2020.11.28., szombat , Stefánia

Szántóföld

2019. július 14. vasárnap • 20:13

Mire figyeljünk oda a másodvetés és az ökológiai másodvetés esetében?

Az ökológiai jelentőségű másodvetésnek a vetéstől számított legalább hatvan napig jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát.

10/2015 (III.13.) FM rendeletben foglaltak alapján a másodvetés a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után a következő év első növényének vetéséig betakarított vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott növénykultúra, míg az ökológiai jelentőségű másodvetés a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után és a következő év első növényének vetése előtt, tárgyév október 1-jéig - a rendelet 3. mellékletében felsorolt vagy a 22. § (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból - vetett növényállomány, amelyet zöldtrágyának vagy téli takarónövénynek használnak, és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak vagy bedolgoznak - írja Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó.

A másodvetés és az ökológiai jelentőségű másodvetés a terménydiverzifikáció szempontjából külön növénykultúraként vehető figyelembe, ha a másodvetés tárgyév május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban a leghosszabb ideig van jelen a mezőgazdasági termelő egységes kérelmében bejelentett szántóterületén.

Az ökológiai jelentőségű másodvetésnek a vetéstől számított legalább hatvan napig jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát.

A mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelmében nyilatkoznia kell az előbb említett növényvédőszer-tilalom betartásáról. Amennyiben a mezőgazdasági termelő nyilatkozata szerint az adott ökológiai jelentőségű területen a kötelező fenntartási időszak alatt növényvédő szert vagy csávázott vetőmagot használ, a terület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.

Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a rendelet 3. melléklete szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását és az ökológiai jelentőségű területen meghatározott időszak alatt a növényvédőszer-használati tilalom betartását a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN07, GN19 és amennyiben releváns, a GN17 és GN18 betétlapjaival kell igazolnia, és azokat öt évig meg kell őriznie, amelyeket a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Ha a mezőgazdasági termelő a fent hivatkozott időszakot közvetlenül megelőző, illetve a kötelező fenntartást követő időszakban, de még tárgyévben használ növényvédő szert, vagy fennáll annak a veszélye, hogy a talajból a vetést megelőző növényvédőszer-használat miatt szermaradvány mutatható ki, akkor a fentiekben foglalt feltétel teljesítését az előbb megnevezett gazdálkodási napló betétlapokon túl a tárgyév vagy a növényvédőszer-használat évére vonatkozó gazdálkodási napló GN10 betétlapjával igazolja.

Ha az ellenőrzés eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a gazdálkodó nem vagy hiányosan vezeti a gazdálkodási naplót, vagy annak tartalmával nem tudja egyértelműen bizonyítani a rendelet 3. melléklete szerinti növényfajok keverékének felhasználását, vagy azt, hogy a fent hivatkozott időszak teljes egészében a másodvetés a területen megtalálható volt, vagy nem tudja bizonyítani, hogy a fenti időszak teljes egészében betartotta az ökológiai jelentőségű másodvetés teljes egészén az előírt növényvédő szer és csávázószer mentességi előírást, akkor a földterület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.

A tényleges vetés, illetve betakarítás/beforgatás időpontját, a vetést, illetve betakarítást/beforgatást követően 15 napon belül kell bejelenteniA határidő elmulasztása esetén a másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában!

agrotrend.hu Balázsik Zsófia, agrár-szaktanácsadó

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.