2023.02.03., péntek , Balázs

Hírek

2022. november 10. csütörtök • 13:14

A Növényorvos Nap kitüntetettjei

2022. november 9-én rendezték meg a XVII. Növényorvos napot a MATE Budai Campusának Dísztermében. Mintegy 400 fő vett részt a rendezvényen. E rendezvény keretein belül adták át a 2020., a 2021. és 2022. évi az elismeréseket és kitüntetéseket. A rendezvény támogatói: Agrárminisztérium, OTP Agrár, ABZ Drone, GrECo JLT Hungary, Biztosítási Alkusz Kft., Magyar Növényvédelmi Szövetség, Agroinform.hu mezőgazdasági portál, AGROTREND csoport, Pro-Feed Kft., Sumi Agro Hungary Kereskedelmi Kft.


Fotó: Mátrai Zoltán

Miniszteri elismerő oklevélben részesült a 2020-as évben

 

Bakonyi István

Bakonyi István 1982-ben szerezte diplomáját Keszthelyen, a Pannon Agrártudományi Egyetem agrokémia szakán. Ezt követően növényvédelmi szakirányító, növénytermesztési ágazatvezető, majd kerületvezető helyettes lett. 1992-től másfél évig, mint falugazdász tevékenykedett. 1993-ban kollégáival megalapította a SZÉRA Kft,-t, aminek ügyvezetőjévé választották. Máig is ebben a munkakörben végzi gazdaságirányítási tevékenységét. Megalapítása óta tagja az Agrofórum mezőgazdasági szaklap szerkesztőbizottságának. Aktív tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának. Rendezvények, továbbképzések szakmai előadója. 2009 és 2013 között a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának országos alelnöki tisztségét töltötte be. A Fejér megyei területei szervezet elnöke volt 8 éven keresztül, majd immár második ciklusban a szervezet titkára. A Kamara Növényorvos Naphoz kapcsolódó éves szakmai kiadványának alapítója és főszerkesztője 2010-óta. A Kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomásának megalapítója, a felülvizsgálatokat végző állomások megszervezője. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy a növényvédő gépek kötelező műszaki felülvizsgálatának magyarországi rendszere megvalósult és üzemel. Munkája nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy a hazánkban dolgozó növényvédő gépek megfelelő minőségű működése a felülvizsgálat által is biztosított legyen.

 

Csótó András

Csótó András 1965-ben született Földesen. A növényvédelemmel középiskolás kora óta foglalkozik. Mezőgazdasági Szakközépiskolát követően tanulmányait a DATE Szarvasi Főiskolai karán folytatta, ahol 1986-ban növénytermesztési üzemmérnöki oklevelet szerzett. Az oklevél megszerzése után a Földesi Termelő Szövetkezetben helyezkedett el, a növénytermelési és a kertészeti ágazat vezetésével bízták meg. 1990-1991-ben a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Főiskolai karán tápanyaggazdálkodási és növényvédő szaküzemmérnöki diplomát szerzett. Kamaránk Hajdú-Bihar megyei Szervezetének alapító tagja, elkötelezett segítője. A területi szervezetben előbb a Felügyelő Bizottság tagjaként, majd elnökeként, jelenleg pedig az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökeként tevékenykedik.

 

Kiss Ernő

Kiss Ernő 1944. július 7-én született Kecskeméten. Mezőgazdasággal foglalkozó nagyszülőknél nevelkedett Hódmezővásárhelyen. 1966-ban Debrecenben a Debreceni Agrártudományi egyetemen agrármérnöki, 1972-ben Gödöllőn növényvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. 1972-73-ban elvégezte a Dr. Újvárosi Miklós által szervezett gyomos tanfolyamot. Első munkahelye a helyi termelőszövetkezet volt, majd a Megyei Növényvédő Állomásra került, ahol 17 éven át dolgozott járási felügyelő, gyomos szakelőadó, növényvédelmi főmérnök beosztásokban. 1984-től 1992-ig a Csongrád Megyei Kertészeti Vállalat igazgatója, majd 1992-től 2005-ös nyugdíjba vonulásáig a Szegedi Gabonakutató Intézet termelési igazgatója. Szakmai közéleti tevékenységét nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alapító tagja, meghatározó szerepet töltött be a Kamara Csongrád Megyei Szervezetének létrehozásában és működésében. 1991-től elnöke a Csongrád Megyei Szervezet elődszervezetének, majd a Kamara törvény általi létrehozásától megszakítással a mai napig elnöke a területi szervezetnek.

