2022.06.30., csütörtök , Pál

Szántóföld

2018. július 16. hétfő • 10:12

ROUNDUP® MEGA – évelő gyommentesítés tarlón

A tarlók gyommentesítése a jó mezőgazdasági gyakorlat fontos része, mivel meghatározó szerepe van az évelő fajok elleni védekezésben, illetve meggátolja a magról kelő gyomok magérlelését. Ezen túlmenően a gyomirtó célú mechanikai műveletek helyettesítésével szerepe lehet a talaj nedvességének megőrzésében.

A vetésforgóban a gabonafélék után rendszerint kapásnövények, repce kerülnek elvetésre, de kisebb területen gyomosodási szempontból különösen érzékeny zöldségnövények is előfordulhatnak.

A tavaszi vetésekben a gyomok közül elsősorban az agresszív évelő gyomnövények jelentenek növényvédelmi problémát, de hasonló elmondható néhány nehezen irtható magról kelő gyomról is, mint például a tavasszal több hullámban kelő selyemmályva, parlagfű, szerbtövis, vadköles.

Egyes kultúrákban, mint például a kukorica, széles hatású eljárások állnak rendelkezésre, de még ebben az esetben is hasznos a gyomnyomást csökkentő tarlókezelések alkalmazása.

A tarlókezelésnél nem kell tekintettel lenni a kultúrnövény érzékenységére, ezért az adott gyomflóra ellen leghatékonyabb készítmény, vagy gyomirtószer-kombináció alkalmazására van mód.

Évelő gyomok esetében fokozza a felszívódó készítmények hatását a nyári tápanyag- felhalmozás a földbeni szaporítóképletekben, mert ennek köszönhetően a hatóanyag nagyobb arányban kerül a gyökérbe, tartósabb, alaposabb hatást kiváltva. Az egyéves gyomok, gabona-árvakelés kihajtása serkenthető sekély, tömörítéssel egybekötött talajműveléssel. Mind az évelő, mind az egyéves gyomnövények tarlón történő irtására hatékonyan alkalmazható a ROUNDUP® MEGA.

A tarlókezelések hosszútávú hatása

A ROUNDUP MEGA felhasználásával végzett tarlókezelések legnagyobb haszna a hosszútávú hatás az évelő gyomnövények ellen a következő okok miatt:

 • Tavasszal, a vetésforgó következő növényében nem jelennek meg az évelő egyedek vagy csak elhanyagolható tömegben. Érvényes lehet őszi vetésűekre is.
 • Olyan növények is termeszthetők a kezelt területen, amelyekben nem megoldott az évelő gyomok vegyszeres irtása.
 • Szükségtelenné válik a gyakran kevésbé szelektív, évelő gyomok ellen összeállított állománykezelések alkalmazása.
 • Nagyobb rugalmasság az állománykezelések időzítésében.

Kísérleti és gyakorlati tapasztalatok széles köre igazolja, hogy a tarlókezelés a szántóföldi körülmények között előforduló évelő gyomnövények széles köre ellen képes hosszútávú hatást nyújtani (1-2. ábra, 1. táblázat).


1. ábra. ROUNDUP MEGA 3,2 l/ha hatása mezei acat és folyondár szulák ellen 253 nappal a kezelés után. Háttérben a kezeletlen.  Abda, 2018. május 08.


2. ábra. ROUNDUP MEGA hatása mezei acat ellen különböző dózisok alkalmazása mellett. Abda, 2017-18.


1. táblázat. ROUNDUP MEGA hatása ALS enzimgátló kukorica gyomirtó szerekkel szemben rezisztens fenyércirok ellen. Szakály, 2017-18.

ROUNDUP MEGA és a generikusok az etoxilált faggyúamin tartalmú készítmények visszavonása után

Szakmai körökben jól ismert tény az etoxilált faggyúamin (POEA) tartalmú, glifozát hatóanyagú gyomirtó szerek forgalombahozatali és felhasználási engedélyének visszavonása. A döntés előzménye az Európai Unió 2016. augusztus 1-jén kiadott rendelete (2016/1313/EK), amely megkövetelte a korlátozást. Az etoxilált faggyúamin hatásfokozó segédanyag pótlására többféle adalékanyag került forgalomba, mint például az alkil foszfátészter (APE), alkil polyglükozid (APG) és az alkil betain (AB).

Az etoxilált faggyúamin elsősorban a generikus készítmények segédanyaga volt, ezért pótlására is ebben a szegmensben került sor. A visszavonás előtt a segédanyag azonossága miatt a generikus készítmények hasonló hatékonysággal dolgoztak. A helyettesítésre bevezetett anyagok azonban eltérő fizikai, kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért hatásuk is eltérő lehet.

