2022.06.28., kedd , Levente, Irén

Kertészet

2022. május 24. kedd • 13:15

Már benyújtható az idei évben a fűszerpaprika de minimis támogatás

Megjelent a Magyar Államkincstár 36/2022. (V. 5.) számú Közleménye a fűszerpaprika-termelők részére 2022. évben igénybe vehető csekély összegű támogatásról.

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

A támogatás mértéke:

 A támogatási időszakban (2021. október 20-a és 2022. április 30-a között) vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasznált fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 100 000 forint. A támogatás összege a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A támogatás iránti kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2022. május 1. 09:00:00 és 2022. augusztus 5. 23:59:59 között nyújtható be.

Csatolandó dokumentumok:

A saját nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprika-termelőnek:

  • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolata, és
  • a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolata.

A termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprika-termelőnek:

  • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolata,
  • a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolata,
  • a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolata, és
  • a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum.

A támogatás iránti kérelem módosítására a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig, 2022. augusztus 5. 23:59:59-ig van lehetőség.

Benyújtási módjai:

  • természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében;
  • nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján;
  • természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás;
  • természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.

További részletek megtalálhatóak a 36/2022. (V. 5.) számú Államkincstári Közleményben.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.