 

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül a 2021 évben

 

Dr. Aponyi Lajos

Szentesi Mezőgazdasági Technikumban érettségizett 1969-ben, majd a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Üzemmérnöki Szakán diplomázott 1973-ban. Első munkahelyén, a Pest megyei Növényvédő Állomáson karantén felügyelő, labormérnök, körzeti felügyelő munkakörökben dolgozott 1981-ig, majd a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ Előrejelzési Osztályára került. Munkája mellett 1980-ban a budapesti Kertészeti Egyetemen okleveles kertészmérnökké avatták, illetve 1988-ban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen sikeresen megvédte doktori disszertációját, 1988-ban munkahelyet váltva Martonvásáron kezdett dolgozni, ahol 25 éven keresztül növényvédelmi szakirányítói, növénytermesztési ágazatvezetői, illetve termelési igazgatói munkakörökben dolgozott, egészen nyugdíjba vonulásig. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja megalakítása óta. Fejér megyei és országos szinten több tisztségviselői pozíciót betöltött.2014 és 2021 közt a Növényorvosi Kamara Főtitkára. Kiváló Növényorvos kitüntetést, illetve 2016-ban a GOSZ Gabona-termesztésért Díját kapta.

 

Nagy Vilmos

Nagy Vilmos 1948. január 26-án született Bátaapátiban. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát 1970-ben, majd Keszthelyen növényvédelmi szakmérnök lett, 1975-ben. 1970-től 73-ig agronómus, 73-tól 76-ig a főagronómus, majd 1977-től a rendszerváltásig növényvédelmi szakirányítóként dolgozott. 1994-től falugazdászként tevékenykedett. 2002-től a Nógrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat munkatársa lett, az Európai Unióhoz történő csatlakozásig, 2004. április 30-ig a somoskőújfalui határkirendeltségen dolgozott, ezt követően 2009-es nyugdíjazásáig körzeti növényvédelmi felügyelő volt. Nyugdíjasként, a közelmúltig vállalkozóként növényvédelmi szakirányítóként tevékenykedett. Betegség miatt sajnos nem tud jelen lenni, a kitüntetést Szántóné Veszelka Mária Elnök Asszony juttatja el számára.

 

Nagy János

Nagy János 1945. augusztus 16-án született Bucsán. A Váci Mezőgazdasági Technikum elvégzését követően a Komárom-Esztergom megyei a Növényvédő Állomáson helyezkedett el 1963-ban. Az állomási évei alatt részt vett a növényvédelmi technológiák fejlesztésében, foglalkozott növényvédelmi előrejelzéssel és a felügyelői szakfeladatokkal. Ezidőben a Keszthelyi Georgikonban szerzett agrármérnöki és növényvédelmi üzemmérnöki diplomát. 1972-től agronómus, 1993-tól főagronómus, majd az üzletszervezés felé vett irányt. Vetőmag termeltetési vezető, az Agroker igazgatója, majd ezt követően is vezető pozícióban maradt 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. 1991-ben az elsők között bábáskodott a növényvédő mérnöki kamara megszületésében, életre hívásában. A szervezetet kamarai, egyesületi majd újra kamarai formájában több ciklusban megyéjében elnökként vezette, alelnökként és titkárként is működött. Az országos szervezet munkájában a vezetőségben vagy bizottsági elnökként a kezdetektől részt vállalt. Kitüntetése átadását sajnos nem érhette meg, 2021. augusztusában elhunyt. Az elismerést családjának átadtuk.