A segédanyagok hatása közötti különbségek megállapítására egy kísérlet került beállításra a Cseh Köztársaságban, egy független, minősített mezőgazdasági kutató állomás bevonásával. Kilenc generikus, glifozát hatóanyagú készítmény került a kísérletbe az Unió közép-európai tagállamaiból. Közülük hat alkil foszfátészter (APE), egy alkil polyglükozid (APG), kettő alkil betain (AB) tartalmú volt, ami tükrözi a piaci arányokat is.

Mindegyik esetben a glifozátot izopropilamin só formában tartalmazták a generikus készítmények, a glifozát hatóanyag mennyisége 360-490 g/l között váltakozott. Az összehasonlításban szintén szereplő ROUNDUP MEGA volt az egyedüli készítmény, amely kálium só formájában tartalmazta a hatóanyagot.

A kísérlet repcetarlón, homogén állományú repce-árvakelés ellen került beállításra a növények 4 leveles, 15-20 centiméteres fejlettségekor. A permetezés 2017. szeptember 11-én történt, minden készítmény esetében 540 g/ha glifozát hatóanyag felhasználásával, 250 l/ha permetlé mennyiséggel. A kezelések elhelyezése kisparcellán, 4 ismétléses, teljesen randomizált elrendezésben történt.

Az objektív értékelés érdekében egy korábban már kipróbált digitális térinformatikai rendszer került alkalmazásra. Az új értékelési módszer alapján normalizált különbségű vegetációs index (NDVI) került megállapításra. Az index kiszámításához szükséges értékek mérése drónra szerelt multispektrális kamerával történt. A kamera a növényzetről visszaverődő vörös és infravörös közeli fény mennyiségét méri.

Az egészséges növények a vörös fényt a fotoszintézishez elnyelik, míg az infravöröst többnyire visszatükrözik. Károsodott, pusztuló növények esetében ellentétes a reflexió. A gyakorlatban az NDVI térképen a vörös szín az elpusztult növényzetet, vagy a növénytakaró hiányát jelzi, a zöld pedig az egészséges állományt (3. ábra).


3. ábra. A kísérlet NDVI térképe. Cseh Köztársaság, Kujavy, 32 nappal a kezelés után.

A kezelés után 32 nappal végzett értékelés szerint a ROUNDUP MEGA szignifikánsan hatékonyabbnak bizonyult, mint az etoxilált faggyúamin mentes generikus készítmények.  

Javasolt alkalmazásmódok

Fenyércirok ellen, beleértve az ALS-rezisztens biotípust, tarlón bugahányás előtt, lehetőleg 30-50 centiméteres fejlettségnél történjen a kezelés, 3,2, de inkább 4,0 l/ha ROUNDUP MEGA dózisban. A talajmunka, amennyiben a körülmények indokolják, akár 3 nappal a kezelés után elvégezhető. Viszont, ha nem szükséges azonnali talajmunka, de a kezelés után új kelés jelentkezik magról, akkor azt legkésőbb 3 leveles korban ajánlatos sekély műveléssel elpusztítani, azért, hogy ne fejlesszen rizómát, mert az már a következő évi rizómáról történő gyomfertőzést szaporítaná.

Mezeiacat-fertőzésnél 4,0 l/ha adagban, a teljes kihajtást követően ajánlott az alkalmazás, amikor a lehető legnagyobb kiterjedésűek a levélrózsák. Szükség esetén a talajművelés elvégezhető 4-5 nappal a kijuttatást követően. A naptári időszakot figyelembe véve a tarlókezelések augusztus-szeptemberben a leghatékonyabbak az évelő gyomok ellen, míg ennél későbbi időszakban előfordulhat, hogy a módosult gyökereken, rizómákon található rügyek nyugalmi állapotba kerülnek és emiatt a hatóanyag nem éri el őket. 

ROUNDUP MEGA betakarítás előtti felhasználása

Magyarországon immár több évtizedes múltja van az okszerűen végzett állományszárításnak, illetve a vele egyidejű gyomirtásnak.

A felhasználásról és az engedélyezett technológiákról kétségtelenül elmondható, hogy mind a két alkalmazásmódban megfelelnek a jó mezőgazdasági gyakorlatnak. Az ipari és takarmánynövényekben mind a kétféle felhasználás engedélyezett. Jó mezőgazdasági gyakorlat az, amelyik arra törekszik, hogy a megtermett termény minőségét, mennyiségét megőrzi azáltal, hogy betakarítás előtt minimalizálja azoknak az elemeknek a hatását, amelyek az említett törekvés ellenében hatnak. Ezek a tényezők lehetnek biotikusak, mint a növénybetegségek, állati kártevők, és abiotikusak, mint például a kedvezőtlen időjárási körülmények.

A betakarítás előtti felhasználásban vannak közös elemek a felhasználás okszerűségét illetően:

 • A talaj heterogenitása vagy különféle növénybetegségek fellépése miatt a növényzet egyenlőtlenül fejlődik.
 • Kései kihajtású gyomnövényekkel fertőzött a tábla. A rendszerint nagy zöldtömegű gyomok lassítják a kombájnok haladását, növelik a szemveszteséget.

