2021.10.24., vasárnap , Salamon

Szántóföld

2021. június 04. péntek • 09:07

Földforgalmi jogszabályokat módosítottak

A földforgalmat is érinti az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény.

A jogszabályba egyebek mellett több olyan javaslat is bekerült – némelyik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) kezdeményezésére –, amely biztosítja a földforgalom átláthatóságát, illetve garantálja, hogy kizárólag az arra ténylegesen jogosultak szerezhessék meg a föld tulajdonjogát – közölte a NAK, írta meg a Világgazdaság.

A köztestület közleményében példaként hozta fel az eddig több esetben bizonytalanságot okozó helyzetet, amelyben annak a megítélése nem volt egyértelmű, hogy az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása során az ezen jogot megalapozó körülménynek mikor kell fennállnia. A módosítás kimondja, hogy az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti elfogadó nyilatkozat megtételekor kell fennállnia azon körülménynek vagy teljesülnie azon feltételnek, amely ezt a jogot biztosítja – írja a NAK.

Fotó: Délmagyarország

A módosítás rögzíti azt is, hogy ha valaki előhaszonbérleti jog gyakorlásával válik a szerződés haszonbérlőjévé, akkor a bérleti díj felülvizsgálata ügyében ne öt év elteltével, hanem hat hónapon belül kezdeményezhesse a módosítást. Ez az intézkedés arra van figyelemmel, hogy a szerződés rendelkezéseinek megtárgyalásában az új haszonbérlő nem tudott részt venni. A törvény ráadásul a haszonbérleti szerződés felmondásának eseteit kiterjeszti a 2021. január elsejétől hatályos, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szabályozó törvény alapján megosztással kialakítandó ingatlanokra.

Az elfogadott törvény rögzíti azt is, hogy a mezei leltár megtérítése nem hárítható át a következő haszonbérlőre, annak viselése minden esetben a bérbeadó kötelessége.

A földforgalom átláthatóságának biztosítása érdekében a módosítás alapján a termőföld-adásvételi szerződésben szereplő ellenérték vizsgálatakor figyelembe kell venni a földön fennálló vagyoni értékű jogokat, valamint más terheket is. Ha a földet jelzálog terheli, akkor a jelzáloggal biztosított követelés ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett értékét kell alapul venni.

Módosulnak a bekebelezés szabályai is az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárásait tartalmazó törvényben. A jogszabály eddig azt tartalmazta, hogy a többi tulajdonostárs hányadát a területet legnagyobb mértékben használó, egyenlőség esetén közülük a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező, ha pedig ez is egyenlő mértékű, akkor a legfiatalabb tulajdonostárs kebelezheti be. A módosítás eredményeképpen azonban az eddigi sorrend helyett a termőföld tulajdonát az szerezhetni meg, aki azért a legmagasabb ellenértéket kínálja.

agrotrend.hu / Világgazdaság

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.