2020.12.01., kedd , Elza

Szántóföld

2020. március 13. péntek • 14:46

Határozat született a termőföld tulajdonjogával kapcsolatban

2020. március 6-án jelent meg a Magyar Közlönyben a Kúria polgári jogegységi határozata (1/2020. PJE határozat), mely a föld tulajdonjogával kapcsolatos elővásárlási jog megsértése esetén vizsgálja az igényérvényesítés lehetőségét. Ez azért volt indokolt, mert Polgári Törvénykönyv és a Földforgalmi törvény egymáshoz való viszonyát több esetben eltérően értelmezték a bíróságok.

A Kúria a határozat meghozatala során egyértelműsítette, hogy amennyiben a Földforgalmi törvény 22. § (2) bekezdésében foglalt elővásárlási szabályok sérelme bekövetkezik, úgy az elővásárlásra jogosult a joga megsértéséből fakadó igényét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:223. (2) bekezdése alapján érvényesítheti.

fotó: pixabay.com

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével köt szerződést, úgy a hatálytalanságból eredő igényeket az elővásárlásra jogosult a joga megsértéséről való tudomásszerzés időpontjától érvényesítheti. Ekkor a jogosult az igényérvényesítéssel egyidejűleg az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tesz és igazolja a teljesítőképességét is. Az igények érvényesítésére a szerződéskötéstől számított három év elteltéig van mód.

A Kúria kimondta, hogy a jogegységi határozatban foglaltak csak a hatósági jóváhagyástól mentes adásvételi szerződések esetében alkalmazhatóak.

Az elővásárlási jogosult az általa indított perben az eladó és a vevő által kötött szerződés elővásárlásra jogosulttal szembeni hatálytalanságának megállapítását, valamint annak megállapítását kérheti, hogy a szerződés közte és eladó között jött létre. Ez tehát azt jelenti, hogy eredményes igényérvényesítés esetén az elővásárlási jogában sértett fél a szerződéses vevő helyébe lép.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.