Ugyanakkor az egyes kultúrnövény esetében a felhasználás okai specifikusak. Időrendi sorrendben a következők:

Napraforgó

 • A korábbi betakarítás miatt csökken a madárkár (1. ábra) és a tányérbetegségek okozta termésveszteség.
 • Időben elkészíthető a talaj a napraforgó után leginkább következő gabonafélék számára.
 • Fontos szempont lehet az is, hogy a korábbi betakarítással talajnedvességet lehet megőrizni, hiszen annyival rövidebb ideig fogja a napraforgó mélyre hatoló gyökérzete szárítani a talajt.
 • Jelentős szárítási költségmegtakarítás érhető el alkalmazásával.


1. ábra. Madárraj napraforgótábla felett. A termény 3-5 %-át is elfogyaszthatják. Nagybaracska, 2013. szeptember 16.

Kukorica

 • Az ALS enzim működését gátló gyomirtószereknek ellenálló fenyércirokkal fertőzött a kukorica (2. ábra). A rezisztens biotípus, a feltételezések alapján metabolikusan ellenálló, kiheveri a gyomirtó szeres kezeléseket, de a kezdeti fejlődése lelassul, aminek köszönhetően a betakarításra kész kukoricában még zöld lesz 
 • A kukorica után többnyire őszi búza következik a vetésforgóban. Az állományszárításnak köszönhető korábbi betakarítás lehetővé teszi az optimális vetésidő betartását, ami hozzájárul az elvetett búza fajtának az adott termőhelyen elérhető terméspotenciáljának a kiaknázásához. Szegedi kutatások szerint akár 20-30 %-kal magasabb termés érhető el az optimális vetésidővel a megkésetthez képest.
 • Gyakran csapadékos, hűvös az idő a kukorica érése idején. A mai csúcshibridekkel 15 tonna/ha-os termésátlagok is elérhetők, így hektárra számítva a 3-5 %-nyi szemnedvesség állományszárítással történő csökkentése jelentősen javítja a  jövedelmezőséget.


2. ábra. ALS enzim gátló herbicidekkel szemben rezisztens fenyércirokkal fertőzött kukorica. Nagyigmánd, 2015. szeptember 09.

ROUNDUP MEGA a jó választás

A ROUNDUP MEGA optimalizált összetételű formulációja minden tekintetben megfelel a hazai szakmai követelményeknek a betakarítás előtti felhasználásokban (3-6. ábra). Az állományszárításban és a vele egyidejű gyomirtásban a készítmény következő előnyei érvényesülnek:

 • Hatékony és gyors felszívódás a kultúrnövények és a gyomnövények külső takaróján keresztül. A hatóanyag a kijuttatást követően hamar a növény nedvkeringésébe kerül, így egy hirtelen érkező nyári eső kevésbé befolyásolja a hatását.
 • A hatóanyag a bőrszövet károsítása nélkül szívódik fel, amelynek köszönhetően repcében a becők kevésbé hajlamosak a pergésre, miközben a később fejlődött becők is betakaríthatók a termésmennyiséget növelve. Hasonló okokra vezethető vissza az, hogy napraforgóban az eső utáni kaszat-visszanedvesedés minimális.
 • A készítményt tartalmazó permetlé jól tapad a viaszos felületeken is, ezért kiegészítő nedvesítő szer hozzáadása nem szükséges.
 • A kíméletes felszívódás pozitív következménye a hatóanyag zavartalan szétáramlása a növényben, melynek következtében a szárító hatás a gyökértől a hajtáscsúcsig, az egész növényre kiterjed.
 • Évelő gyomokkal fertőzött területen akár tarlókezelés szintű hatást nyújt.
 • Jól irtja a rizómás, szulfonil-karbamid rezisztens fenyércirkot is, megkönnyítve a gyomirtást, amennyiben kukorica a következő növény a vetésforgóban.
 • A készítmény a nyári időjárásra jellemző magas hőmérséklet és alacsony relatív páratartalom mellett is kiemelkedő hatást nyújt.


3-4. ábra. 1,6 és 2,4 l/ha dózisú ROUNDUP MEGA hatása 13 (bal oldal) és 20 nappal (jobb) a kezelés után. Páty, 2010.


5-6. ábra. Kezeletlen és ROUNDUP MEGA 2,0 l/ha hatása 16 nappal a kezelés után. 33,8 szemben a 25,2 % szemnedvességgel. Bakonypetérd, 2004. október 04.

A kijuttatás történhet légi úton (kukorica, napraforgó) vagy szántóföldi géppel.  Minden esetben törekedni kell arra, hogy a permetlé ne sodródjon el nem szomszédos, nem célzott területekre.


További információkért látogasson el a Monsanto Hungária Kft. weboldalára!

Czepó Mihály
Monsanto Hungária Kft.
(x)

 

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.