2020.10.25., vasárnap , Blanka, Bianka

Állattenyésztés

2017. április 18. kedd • 12:31

Változott a vis maiorra vonatkozó rendelet

Módosult az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet.

A módosítás által a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedések vis maiorként történő bejelentésének határideje az általános 21 napos határidőtől eltérő a baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatási programban részt vevő termelők számára.

A baromfi állatjóléti támogatás vonatkozásában a fenti ok miatti vis maior bejelentést legkésőbb az adott tárgynegyedévre vonatkozóan, az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmével egyidejűleg teheti meg (a kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja).

Az esemény bekövetkezése adott állatállományra és feltételre csak egy tárgynegyedév vonatkozásában ismerhető el vis maiorként. Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az általános vis maior benyújtó felületen.

agrotrend.hu / FM

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.