2021.09.17., péntek , Zsófia

Kertészet

2020. július 28. kedd • 17:36

Kérelem amerikai szőlőkabóca elleni védekezés támogatására

Legkésőbb augusztus 15-ig nyújtható be kifizetési kérelem az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés támogatására.

Megjelent a Kincstár 80/2020 (VII. 22.) számú közleménye a szőlőültetvényeken megvalósuló növény-egészségügyi védekezés, támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetésének igényléséről - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A növény-egészségügyi megelőzés, illetve a növény-egészségügyi felszámolás támogatása igényléséhez a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés kifizetési kérelmet nyújthat be, amely alapján a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.

A támogatása igénybevételéhez a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2020. augusztus 15-ig kell a kifizetési kérelmet benyújtani a Kincstárhoz.

Fotó: Pikist

A tárgyévben csak egy kifizetési kérelem nyújtható be, amiben a növény-egészségügyi megelőzés és a növény-egészségügyi felszámolás támogatása együttesen is igényelhető.
A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített N0757 (szőlőtermelő) és N0758 (igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatvány kiöltésével lehet benyújtani kizárólag postai úton a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz (növényvédelmi hatósághoz). A 2020. augusztus 15-ét követően benyújtott (postára adott) kifizetési kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A növényvédelmi hatóság a kifizetési kérelmet nyilvántartásba veszi és a kifizetési kérelem, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai megalapozottságát –a készenléti tervben foglalt intézkedéseket és termelői kötelezettségeket is alapul véve megvizsgálja, majd annak teljessége esetén azt záradékkal látja el és legkésőbb 2020. szeptember 15-ig továbbítja a kifizetési kérelmet a Kincstár részére.

A növény-egészségügyi megelőzés támogatása a kifizetési kérelemben kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a támogatása igénybevételére vonatkozó kérelmet a szőlőtermelő, vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés előzetesen már benyújtotta és azt a Kincstár befogadta.

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a rendelet által előírt nyilatkozatokat (az N0757 vagy N0758 nyomtatványon), a növényvédőszer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát. A gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát. A fent részletezett számlák pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre. A szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi permetezési napló másolata, valamint ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be, a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát.

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatban részletes információk, valamint a letölthető nyomtatványok (N0757 és N0758) a 80/2020 (VII. 22.) számú közleményben találhatók meg.

agrotrend.hu / NAK

 

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.