 

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül a 2022 évben

 

Szabados Attila

Szabados Attila 1957.09.17-én született Fegyverneken. Egyetemi tanulmányait 1977 őszén kezdte el a Debreceni Agrártudományi Egyetem általános agrármérnök szakán. 1983-1985 között Debrecenben munka mellett elvégezte a növényvédelmi szakmérnök képzést. Növénytermesztési ágazatvezetőként, később főagronómusként, majd ügyvezető helyettesként dolgozott. A Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének alapító tagja, a kezdetektől aktívan részt vesz a kamarai munkában. 20 éve folyamatosan valamely bizottság tagjaként vagy elnökeként (oktatási, etikai- és fegyelmi) képviseli a kamara és a tagság érdekeit. Jelenleg 2021 októberétől a Kamara HBM-i Területi Szervezete Oktatási és Továbbképzési Bizottságának tagja. Szakmai és kamarai munkájának elismeréseként 2008-ban a Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete „Kiváló növényorvos kitüntetés”-t és azzal járó aranygyűrűt adományozott részére.

 

Keszthelyi Sándor

Keszthelyi Sándor 1976-ban született. 1999-ben végzett Keszthelyen a Pannon Agrártudományi Egyetem Agrármérnöki szakon, majd pályafutását az Egyetem berkein belül folytatta, mint PhD hallgató. 2004-ben summa cum laude minősítéssel megszerezte doktori fokozatát, majd ezt követően a Kaposvári Egyetem Növénytani és Növénytermesztési Tanszékére került, ahol tanszéki mérnökként dolgozott 2004-ig. Azóta is a Kaposvári Egyetemen, illetve jogutód intézményeiben dolgozik oktatóként. Oktatási tevékenységét 2006-ig egyetemi tanársegédként, 2006 és 2011 között egyetemi adjunktusként, 2011 és 2020 közt egyetemi docensként, 2020-tól pedig egyetemi tanárként végzi. Aktív publikációs tevékenységet folytat, az elmúlt években több, a gyakorlati szakemberek számára hiánypótló könyvet is írt. A Kamara Somogy Megyei Szervezetének munkájában aktív szerepet vállal, 2008 és 2016 közt töltötte be a Területi Szervezet Oktatási és Továbbképzési Bizottságának elnöki pozícióját, majd 2017-től a Kamara Somogy Megyei Területi Szervezetének alelnöke. Képzések, konferenciák rendszeres előadója, a Kamarai kiadványok rendszeres szerzője. 2017-ben a Növényorvosi Kamara Somogy Megyei Szervezete Kiváló növényorvos gyűrűvel honorálta a kamarában végzett munkáját

 

Simonfalvi Elemér

Simonfalvi Elemér 1985-ben végzett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen Általános agrármérnöki szakon, majd 1989-ben szintén Keszthelyen szerezte meg másoddiplomáit növényvédelmi és agrokémia szakon. Pályafutását növénytermesztőként kezdte, de tanulmányaival párhuzamosan a Szövetkezet növényvédőseként folytatta a munkát. Részt vett több termelői csoport létrehozásában, az általa vezetett csoportok most már közel 15 éve stabilan működnek. Jelenleg a mezőgazdasági termelés, növényvédelem és a digitális világ összekapcsolása, szakmai kihívásai foglalkoztatják leginkább. Drónos növényállomány felméréssel, illetve a vadkárbecsléssel foglalkozik. A 2001-ben megalakult Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Megyei Szervezetének titkára és alelnöke volt 2017-ig. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában végzett tevékenysége miatt 2018-ban Kiváló Növényorvos elismerésben részesült.

