2023.01.28., szombat , Károly, Karola

Hírek

2020. október 26. hétfő • 10:06

Az erdőkben űzött motorsport engedélyköteles!

Az elmúlt bő egy évtizedben egyre többször bukkantak fel a természetben a motoros technikai sportok szerelmesei. Sokuk vélhetően nem is tudja, hogy ezt a szabadidős tevékenységet védett természeti területen csak engedély birtokában űzhetnék, és az erdőterületeken is csak az arra kijelölt útra hajthatnának rá a vonatkozó jogszabályok értelmében. Az Erdőtörvény nagyon egzakt módon rögzíti az összes lehetőséget. A szabályozás oka, hogy a járművek rendkívüli módon zavarják a faunát – a vadászható és nem vadászható állatfajokat – és súlyos, esetenként helyrehozhatatlan károkat okozhatnak az ökológiai rendszerben. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint a vadgazdálkodó szervezetek érdekképviselete és a Magyar Motorsport Szövetség ezért felhívja a motorosok, quadosok, off-roadosok figyelmét: csak szabályos keretek között hódoljanak szenvedélyüknek!

A járművel való közlekedést természeti területen a Természetvédelmi törvény, a Natura 2000 területekre vonatkozó rendelet és az Erdőtörvény szabályozza. A szabályok áthágásának szankcionálásáról pedig a Szabálysértési törvény és a Büntető törvénykönyv rendelkezik.

fotó: pxhere.com

A vonatkozó előírások a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapján kigyűjtve, összefoglalva is elérhetők.

A motorsportok drasztikus, negatív hatásait az élő és élettelen környezetre a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság foglalta össze részletesen honlapján.

A természeti területen való, engedély nélküli motorozás bírsággal is sújtható, amely esetenként akár 300 000 forintra is rúghat. 2020 pünkösd hétvégéjén az Istenmezeje Vadásztársaságnál közös ellenőrző akcióban vett részt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a rendőrhatóság, a tájegységi fővadász és a vadászatra jogosult. A rossz idő ellenére is sokan hódoltak illegálisan szenvedélyüknek a dombvidéki erdőkben, így az ellenőrzés következményeképpen több motorost, quadost és autóst vontak hatósági eljárás alá az illetékes szervek.  Hasonló akciókat követően az ellenőrzés visszatartó ereje tapasztalható,  jelentősen csökken az erdőkben motorozók száma.

Mindezzel együtt úgy a Védegyletnek, mint a Szövetségnek meggyőződése, hogy a probléma hosszú távú megoldását nem a – kétségtelenül elrettentő erővel bíró – szankcióban kell keresnünk. Nem a folyamatos ellenőrzés, hanem a tájékoztatás, illetve a minden érintett számára megfelelő megoldás kidolgozása az együttműködő felek legfőbb feladata. Rendkívül fontos a motorsportos közösség informálása, felelősségérzetének fokozása a fenntartható természethasználat iránt, a kölcsönös kommunikáció és hosszútávon egy olyan szabályozás megalkotása, amely megoldást nyújthat a jelenleg fennálló problémára. E célokat szolgálja jelen felhívásunk, tájékoztató anyagunk is.

fotó: pikrepo.com

A motorsport a természetben – az egyéb szabadidős elfoglaltságok zavarása mellett – komolyan megbolygathatja a vadállományt, akadályozhatja az ott folytatott tervszerű vadgazdálkodási tevékenységet, ennek részeként a vadászatot is.

