2020.05.31., vasárnap , Angéla,Petronella

Hírek

2020. január 23. csütörtök • 13:47

2014 és 2015. évben nyertes fiatal gazdák figyelem!

A Magyar Közlöny 2019. december 18. szerdai számában megjelent módosítások értelmében a következő változások lépnek hatályba 2019. december 21-től a 2014. és 2015.évben igényelhető fiatal gazda támogatások vonatkozásában.

I. Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet] (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19209.pdf)

12. § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)

„d) a  működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek a  kötelezettségének a  működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e  kötelezettségét nem tartja fenn a  működtetési időszak végéig, akkor a  kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;”

A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Mentesül az ügyfél a (9) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a működtetési időszak alatt lejár, de a lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül – a  támogatási kérelme szerinti vállalásának megfelelően – a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti az életvitelszerű tartózkodási helyét.

 II. Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015.  évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet [a továbbiakban: 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet]

11. § (11) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)

„d) a  működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek a  kötelezettségének a  működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e  kötelezettségét nem tartja fenn a  működtetési időszak végéig, akkor a  kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

A 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 11. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

 „(11a) Mentesül az  ügyfél a  (11)  bekezdés e) és f)  pontja szerinti jogkövetkezmény alól, ha a  lakcímet igazoló hatósági igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a  működtetési időszak alatt lejár, de a  lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül – a  támogatási kérelme szerinti vállalásának megfelelően – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti az életvitelszerű tartózkodási helyét.”

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.