 


Fotó: Mátrai Zoltán

 

Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült a 2020-as évben

 

Márton György

Márton György Mezőkövesden született 1954. 07. 21-én, szülei mezőgazdaságban dolgozó kétkezi munkások voltak. Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses- Meliorációs Főiskolai karán kezdte meg Szarvason. A diploma megszerzése után a mezőkövesdi Termelőszövetkezetben kezdett el dolgozni. 1998-ban Növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. Ugyanebben az évben kapta meg növényvédelmi ágazatvezetői kinevezését a szövetkezet tápanyaggazdálkodását is szervezte és vezette az agrokémiai telepet. Tagja volt a NMNK és az Agrárkamara által létrehozott országos előrejelző szervezetnek is, ahol a termesztett kultúrnövények károsítóinak megfigyelését és a termelők számára nyújtott előrejelzést végezte. A nyugdíjkorhatár elérését követően még két és fél évig maradt munkaviszonyban annál a termelő cégnél, ahol valójában egész szakmai pályáját eltöltötte.

 

Antal József

Antal József 1951. 01. 18-án született a Csongrád megyei Apátfalván. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Üzemmérnöki Szakán 1973-ban növényvédelmi üzemmérnöki diplomát szerzett. A diploma megszerzése után 17 évig az apátfalvi Termelőszövetkezetben dolgozott növényvédelmi ágazatvezetőként. 1991-ben saját céget alapított, mely növényvédelmi szolgáltatásokat végzett. 1999-ben kinevezték az FVM Csongrád Megyei hivatalvezetőjének, majd 2001-2007 között falugazdászi feladatokat látott el. 2007-től megalakította az Antal és Társa Kft-t, ahol 200 hektáron családi gazdálkodást folytat a mai napig. E-mellett, nyugdíjasként regisztrált szaktanácsadó. Gondoskodott az utánpótlásról is, fia növényvédelmi szakmérnök és a kamaránk Csongrád Megyei Területi Szervezetének tagja.

 

Nagy László

Berettyóújfaluban született 1977. március 2-án. A növényvédelemmel már középiskolától kapcsolatban van, 1995-ben növényvédelmi technikusi oklevelet, 2002-ben a Debreceni Egyetemen okleveles agrármérnök diplomát, majd 2004-ben okleveles növényvédő szakmérnök diplomát szerzett. A diploma megszerzését követően növényvédelmi szakirányítóként, majd növényvédelmi felügyelőként dolgozott. Az NMNK Hajdú-Bihar megyei Szervezetében koordinálta a megyei előrejelzési csoport munkáját. 2016-ban elvégezte az Újvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamot, és még ebben az évben részt vett az országos gyomfelvételezés munkálataiban. Ezt követően a KITE Zrt-nél helyezkedett el fejlesztő mérnökként, jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik.

 

Lánci Tivadar

Lánci Tivadar 1946.03.30-án született, Vácott. Középfokú tanulmányit Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban végezte, melyezt követően főagronómusi beosztásban helyezkedett el. Emellett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi és Kemizálási szakán 1979 szerzett növényvédelmi üzemmérnöki diplomát. 1970-től napjainkig a Naszályvölgye Szövetkezet ágazatvezetője, majd a szakirányítója lett, ahol számos kutatási- és fejlesztési munkát végzett. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem rendszeres külső előadója volt, de az ország minden táján előadást, szakmai továbbképzéseket. 1990-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen üzemszervező agrármérnöki és okleveles mérlegképes könyvelői diplomát szerzett, ezt követően a Mezőgazdasági Karon vetőmaggazdálkodási szakmérnöki szakon fejezte be tanulmányait. 2006-ban vonult nyugdíjba, de továbbra is mezőgazdasági szaktanácsadóként dolgozik.

 

Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült a 2021-es évben

 

Szabadi András

Édesapám 1948.04.12-én született Fajszon. Középiskolai tanulmányait növénytermesztő szakon végezte. 1968-tól dolgozott a helyi Szövetkezetben, amely mellett levelezőn végezte el a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen a Növényvédelmi Üzemmérnöki Szakot, 1976-ban szerezve meg a képesítést. Ezt követően nagyon gyors fejlődésen ment keresztül a Szövetkezet gazdasága, köszönhetően kísérleteinek, alapos megfigyeléseinek. A TSZ-ben 1994 tavaszáig dolgozott, ahol az utolsó öt évben a növényvédelem mellett az elnöki teendőket is ellátta, majd 1994 tavaszán saját, családi vállalkozást indított. A mai napig aktívan dolgozik családi gazdaságukban. Betegsége miatt díjat fia veszi át, aki szintén növényorvos.

