2020.10.25., vasárnap , Blanka, Bianka

Állattenyésztés

2017. április 25. kedd • 12:40

Ne feledje! Szükséges a tejértékesítési jelentés az anyatehéntartás-támogatáshoz

A nemzeti anyatehéntartás-támogatás jogcímhez kötődő tejértékesítési jelentésekkel kapcsolatban az elmúlt években is, és a 2017. évre szóló támogatás esetén is változások történtek a jelentés benyújtásának formájában. Várhatóan a jövőben már erre vonatkozóan nem kerül sor a jogszabály módosítására, a 2017-ben kialakított elektronikus nyilatkozattételi lehetőség és kötelezettség 2020-ig fennmarad.

A 2015. évi támogatási kérelem esetében nem volt szükség K8021 (tejértékesítési jelentés) benyújtására, sem egyéb nyilatkozattételre, mivel a megszűnő tejkvóta-rendszer utolsó kvótaéve a 2014-2015-ös volt. Így a tejkvóta nyilvántartásához kötődő jelentéstételi kötelezettség teljesítésével megtörtént az adatszolgáltatás a kérelmek elbírálása érdekében (2014.04.01-2015.03.31. tejkvóta jelentések).

A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében be kellett nyújtani a K8021 nyomtatványt (2015.04.01. - 2016.03.31. időszakról). Aki ezt nem tette meg, az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (6) bekezdés szerint az éves jelentést a támogatási évet követő év május 15-ig (2017.05.15.) beadhatja (a negyedéves jelentések határidőre történő beküldésének elmulasztása miatt a kötelezettség teljesítése nem hiánytalan).

,,(6)17 A 2016. támogatási évtől kezdődően a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakra vonatkozó tejértékesítési jelentéseket a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon benyújtsa. A havi tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja, az összesített tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a támogatási évet követő év május 15. napja."

A rendelet 2017.03.17. napján megjelent módosítása szerint, amelyet a 13. § (8a) bekezdés tartalmaz, a hiányosan benyújtott tejértékesítési jelentések esetén a Kincstár hiánypótlási felszólítást küld az érintett ügyfélnek, öt napos határidő kitűzése mellett.

,,(8a)21 A 2016. támogatási évre vonatkozó kérelmek tekintetében a hiányosan teljesített tejértékesítési jelentésekre vonatkozóan a Kincstár - ötnapos határidő tűzése mellett - a tejértékesítési jelentések hiánytalan benyújtására szólítja fel a mezőgazdasági termelőt."

Arra vonatkozóan, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljes elmulasztása esetén a hiánypótlásra történő felszólítás megtörténik, vagy ebben az esetben az ügyfél kérelme elutasításra kerül, nem áll rendelkezésre közelebbi információ.

A Kincstár 93/2015 közleménye, melynek melléklete a K8021 nyomtatvány ez a linken érhető el. Kizárólag a 2016. évi támogatáshoz kapcsolódóan használható, valószínűleg a várható hiánypótlások miatt van még hatályban.

A 2017. évben (és a továbbiakban is) benyújtásra kerülő nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmek esetén az egységes kérelem felületén, elektronikusan kell a tejértékesítésről a nyilatkozatot megtenni (2016.04.01. - 2017.03.31. időszakról). A felület egyszerű és praktikus, hibát jelez, amíg nem történik meg a válaszadás.

Külön felhívjuk minden ügyfél figyelmét, hogy a papír alapon teljesített jelentéstételi kötelezettség 2017-től érvénytelen, hiánypótlásra nem ad módot a jogszabály az elektronikus adatközlés elmulasztása esetén, így a kérelmet elutasítják. Azok az ügyfelek, akik az állattartással felhagytak, és 2017-ben nem igényelnek támogatást, nincsenek kötelezve a tejértékesítési jelentés benyújtására akkor sem, ha az utolsó 12 hónapban, vagy annak egy részében még értékesítettek tejet.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.