2021.10.20., szerda , Vendel

Hírek

2020. november 01. vasárnap • 19:15

Borászati gép pályázat! November 2-tól nyújthatóak be a támogatási kérelmek

A benyújtható borászati támogatási kérelem nagy segítség a gazdák számára.

Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

Mire lehet pályázni?

- a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzésére, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítására;

- a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzésére;

- a támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzésére és üzembe helyezésére

 1. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható támogatás.

Ki pályázhat?

 • a  támogatási kérelemben és a  kifizetési kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – a  Vidékfejlesztési Program valamely intézkedése keretében – nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;
 • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;
 • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 • a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a  kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az  üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
 • esetében a  benyújtási időszak utolsó napjától számított három éven belül a  borászati hatóság véglegessé vált határozattal a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye szerinti borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel; és
 • nyilatkozik arról, hogy
 1. a  borászati gépet, technológiai berendezést a  támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően, a  vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),
 2. az  üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a  borászati gépet, technológiai berendezést saját forrás terhére az  új borászati géppel, technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a  csere megvalósulásának bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású borászati gépre, technológiai berendezésre cseréli,
 3. az  üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a  borászati gép, technológiai berendezés kizárólagos üzemeltetését biztosító joggal,
 4. a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a  Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik,
 5. a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

 

Mikor nyújtható be támogatási kérelem?

 1. november 2. 00.00.00 óra és 2020. november 22. 23.59.59 óra között

A fent meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan 2021. május 17. és június 15. között lehet kifizetési kérelmet benyújtani. Ezen kifizetési kérelmek vonatkozásában benyújtási időszakonként legfeljebb 100 millió forint támogatás nyújtható.

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában 2020.  november  30. és december 21. között nyújtható be kifizetési kérelem. Az így benyújtott kifizetési kérelem egyben támogatási kérelemnek is minősül. Ebben az esetben legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

A benyújtásról a 102/2020. (X.30.) számú Kincstár Közleménye rendelkezik.

Milyen mértékű a támogatás?

A támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

a) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. mellékletében nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 50%-a,

b) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. mellékletében szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 40%-a.

A támogatás mértéke nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

a) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. mellékletében nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 25%-a,

b) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. mellékletében szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 20%-a.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.