2022.01.18., kedd , Piroska

Szántóföld

2021. december 08. szerda • 16:02

Eredményes volt az országos ökobúza fajtakísérlet

Hét helyszínen összesen 21, az ökogazdálkodás számára ígéretes hazai és külföldi nemesítésű őszi búzafaj-tát teszteltek az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és a Vetőmag Szövetség öko kisparcellás fajta-teszt-hálózatában. A szervezők közleménye szerint a következő években növekedni fog az őszi búza ter-mesztése az ökológiai területeken.

A KSH aktuális adatai alapján a 300 ezer hektár körüli ellenőrzött ökológia területből az élelmezés-célú ga-bonafélék több mint 40 ezer hektárt fednek le. Ennek jelentős részén őszi búza és tönköly termesztése zajlik  írta a Store Insider.

“Ismerve az európai és hazai ökológiai mezőgazdasági stratégia célkitűzéseit, e területméret intenzív növe-kedése várható a közeljövőben. A hazai öko kalászos gabona jelentős részét most még feldolgozatlanul exportálják, azonban jól látható, hogy a kézműves pékségek terjedése, vagy az áruházláncok választékának ilyen irányú bővítése új termékláncok kialakulását hozta magával, és ez a hazai ökobúza itthoni fogyasztását is ösztönzi. Ezért a learatott búzából évről-évre egyre nagyobb mennyiség kerül a hazai malmokba, illetve onnan a magyar fogyasztók asztalára”, ismertette dr. Mikó Péter, az Agrártudományi Kutatóközpont nemesí-tője, a Vetőmag Szövetség Ökológiai Vetőmag Munkacsoportjának elnöke.

A szakember szerint ahhoz, hogy az egyre növekvő érdeklődésnek örvendő ökológiai gazdálkodás sikere és térnyerése hosszútávon fenntartható és növelhető legyen, a gazdáknak szükségük van az ökológia gazdálko-dási gyakorlathoz legjobban alkalmazkodó, és a leghatékonyabban termeszthető növényfajtákra. Az ökológiai gazdálkodók azonban jelentős információhiánnyal küzdenek a fajtaválasztás terén a konvencionális módon termelő társaikhoz viszonyítva. A tavaly ősszel elindított ökobúza fajtateszt az Ökológiai Mezőgazda-sági Kutatóintézet már évek óta futó on-farm tesztjeivel kiegészülve segítheti az ökogazdákat abban, hogy a számukra legmegfelelőbb fajtát kiválaszthassák.

A kisparcellás fajtakísérlet egyúttal a vetőmag forgalmazóknak is fontos, mert annak eredményei alapján tudják meghatározni, hogy melyik fajtából lehet szükség ökológiai minősítésű fémzárolt vetőmagra a követ-kező években. Ily módon az ökoba ajánlható fajták csoportjának meghatározásával egyrészt fejlődik az öko-lógiai vetőmag-szektor, és ezáltal a termelés biztonsága is, másrészt a még jobb tulajdonságokkal bíró, új fajtákat előállító nemesítői munka anyagi háttere is biztosítottá válik.

Az első év tapasztalatai alapján a kísérlet hosszú távú fenntartásában az ökológiai mezőgazdaságban érin-tett összes szereplő érdekelt, mert ezáltal szert tehetnek minél több információra, amely gazdálkodásuk hatékonyságát segíti elő. A kísérlet eredményeit hasznosítva, e szereplők érdekeit szolgáló, hazai ökológiai növénynemesítés is fejlődhet, mely új fajtáival az ökológiai szektor teljesítményét képes tovább növelni.

A 2020/21-es szezonban az országos lefedettségű, hét ökológiai gazdálkodásra minősített helyszínen - Deb-recenben, Karcagon, Kiszomborban, Martonvásáron, Száron, Szemelyen és Fertődön összesen 21, az ökogaz-dálkodás számára ígéretes hazai és külföldi nemesítésű őszi búzafajta tesztelése zajlott. Az ÖMKi honlapján már mindenki számára elérhetőek az első év eredményei, azonban megalapozott következtetéseket leg-alább két év vizsgálata után lehet meghozni a tesztben résztvevő fajták öko-alkalmasságával kapcsolatban, amely akár regionális szinten külön is vizsgálható.

Az öko kisparcellás fajtateszt első éves eredményeivel a kísérletet megrendelő fajtaképviselők/nemesítők kifejezetten meg voltak elégedve, amit az is igazol, hogy a 2022-es évre még több, immár 26 őszi búza fajtát kívánnak teszteltetni, valamint ezzel párhuzamosan, elindul a tönkölyfajták tesztelése is ugyanazokon a helyszíneken.

agrotrend.hu / Store Insider

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.