FÓKUSZBAN

A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás

A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás

Élelmiszereink legyenek biztonságosak, egészségesek, kiváló

Ismerjék meg 2019 legjobb traktorait!

Ismerjék meg 2019 legjobb traktorait!

Nemrég adták át az Év traktora 2019 (Tractor of the Year 2019) ...

Keressük Az Agrárvilág Szépét!

Keressük Az Agrárvilág Szépét!

Olyan hölgyeket keresünk, akiknek nem csak kötődésük

Szántóföld

2018. november 01., csütörtök • 15:01

A vízkárelhárítási feladatokhoz a gazdálkodók együttműködése szükséges

A gazdák érdeke is a vízgyűjtő területeken lévő fenntartósávok szabadon hagyása, mert csak így biztosítható a medrek folyamatos karbantartása, a vízkárok megelőzése.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság feladatellátása során felmerült az a probléma, hogy a gyakorlatban sok helyen a gazdák a medrek partéléig folytatnak művelést az ingatlanjaikon, ezzel megakadályozva, nehezítve a medrek karbantartását. Az ÉDUVIZIG a NAK Győr-Sopron-Moson megyei szervezetével közösen igyekszik a problémát kezelni - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A vízkárokat a gazdálkodók együttműködésével vissza lehetne szorítani - fotó: pixabay.com

A mezőgazdasági termelés belvízkockázatainak csökkentéséhez szükséges vízrendezési munkákat az állami tulajdonú, vízügyi vagyonkezelésű vízfolyásoknál és csatornáknál a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok, az egyéb (elsősorban önkormányzati) tulajdonú létesítményeknél többnyire a területen működő vízitársulatok végzik szerződés keretében. A többi meder, üzemi csatorna esetén a tulajdonos a karbantartó, de egy-két eset kivételével gyakorlatilag nem végzik el a fenntartási munkákat.

A vízkárok megelőzése sajnos nem mindenhol biztosítható a teljes vízelvezető rendszer egységes szinten fenntartott állapotának hiánya miatt, melynek okai többek között az alábbiak.
A medrek karbantartásához speciális fenntartógépek alkalmazása szükséges, ezek jellemzően mezőgazdasági vontatóra szerelt gémes szerkezetek.

A kaszálógépek működtetése költséges, amelyet a vízfolyás, csatorna mentén folyamatos, megfelelő időben végzett munkával lehet optimalizálni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a medrek parti sávján (fenntartósávon) a mezőgazdasági vontatók továbbhaladásának folyamatos biztosítása. Az igénybe veendő parti sávok földhivatali nyilvántartás szerint nem minden esetben tartoznak a mederkezelő vagyonkezelésébe, ilyenkor azt a vízfolyásokkal érintett földtulajdonosoknak, használóknak kell biztosítani. A fenntartósávok használatát a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szabályozza, amely a hatékonyabb - ezáltal olcsóbb, a minél nagyobb volumenű mederkarbantartást biztosító – munkavégzés érdekét szolgálja.

A fenntartósáv ad lehetőséget többek között a mederből kikerülő iszap elhelyezésére is. Az iszap gyakorlatilag a vízfolyások környezetéből bemosódott termőföld, mely alkalmas talajjavításra, a helyi mélyedések feltöltésére, amivel a vízfoltok is csökkenthetők.

Gazdálkodói szempontból nem tűnhet érdeknek a fenntartósáv hozzáférhetőségének biztosítása. Azok a földhasználók, akik a birtokukban lévő ingatlan minél nagyobb kihasználása érdekében a meder rézsűjéig megművelik földjeiket, elzárják a folyamatos mederkaszálás útját, ezáltal a mederkezelők kénytelenek kihagyni az érintett szakaszok karbantartását és kerülővel megközelítve folytatni a munkát. Sajnos a nem megfelelően karbantartott meder következtében sokkal nagyobb veszteségek jelentkeznek, amit a többi gazdálkodónak is viselnie kell.

Amennyiben a vízfolyásokat nem lehet egy ütemben megkaszálni, a kaszálatlan szakaszon nem biztosítható a megfelelő vízlevezetés. Csapadékos időszak bekövetkezése esetén a vízkárok mértéke is megnövekszik, illetve újra fel kell vonulni a pótlólagos karbantartási feladat elvégzése miatt. Ezen akadályoztatások megnövelik a fajlagos költségeket és feleslegesen csökkentik a fenntartó géppark kapacitását.

A vízitársulatokat az érdekeltségi területen működő érdekeltek hozták létre, a karbantartás finanszírozása is alapvetően az érdekeltek feladata. A költségfedezet biztosításának módját az általuk választott képviselők határozzák meg, így a medrek karbantartottsági szintje az érdekeltek akaratától függ. Ezzel szemben a vízügyi igazgatóságok a vízelvezetési feladatokat állami költségvetésből végzik. A karbantartás mértéke a biztosított pénzkeret mértékének függvénye.

A fentiek miatt a gazdák érdeke is a fenntartósávok szabadon hagyása, mert csak így biztosítható a medrek folyamatos karbantartása, a vízkárok megelőzése. Ebben kérjük a gazdálkodók eredményes együttműködését, hiszen közös cél érdekében cselekszünk.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.