2022.05.29., vasárnap , Magdolna

Állattenyésztés

2020. március 22. vasárnap • 20:39

Már csak pár napunk van a sertés állatjóléti támogatások kifizetési kérelmének benyújtására!

A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 9–13. §-ai szerinti tevékenységre (a továbbiakban: állatjóléti támogatás):

  • az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely,
  • a tartási rendszerben természetes feltétel,
  • a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,
  • az almozás,
  • a megfelelő mikroklíma biztosítására,

valamint a támogatási rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységre (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás):

  • fény, illetve
  • a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a vágósertés és a tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során.

Milyen mértékű a támogatás?

A támogatás összegét az adott tenyészetből a támogatási évben (január 1. és december 31. között) közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállított vágósertések, vagy tenyésztésre tovább értékesített tenyészkoca süldők száma alapján kell meghatározni.

sertés egyedenként 0,3 állategységnek felel meg.

A felsorolt tevékenységek együttesen vagy külön-külön is támogathatóak.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem az állatjóléti támogatással együtt, vagy attól függetlenül is benyújtható, azaz amennyiben az igénylő nem rendelkezik jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelemmel, mezőgazdasági csekély összegű támogatást akkor is igénybe vehet.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem haladhatja meg az ügyfél rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét.

Az állatjóléti támogatás kifizetési kérelem benyújtásának módja, határideje:

A kifizetési kérelmet A Magyar Államkincstár 16/2020. (III. 12.) számú KÖZLEMÉNYE 1. számú melléklete szerinti, N0840 számú, „Kifizetési kérelem a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatáshoz” elnevezésű nyomtatványon, és tartási helyenként külön kitöltve, a közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0841 számú „Kifizetési kérelem Tartási hely lap a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatáshoz” elnevezésű nyomtatványon a teljes negyedévre vonatkozóan, kérelmezőnként egy alkalommal postai úton,

 a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A megyei kormányhivatalok postacíme a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Megyei Kormányhivatalok elérhetőségei útvonalon) érhető el.

A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek.

A benyújtási időszakot (negyedévet) a sertéseknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, annak hiányában a számla / felvásárlási jegy / belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.

A közlemény 5-6. számú és 8. számú mellékletében ajánlásként szerepelnek igazolás-, jegyzőkönyv-, továbbá nyilatkozat minták.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtásának módja, ideje

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet a közlemény 3. számú melléklete szerinti, N0842 számú, „Mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatáshoz” elnevezésű nyomtatványon, és tartási helyenként külön kitöltve, a közlemény 4. számú melléklete szerinti, N0843 számú „Mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem Tartási hely lap a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatáshoz” elnevezésű nyomtatványon a teljes negyedévre vonatkozóan, kérelmezőnként egy alkalommal postai úton, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A megyei kormányhivatalok postacíme a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Megyei Kormányhivatalok elérhetőségei útvonalon) érhető el.

A benyújtási időszakot (negyedévet) a sertéseknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, annak hiányában a számla / felvásárlási jegy / belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.

A közlemény 5. számú és 7-8. számú mellékletében ajánlásként szerepel igazolás-, jegyzőkönyv-, továbbá nyilatkozat minták.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia 

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.