrotrend.hu / haszonallatinfo.hu

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.