 

Törőcsik Éva

1982-ben szerzett növényvédelmi üzemmérnöki diplomát a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, majd Szentesen, később Szegeden dolgozottnövényvédelmi irányítóként. Munka mellett Keszthelyen elvégezte az általános agrármérnöki szakot, ahol lediplomázott. Később a Szegedi Gabonakutató Intézet termelési osztályára került, növényvédelem irányítása volt a feladata, majd 1995-től 2000-ig növényvédelmi felügyelő volt. 2004-ben a Syngenta Kft.-hez jelentkezett a Csongrád megyei területi képviselő munkakörbe. 2013-tól a UPL Magyarországi fióktelepénél dolgozik.

 

Gálóczi-Tömösváry Róbert

Gálóczi-Tömösváry Róbert 1975. 04. 25 – én született Debrecenben. Mezőgazdasági középiskola elvégzését követően 1998-ban a Debreceni Egyetemen szerzett agrármérnök diplomát. Ezt követően az FM Hivatal közigazgatási és informatikai főfelügyelője volt. 2000-ben EU szakigazgatási szakértő végzettséget, 2001-ben egészségügyi gázmesteri képesítést, 2002-ben pedig agrárinformatikus okleveles szakmérnöki diplomát szerzett. Tanulmányai folytatásaként 2013-ban növényvédelmi szakmérnöki diplomát kapott. 2010-től vállalkozóként tevékenykedik, gázmesterként, növényvédelmi szaktanácsadóként, oktatóként, gazdálkodóként tevékenykedik. 2019. évben „Az Év Szaktanácsadója” cím elismerésben részesült. Kamara életében is aktív. Részt vett az elektronikus növényorvosi vény bevezetésének előkészítésében, koordinálásában, ahol szakmai iránymutatásával és segítségével készült el az elektronikus növényorvosi vény informatikai rendszere. Kamaránk informatikai megbízottja és adatvédelmi tisztviselője.

 

Baloghné Domján Éva

1982.évben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát, mint agrárkémikus. 1982-től növényvédelmi szakirányítóként dolgozott. Munka mellett 1991-ben végzett mérnöküzemgazdász szakon és a mérlegképes könyvelői végzettséget is megszerezte. 1994. évben a szintén agrár végzettségű férjével megalapították a saját családi vállalkozásukat, a Baki Agrocentrum Kft.-t. Rendszeresen rendeznek bemutatókat, szakmai kirándulásokat, Gazdanapokat. A kezdeti évektől már saját termelésbe kezdtek, jelenleg 2500 ha-on magas színvonalon szántóföldi termesztést folytatnak. A Zala Megyei Növényorvosi Kamarában még jelenleg is aktív tag, 3 cikluson keresztül a Felügyelő Bizottság elnökeként dolgozott. Betegség miatt sajnos nem tud jelen lenni, így a díjat Dr. Varga Zsolt elnök úr juttatja el számára.

 

Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült a 2022-es évben

 

Zsigmond Balázs

1992-ben végzett mint agrárkémikus-agrármérnök a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Tudományi Karán, ahol a diplomával együtt a felsőfokú növényvédelmi szakirányító képesítést is megszerezte. A diploma megszerzése után a Debreceni Agrártudományi Egyetem Karcagi Kutató Intézetének Növénynemesítési Osztályán dolgozott. 1996-tól dolgozik a KITE Zrt. Hódmezővásárhelyi Alközpontjában. Kezdetben üzletkötő-szaktanácsadóként, majd alközpont vezetőként, később a Déli régió agronómiai vezetőjeként. Több gazda és gazdaság növényvédelmi szakirányítását is végzi. A jövő kihívásait is figyelembe véve jelenleg a precíziós gazdálkodási szakmérnöki képzésen vesz részt Gödöllőn. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Csongrád-Csanád Megyei Területi Szervezetének alapító tagja és jelenleg is segíti a növényorvoslás minél magasabb szintű megvalósítását.

