2020.10.30., péntek , Alfonz

Hírek

2018. április 11. szerda • 09:32

Erre figyeljen, ha nem egynyári öntözésre készül!

Vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos információk

Az öntözéshez szükséges vízilétesítmények kialakítása is vízjogi engedélyes tevékenység, amely kétlépcsős (létesítési és üzemeltetési) engedélyezési eljárásban szerezhető meg.

Amennyiben a létesítési engedélyben foglalt műszaki paraméterek szerint épül ki az öntözés, abban az esetben kvázi elég az erről szóló nyilatkozat az üzemeltetési engedély kiadásához. Ezért fontos, hogy

jól átgondoltan, a megfelelően felkészült vízitervezővel készüljön el a létesítési engedélyhez szükséges tervdokumentáció.

A vízjogi engedélyt a területileg illetékes fővárosi/megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adja ki.

Állandó jellegű (nem egynyári öntözés!) öntözőtelepre vonatkozó tervdokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia vízjogi létesítési engedély esetében.

Általános adatok:

- Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám). Amennyiben van a meghatalmazott fenti adatai, elérhetősége, aki lehet a víztervező is.

- Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve, azaz a területileg illetékes vízügyi igazgatóság megnevezése.

- A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult (víztervező) nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

Kérelmezett vízilétesítmény vagy vízhasználat adatai:

- A vízilétesítmény, vízilétesítmény vagy vízhasználat megnevezése.

Az érintett terület helye:

- település, cím,

- helyrajzi szám,

- EOV koordináták (X,Y,Z)

Műszaki leírás:

- az öntözőtelep helye és területe;

- az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület tervezett növénykultúrái;

- a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet adó felszíni megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése, vagy a vizet adó felszín alatti víz esetén a vízbeszerzés helye (település, hrsz., EOV koordináták), a vízilétesítmény típusa;

- az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy szakaszhatárainak szelvényszáma, valamint a vízfolyás, tó, holtág, tározó maximális-minimális vízszintje, illetőleg a csatorna üzemvízszintje;

- vízigényszámítás, a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama, szennyvíz öntözése esetén a szennyvíz minősége;

- felületi öntözés esetén a lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadójának megnevezése, a torkolati szelvényszám megjelölésével, a legnagyobb vízhozama és ennek várható ideje;

- az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése;

- az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása.

Helyszínrajz:

- Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000–1:100000 méretarányban, amely feltünteti az öntözendő területnek és a közvetlen környéknek az öntöző-, belvízcsatornáját; a legközelebbi település belterületének határvonalát.

- Részletes (rétegvonalas) helyszínrajz 1:4000–1:10000 méretarányban, amely feltünteti az öntözendő terület rétegvonalát (felületi öntözési módnál); az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak elhelyezését magassági adatokkal megadva; annak az ingatlannak a helyrajzi számát, amelyen az öntözőtelep épül, valamint a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát; az érintett vízfolyásokat, belvízcsatornákat, valamint a többi vízi- és egyéb létesítményeket.

Továbbá:

- Telepen belül az állandó jellegű vízellátó és lecsapoló felszíni csatornák hossz-szelvénye és mintakeresztszelvénye.

- Az öntözőtelep műtárgyainak általános terve.

- Talajvédelmi terv (megyei kormányhivatal).

- A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye (megyei kormányhivatal).

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni!

Vonatkozó jogszabály: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.