2022.01.18., kedd , Piroska

Állattenyésztés

2021. szeptember 29. szerda • 08:49

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítás átmeneti támogatás

Megjelent a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti átmeneti támogatás igénybevételéről szóló 74/2021. (IX. 28.) számú Kincstár Közlemény.

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében apaállatok esetén az állattartók a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására a 2021. október 1. és október 31. közötti időszakban kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatást vehetnek igénybe, az állattartó rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

 Átmeneti támogatás iránti kérelmet csak azon állattartó nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett és „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként szerepel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartásában szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

Az állattartó a tenyészetében lévő minden megkezdett ötven anyajuh egyedszám után egy tenyészkos, illetve minden megkezdett ötven anyakecske egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást. Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás!

A támogatás mértéke a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

  1. a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
  2. b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint,
  3. c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint.

 Amennyiben az állattartó ÁFA levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor pedig a bruttó vételár kerül figyelembevételre a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén.

 A saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatás a fenti pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.

 Az átmeneti támogatási kérelmet és az eljárás során minden dokumentumot ‒ így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

Az átmeneti támogatási kérelem az ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

2021. október 1. 00:00:00 és 2021. október 31. 23:59:59 között nyújtható be.

Tekintettel azonban arra, hogy a kérelem benyújtásának végső határ idejének napja ‒ 2021. október 31-e ‒ hétvégére esik, így az a Kincstárnál munkaszüneti nap, ezért az átmeneti támogatási kérelmeket legkésőbb 2021. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani.

 Egy állattartó kizárólag egy átmeneti támogatás iránti kérelmet nyújthat be!

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, annak a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2021. november 2-án 23:59:59-ig van lehetőség.

 A Kincstár 74/2021. (IX. 28.) számú közleménye itt, az intézkedéssel kapcsolatos további információk pedig a Kincstár honlapján, a „Támogatások/Nemzeti támogatások/Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások/Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása” menüpont alatt érhető el.

Az intézkedéssel kapcsolatos további tájékoztatás az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.