 

Pocsai Béla

Miskolcon született, 1964 április 26-án. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1988-ban, növényvédelmi szakirányon általános agrármérnöki diplomát szerzett. Ugyancsak itt szerezte meg felsőfokú vadgazdálkodási képesítését is. 1988-tól növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási ágazatvezető, 1989-98 között növénytermesztési és növényvédelmi ágazatvezető, ezzel párhuzamosan másodállásban növényorvosi szaktanácsadóként is tevékenykedett. 1995-től 2015-ig területi képviselő a Bayer Hungária Kft-nél, majd 2015-től regionális értékesítési vezető, kiemelt ügyfelekkel foglalkozó felelős, majd kereskedői, marketing- és kiemelt ügyfélkapcsolati vezetőnek nevezték ki. 2019-től az Agroker Holding Zrt. műtrágya üzletágának operatív vezetője.

 

Sipos László

1955 január 14.-én született Debrecenben. Bulgáriában, a szófiai Mezőgazdasági Akadémián szerzett általános agrár- és növényvédelmi diplomát. Az egyetemi évek alatt, rendszeresen nyári gyakorlatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Növényvédelmi Állomáson töltötte, mely első munkahelye lett 1978-tól. 1984-től a megye növényvédelmi előrejelzését irányította. 1990-ben a Ciba magyaroszági képviseletéhez került, területi képviselőként. 1996-tól Novartis, majd 2001-től a Syngenta Magyarország Kft munkatársa. Munkaköre alapvetően növényvédő szer, szánóföldi vetőmag eladás támogatására koncentrálódott, továbbá regionális szervezeti irányítással bízták meg. 2019-ben – elvérve a nyugdíj jogosultságot –, még két évet töltött aktívan a Syngenta kft. munkatársaként. 2022-ben a Magyar Növényvédelmi Társaság díszoklevelét kapta.

 

Tüh Annamária

Középiskolai tanulmányait Növényvédelmi Szakközépiskolában végezte, melynek befejezése után 1996-tól növényvédelmi technikusként helyezkedett el a Zala Megyei Növény-és Talajvédelmi Állomáson. Agrármérnöki képesítését környezetgazdálkodási szakirányon szerezte meg 2004-ben. A Szent István Egyetemen 2009-2011 között végezte növényorvosi tanulmányait. 2005-től növényvédelmi előrejelzőként, 2008-tól emellett regulátor-és tápanyag gazdálkodási szakelőadóként, majd egy évig növényvédelmi zoológusként végezte feladatát. 2015-2017-ig a Kwizda Agro Hungary Kft.-nél szántóföldi és kertészeti szaktanácsadó volt. Jelenleg a Zala Megyei Kormány Hivatal Növény-és Talajvédelmi Osztályán növényvédelmi előrejelző és növényvédelmi mikológus munkakörben dolgozik. Rendszeres, hetenkénti növényvédelmi előrejelzéssel segíti a Növényorvosi Kamara munkáját, emellett oktatási tevékenységet végez. Szívügye a házi kerti termesztés és növényvédelem, így ebben a témában a Zalaegerszegi Televízió, Önkormányzatok és Gazdakörök megkeresésére rendszeres szakmai tájékoztatást ad.

 

Örökös tag kitüntetés

 

Gáll József

Több, mint öt évtizedes, kimagasló színvonalú, sokrétű növényvédelmi szakmai és kamarai munkájának elismeréseként javasoljuk a kitüntetésre. A mai Kamara elődjének is alapító tagja, és egyik vezetője volt, majd megalakulása óta a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Heves Megyei, valamint Országos Szervezetének egyaránt rendkívül értékes és sokoldalú vezető tisztségviselője. Gyakorló növényvédős és regisztrált szaktanácsadó, aki a Kamara oktatási, valamint ismeretterjesztési tevékenységében is aktívan részt vesz. A növényvédő szakemberek és a gazdálkodók között egyaránt köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvend.

agrotrend.hu

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.