2021.08.06., péntek , Berta, Bettina

Hírek

2020. június 21. vasárnap • 19:30

2014. évi fiatal gazdák a fennmaradó 10 %-ra kifizetési kérelmet nyújthatnak be!

Megjelent A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 44/2020. (2020. 05. 21.) számú Közleménye A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 11. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.) 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2014. május 1. és május 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2019. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek.

Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására 2020. június 1. és augusztus 31. közötti időszakban, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki

- mezőgazdasági üzemének méretét a 2019. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 300/2013. (XII.5.) számú Közleménye) szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.

A 2014. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro árfolyama 297,04 Ft/€.

 

Hogyan nyújthatjuk be a kérelmet?

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban.

A kifizetési kérelmet 2020. június 1. és augusztus 31. közötti időszakban kell benyújtani.

A kifizetési kérelem legkésőbb 2020. augusztus 31-én adható postára, illetve az elektronikus benyújtó felületen 2020.06.01 00:00:00 – 2020.08.31 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására. Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.

A küldeményt tértivevényes küldemény formájában célszerű postára adni.

Elektronikus benyújtás esetén a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül érhető el ügyfélkapus bejelentkezést követően. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

A kifizetési kérelem visszautasításának van helye az alábbi esetekben:

  • nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
  • nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
  • nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs - megfelelően - igazolva), vagy
  • a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.