2019.10.22., kedd , Előd

Kertészet

2018. január 31. szerda • 17:27

Ezek a legfontosabb tudnivalók a gyümölcsültetvény-telepítésről

A gyümölcsültetvények engedélyezésének feltételeit, a gyümölcsültetvény kataszter vezetésének követelményeit a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg. A törvény 2018. január 1-i hatállyal számos ponton változott. A változások több ponton érintik az ültetvényekkel kapcsolatos szabályokat, előírásokat.

Változások az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos szabályozásban és az engedélyezési eljárásban.

Földminősítési eljárás

Gyümölcsös telepítése esetén a földminősítési eljárás díjmentes, ha a telepítés olyan földrészleten kerül megvalósításra, mely jelenleg szántó művelési ágban nyilvántartott, de ezt megelőzően a földrészlet igazolhatóan gyümölcsös művelési ágban volt nyilvántartva. A földminősítési eljárás díjmentességének további feltétele, hogy a telepítési engedélykérelem benyújtásától számított 3 éven belül meg kell valósítani a telepítést, ezzel a művelésiág-váltást.

Árutermő gyümölcsültetvények engedélyezésének előfeltételei

Árutermő gyümölcsültetvény továbbra is csak engedéllyel telepíthető. A telepítési engedély kiadásának egyik előfeltétele, hogy az adott terület szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben. A gyümölcs termőhelyi kataszter vezetése a Nébih feladata. A termőhelyi kataszterben nem szereplő terület kataszterbe vonását a terület használójának vagy tulajdonosának kell kezdeményeznie a Nébih-nél, még a telepítési engedélykérelem benyújtása előtt. A termőhelyi kataszteri eljárás során a hatóság a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézete által elkészített szakvélemény alapján hoz döntést a kataszterbe vételről.

fotó:Pixabay

Lehetőség van arra, hogy a kérelmező a szakvélemény elkészítését még a kataszteri eljárás megkezdése előtt megrendelje, közvetlenül a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézettől levélben (Postacím: 1223 Budapest, Park u. 2.) vagy e-mailben (info@resinfru.hu). A gazdálkodó a kataszterbe sorolást szakvélemény benyújtása nélkül is kezdeményezheti. Ebben az esetben a Nébih hivatalból felkéri a kutatóintézetet a szakvélemény elkészítésére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen esetben az eljárás lefolytatása lényegesen több időt vehet igénybe. Az ökológiai alkalmasságról szóló szakvélemény készítése mindkét esetben térítés ellenében történik, a költségeket a kérelmezőt terhelik!

A gyümölcsültetvény telepítési engedély kiadásának másik előfeltétele külön jogszabály szerint meghatározott talajvédelmi terv készítése. A talajvédelmi terv készítésére csak regisztrált talajvédelmi szakértő jogosult. A talajvédelmi tervet az engedélyezési eljárást lefolytató telepítési hatósághoz kell benyújtani, azt a talajvédelmi szakhatóságként közreműködő megyei kormányhivatal (különös illetékesség esetén a kijelölt járási hivatal) véleményezi. A megyei kormányhivatal igazgatási szolgáltatási díjat számol fel, melynek megfizetését a megyeszékhely szerinti járási hivatal felé igazolni kell.

fotó:Pixabay

A gyümölcsültetvény-telepítés engedélyezési eljárása

Az ültetvénytelepítési engedélyt csak gyümölcs termőhelyi kataszterben szereplő területre lehet kérni, az engedélykérelmet a terület tulajdonosa vagy bejegyzett használója nyújthatja be.

2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepíthető, a telepítési hatósághoz történt bejelentés és hatósági nyilvántartásba vételt követően. Néhány kivételtől eltekintve 2017. január 1-től a gyümölcsültetvények telepítési engedélyezési eljárását lefolytató szerv a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, mint kijelölt telepítési hatóság. A kivételekről a 383/2016. Korm. rendelet III. fejezete rendelkezik.

A telepítési engedély kérelemben szerepelnie kell a telepítendő gyümölcsfaj mellett a fajtának/fajtáknak, az alanyoknak, idegentermékenyülő fajoknál a porzófajtáknak. Fel kell tüntetni az ültetvény tervezett térállását. Amennyiben telepítés nem a teljes földrészleten történik, vázrajzot kell készíteni, melyen a telepítés földrészleten belüli elhelyezkedését kell feltüntetni. Vázrajz szükséges abban az esetben is, ha több gyümölcsfajt telepítenek, melyen a fajok elhelyezkedését kell jelölni. A telepítéshez a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő fajták minősítéssel rendelkező szaporítóanyaga használható fel. A telepítés a talajvédelmi terv érvényességi idejéig hajtható végre.

fotó:Pixabay

A gyümölcsültetvény-kataszterről

A gyümölcsültetvény-kataszter vezetése a megyeszékhely szerinti járási kormányhivatal feladata. Az ültetvény kataszterbe a telepítési engedélyben szereplő adatok kerülnek. Ha a telepítés valamilyen okból nem valósítható meg az engedélyben szereplő adatok szerint, és a fajtaösszetétel vagy a térállás tekintetében 10 százaléknál nagyobb eltérés mutatkozik, akkor az engedély előzetes módosítása szükséges, melyet a telepítőnek kérelmeznie kell. Ha az eltérés 10 százaléknál kisebb, azt elegendő csak a megvalósulás bejelentésekor jelezni a hatóság felé. A telepítés megvalósítását az engedélyes köteles bejelenteni a telepítési hatóságnak.

Az ültetvény termőre fordulását szintén jelezni kell a hatóság felé. A bejelentést követően helyszíni szemle keretében rögzítik a megvalósított ültetvény adatait, melyek bekerülnek a gyümölcsültetvény kataszterbe. Ültetvény kivágáshoz engedély nem szükséges, de a kivágás tényét 30 napon belül jelenteni kell a telepítési hatóságnak, mely az ültetvény megszűnését rögzíti a kataszterben.

Az ültetvénnyel kapcsolatos bármilyen adatváltozás (tulajdonos, használó adatai, használat módja, stb.) szintén 30 napon belül jelezni kell a hatóság felé.

A gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett adatok valódiságáért az engedélyes felel, azokat a telepítési hatóság a földmérési és államigazgatási szerv közreműködésével ellenőrzi. 20000 forinttól 50000 forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki valótlan adatokat jelent be, vagy adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. Továbbá 50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki gyümölcsültetvényt bejelentés vagy engedély nélkül telepít, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően hajtja végre a telepítést.

fotó:Pixabay

Az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényekről

A 2007. évi CXXII. törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításának értelmében a 2017. december 31-ét megelőzően termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepített 3000 négyzetméternél kisebb, de 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvényt a módosítás hatályba lépését követő 12 hónapon belül be kell jelenteni a terület azonosítására alkalmas alapadatokat, az ültetvény használójának adatait, az ültetvény jellemzőit. A törvény értelmében a gyümölcsültetvény használója bejelentési kötelezettségének ezen 12 hónap alatt jogkövetkezmények nélkül tehet eleget.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.