2019.08.21., szerda , Sámuel,Hajna

Hírek

2018. május 17. csütörtök • 12:33

Dinamikusan fejlődik az ökológiai gazdálkodás

Az évtized végére reális célkitűzés lehet, hogy 350 ezer hektáron, a teljes mezőgazdasági terület 6–7 százalékán környezettudatos termelés valósuljon meg – mondta április végén Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése számos előnnyel jár, amelyek közül kiemelten fontos a munkahelyteremtés, valamint a környezetre és a magyar népesség egészségi állapotára gyakorolt kedvező hatások. Mindezt felismerve a kormány a szakmai, érdekképviseleti és civil szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik az ágazat megerősítéséért - olvashatjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) weboldalán.

A közös munka egyik alappillére a Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért program, amely 2020-ig fogalmazza meg a legfontosabb lépéseket. Az akcióterv megoldást kínál többek között a piaci igényekhez igazodó termelési volumen növelésére, a kutatás-fejlesztési, szaktanácsadási rendszerek bővítésére, a fogyasztói bizalom erősítésére, valamint az ágazati szereplők közötti együttműködések kialakítására.

Jelenleg 200 ezer hektár területen és a teljes mezőgazdasági terület 4 százalékán folyik ökológiai gazdálkodás - fotó: pixabay

Az akciótervben megfogalmazottakhoz igazodva a kormány a korábbi időszakhoz képest több mint háromszorosára növelte a Vidékfejlesztési Programon belül az ökológiai gazdálkodásra szánt támogatási összeget, amelyből szinte az összes kérelmet benyújtó és a pályázati kritériumoknak megfelelő termelő részesült. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy

a támogatás segítségével mintegy 2200 gazdálkodó 62 milliárd forint felhasználásával folytathat az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő termelést 5 éves kötelezettségvállalás mellett.

A támogatásnak köszönhetően az ökológiai szántó esetében a bevont területek nagysága közel 62 ezer hektár, az ökológiai gyep terület mintegy 65 ezer hektár, míg az ültetvény esetében közel 8 ezer hektár támogatására került sor.

Jelenleg 200 ezer hektár területen és a teljes mezőgazdasági terület 4 százalékán folyik ökológiai gazdálkodás, amely a támogatásoknak is köszönhetően 2020-ig valóban meghaladhatja az akciótervben kitűzött 350 ezer hektárt és az elérheti akár a 7 százalékos részesedési arányt.

Kis Miklós kiemelte, az ökológiai gazdálkodást folytatók számára további intézkedések is lehetőséget biztosítanak források elnyerésére a Vidékfejlesztési Program keretében. Tekintettel arra, hogy a munkahelyteremtés és a feldolgozás irányába kell elindítani az ágazatot, ezért ennek megfelelően a beruházási jellegű pályázatok, mint az állattenyésztés, a kertészet és az élelmiszeripar azok a területek, ahol a biogazdálkodók támogatáshoz juthatnak. 

– Amellett, hogy a kiválasztási szempontoknál előnyt jelent, ha a termelő ezen gazdálkodási formát részesíti előnyben, fontos hangsúlyozni, hogy az ökogazdálkodást vállaló pályázóknak kötelezettségei is vannak, például valamely tanúsító szervezetnél regisztrálni – hangsúlyozta az államtitkár.

Az elbírált beruházási pályázatok esetében egyébként a nyertes kérelmek negyede ökológiai gazdálkodó, ami azt jelenti, hogy már 1600 kérelem részesült közel 90 milliárd forint támogatásban.

A rendelkezésre álló adatok alapján továbbá elmondható, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében elérhető ökotámogatásoknak és a pályázatokban kapható pluszpontoknak köszönhetően ez idáig közel duplájára emelkedett a termeléssel, feldolgozással, importtal foglalkozó ökológiai vállalkozások száma.

Az ökogazdálkodást vállaló pályázóknak kötelezettségei is vannak, például valamely tanúsító szervezetnél regisztrálni  - fotó: piaxabay

A fenti adatokból és eredményekből egyértelműen látszik, hogy a biogazdálkodás egy fejlődő ágazat Magyarországon, ami további komoly lehetőségeket rejt magában. Az előttünk álló időszakban meg kell teremteni a versenyt az ágazatban, hogy a nemzet egésze számára elérhetővé és ténylegesen fogyaszthatóvá váljanak a bioélelmiszerek. 
– Mindemellett a jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ökológiai gazdálkodásban és az élelmiszer- feldolgozásban komoly kiaknázatlan tartalékok és beruházási potenciál rejlik, amelyek kibontása hosszú távú és következetesen felépített, professzionális támogatási környezetben realizálódhat – tette hozzá.

Kötelezettségvállalások, referenciaelemek, követelmények:

A Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodásra történő áttérést, ökológiai gazdálkodás fenntartását támogató pályázata olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérése érdekében a gazdálkodásuk során többlettevékenységek elvégzését vállalják. A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

Kötelezettségvállalások:

  • Gazdálkodási napló vezetése
  • Képzésen való részvétel a kötelezettségvállalási időszakban
  • Ökológiai gazdálkodás minőségrendszerének előírásai

Referenciaelemek:

A kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága
teljes területére be kell tartani:

  • Kölcsönös Megfeleltetés: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények
  • 10/2015. (III.13.) FM rendelet 2. §-a szerinti minimumkövetelményei
  • növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények

Követelmények:

  • Jogszerű földhasználat
  • Gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adatainak elektronikus beküldése
  • Monitoring adatszolgáltatás, hatásindikátor monitorozó rendszerben való részvétel

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.