  • A zavarás okozta stresszfaktor mind a fajok állományára, mind pedig az egyedekre, azok egészségi állapotára, kondíciójára negatívan hat.
  • A zavart területről a vad egyértelműen elmenekül, ezzel ellehetetlenítve a vadgazdálkodási tevékenységet.
  • A zavart területen a vad sokkal óvatosabb lesz, ezáltal nehezebbé válik az állomány megfigyelése, felmérése, szükség szerint kezelése, gyérítése.
  • Idén különösen fontos, hogy a vadgazdálkodók tudják teljesíteni a megemelt elejtési terveket a vaddisznó tekintetében. Ezt az intézkedést az afrikai sertéspestis (ASP) járvány indokolja, az állománycsökkentés a járvány terjedésének lassítását hivatott szolgálni. A terület zavarása ezt megnehezíti.
  • Az elijesztett, esetleg nagyobb távolságra menekülő vaddisznók tovább is vihetik az ASP-t, amely 2018 óta jelen van az ország több – jellemzően észak-északkeleti – régiójában. Az ország különböző részeiben motorozó sportolók szintén nagyobb távolságra vihetik el a vírust.
  • Mivel a kisebb településeken, sőt a nagyobb városok peremkerületeiben jó eséllyel kisebb a zavarás a motorsport által bolygatott területhez képest, a vad gyakrabban és nagyobb számban jelenhet meg a belterületen. Ez a lakosság számára okozhat problémákat, mivel a jelenség rontja a biztonságérzetet illetve növeli a vad általi károkozást és annak esélyét, hogy az ASP a vaddisznó révén megfertőzzön háznál tartott sertéseket is.
  • Végül, de nem utolsó sorban a megzavart vad menekülése következtében megnőhet a vad-gépjármű ütközések száma.

2019-ben Heves megyében, az Istenmezeje Vadásztársaság területére tervezett motorverseny, illetve az utóbbi időben a vadgazdálkodást jelentősen befolyásoló és egyre intenzívebben tapasztalható erdei motoros tevékenység kapcsán az egyesület elnöke, Horváth László egyeztetést kezdeményezett a témában az érintettek bevonásával. Ezen képviseltette magát a megyei Vadászkamara és Vadászszövetség (Kovács István János titkár és fővadász), a Magyar Motorsport Szövetség (Hermann Henrik elnök), az Egererdő Zrt. (Dobre Kecsmár Csaba), a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Gombkötő Péter), az illetékes Erdészeti Hatóság (Csendes József), valamint jelen volt az Agrárminisztérium tájegységi fővadásza, Csirke László (Bükki Vadgazdálkodási Tájegység). A jelenlévők egyetértettek abban, hogy az érintett Heves megyei területen rendkívül jelentős az illegális erdei motoros tevékenység, illetve ennek következtében az erdőgazdálkodók és a vadgazdálkodók alaptevékenységét is zavaró természeti károkozás is.

A motorsportokat űző honfitársaink túlnyomó többsége jószándékú, nem tudatosan szegik meg az előírásokat, és nem áll szándékukban zavarni a vadállományt, veszélyeztetni természeti értékeinket. Az erdei motorozásban azonban megfigyelhető, hogy részben információhiány, részben az előírások szándékos figyelmen kívül hagyása egyaránt jellemző. Közös érdekünk, hogy a hatályos törvényi előírásoknak való megfelelést törvényes eszközökkel illetve a szükséges kommunikációval a természeti értékek védelme – valamint nem utolsósorban a vadgazdálkodók és az erdőgazdálkodók – érdekében fenntartsuk.

Az érintett felek egyetértettek abban, hogy a motorsport természeti területhez kapcsolódó szakágainak, azok művelőinek a törvényi szabályozás értelmében jelenleg minimális a mozgástere, egyebek mellett ezért is rendkívül fontos az érinettek tájékoztatása a vonatkozó előírásokról és törvényi szabályzókról.

Jól mutatja az együttműködési készséget, hogy Heves megyében van lehetőség verseny szervezésére, azonban minden érintettnek el kell fogadnia, hogy az eredményes együttműködés érdekében a törvényi előírásokon túl a területen gazdálkodók érdekeit is tiszteletben kell tartani.

Az istenmezejei kezdeményezésnek köszönhetően a közeljövőben további – nem csak regionális – egyeztetésekre kerülhet sor az érdekképviseleti szervezetek kezdeményezésére, hogy a jelenlegi törvényi szabályozásnak érvényt szerezzünk, a vadgazdálkodók és vadvilág érdekeit maximálisan képviseljük. Fontos feladat azonban, hogy hosszú távon megtaláljuk a minden érintett szempontjából optimális lehetőségeket. A mindenki számára megnyugtató megoldásig türelmet, megértést, támogatást kérünk, valamint a vonatkozó előírások feltétlen betartását!

agrotrend.hu / OMVV

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.