2021.08.01., vasárnap , Boglárka

Állattenyésztés

2021. július 13. kedd • 13:38

Tenyészbaromfi állatjóléti támogatáshoz elfogadható igazolások

A magas patogenitású madárinfluenza kapcsán elrendelt és folyamatban levő járványügyi intézkedésekre tekintettel, az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet kifizetési kérelmeihez benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban az Agrárminisztérium a következő tájékoztatást adja.

Amennyiben az igénylőnek 2020. július 1-jén volt tenyésztésbe vont állománya, a benyújtott kifizetési kérelmek elbírálásakor a tárgyév július 1. napján meglévő állatlétszámot veszik figyelembe, amelyet a kezelő állatorvos igazol - hívja a figyelmet honlapján az agrártárca.

Amennyiben az igénylőnek 2020. július 1-jén még nem volt tenyésztésbe vont állománya a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedés miatt, úgy a 2021. évben benyújtott kifizetési kérelmeknél a támogatás alapját képező állományt és a támogatásnál figyelembe vehető időszakot (takarmányozási napok) arányosítással állapítják meg. Az arányosítást az egy tartási helyen a tenyészbaromfi faj egyedei, vagy az átminősített, étkezési tojást termelő tyúkok tenyésztésbe vonásának napjától a tárgyév utolsó napjáig tartó időszak naptári napjai számának és a tárgyév összes naptári napjai számának hányadosa alapján kell elvégezni. A létszámot és a figyelembe vehető napok számát a kezelő állatorvos igazolja az igénylő belső nyilvántartásában szereplő adatok alapján.

Fotó: wikimedia

Ez esetben az igénylőnek a kifizetési kérelemhez csatolnia szükséges a leölési határozatot, melyet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján bejelentett, és a Magyar Államkincstár által jóváhagyott vis maior eseményt megalapozó dokumentumnak kell tekinteni. A leölési határozat kelte nem lehet korábbi, mint a támogatással érintett tárgyévet megelőző tárgyév első napja.

Az Agrárminisztérium felhívja minden érintett termelő figyelmét, hogy minden esetben nyújtson be kifizetési kérelmet a 2021. július 1-31. közötti kifizetési kérelem benyújtási időszakban.

agrotrend.hu / Agrárminisztérium

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.