2021.01.28., csütörtök , Károly, Karola

Hírek

2020. január 07. kedd • 09:40

Homokhátsági homoktalajok víztartalmának megőrzésére kidolgozott Komplex Talajkezelési Technológia

A hazai növénytermesztésben a termésmennyiséget csökkentő környezeti tényezők közül az aszály a legjelentősebb. A különböző fenológiai fázisokban jelentkező szárazság eltérő mértékű terméscsökkenést és gazdasági károkat okoz a szántóföldi és kertészeti kultúrákban. A homoktalajokra kidolgozott Komplex Talajkezelési Technológia erre a problémára ad megoldást.

A homokhátsági homoktalajok nedvességmegőrző képességét akár 35%-kal is javító Homokhátsági Demo Projekt során az AlgaTer és VízŐr készítmények együttes használatának eredményeit vizsgálták, amibe később kapcsolódott be a BactoFil B10 készítmény. A kísérletben részt vett az Albitech Kft., az AGRO.bio Hungary Kft. és a Water&Soil Kft. - írja sajtóközleményében a Horizont Média.

fotó: agrotrend.hu

AlgaTer készítmény:

Az AlgaTer egy Európában egyedülálló algakészítmény, felhasználási területe a talaj, célja az intenzív termesztési körülmények és kemizálás okán lecsökkent mikroszervezetek pótlása.

Az AlgaTer fonalas algát tartalmaz, amely 15-20 cm mélységben szövi át a talajt, és a hatása többrétű: kiterjed a talajéletre, a talaj fizikai tulajdonságaira és a növényekre is. Szövedéke friss, könnyen lebomló szerves anyagot, egyben életteret jelent más mikroszervezetek számára, emellett javítja a talaj vízmegtartó képességét.

Hatékonyan köti meg a talajba került nehézfémeket, mérgező anyagokat, például az arzént, amely így szerves kötésbe kerül, és elveszíti mérgező hatását. Az algák által termelt anyagokat a növények is tudják hasznosítani, illetve egy újonnan felfedezett növényi hormoncsalád tagjait, brasszinoszteroidokat termel, amelyek kedvezően hatnak a kultúrnövények életfolyamataira.

VízŐr készítmény:

A Water Retainer (VízŐr) organikus alapú talajkondicionáló készítmény, amely csökkenti a talaj párolgását (evaporációját), alkalmazásával akár 50%-kal mérsékelhetjük az öntözési költségeket szántóföldi növények-, zöldségek-, szőlő-, és gyümölcs vagy akár még gombatermesztés esetében is.

A kisebb vízfelhasználáson túlmenően, kevesebb az öntözéshez felhasznált energia költsége is. Az öntözés nélkül termesztett kultúrákban használatával a talajban már meglévő nedvesség megőrződik, és az a kipárolgás helyett a növények gyökerén keresztül hasznosul.

Ennek eredményeként nő a növények aszálytűrő képessége, az aszálytűrés ideje, ezáltal jobb minőségű és nagyobb mennyiségű termés várható. A termék három hónapon keresztül fejti ki hatását, majd maradvány nélkül, organikusan lebomlik.

BactoFil B10 készítmény:

A BactoFil® B10 a kétszikű kultúrákra kifejlesztett baktériumkomplex. Hét baktériumtörzs gondoskodik a talaj mikrobiológiai harmóniájáról és a kétszikű növénykultúrák (napraforgó, repce, burgonya stb.) egészséges fejlődéséről, ma már növényspecifikus verziókban is.

A talajoltás a növény gyökérzónáját (rizoszféra) célozza meg, a talajbaktériumok kolonizálják a gyökér közvetlen környezetét.

A kialakult kapcsolat mindkét félnek előnyt biztosít: a növények szerves anyagok kiválasztásával „táplálják” a mikrobák közösségét, a mikroorganizmusok pedig az anyagcsere termékeikkel támogatják a kultúrnövények életfolyamatait.

fotó: agrotrend.hu

A harmonikusabb tápanyagellátásnak és több tápanyagnak köszönhetően növekszik a növény élőtömege, javul a beltartalom; a kórokozók fertőzési potenciálja vasionok (Fe+++) hiányában jelentősen gyengül; a nagyobb gyökérfelület növeli a növények víz- és tápanyagfelvételét, jobb állóképességet biztosít; a talajszerkezet javításával a művelhetőség (üzemanyag-felhasználás) javul, a szélsőséges időjárás okozta károk csökkennek, a talaj vízmegtartó képessége nő.

Vizsgálat:

A homoktalaj nedvességmegtartását és a párolgási veszteségének csökkentését üvegházi körülmények között vizsgálták. A Homokhátságról származó homoktalajt műanyag csövekbe töltve (8-10 kg talaj/cső) víztelítettségig nedvesítették.

Az előkészített tesztcsöveket AlgaTer és VízŐr 10 liter/ha dózisával kezelték 6 párhuzamban, mellé kezelés nélküli kontroll kísérletet is beállítottak. Az inkubációt üvegházban, szobahőmérsékleten végezték 6 héten át.

Az utolsó 4 hétben a BactoFil B10-zel is kombinálva folyt a talajnedvesség mérése.

Eredmények:

A gravimetriás mérések szerint az AlgaTer és a VízŐr együttes kezelésének hatására az első, negyedik és hatodik héten szignifikánsan kisebb mértékben csökkent a talajnedvesség.

1 hét inkubáció után a kezeletlen kontrollhoz képest 15,0%-kal, 4 hét után 11,9%-kal, míg 6 hét után 14,8%-kal kisebb mértékű a talajnedvesség-csökkenés az együttes kezelés.

Az inkubáció többi mérési pontján tendenciájában is megfigyelhető, hogy a kezelt talajok jobb nedvességmegtartó, vízmegtartó erővel rendelkeznek.

A digitális talajnedvesség mérővel végzett vizsgálatok szerint a 2. héttől minden mérési időpontban szignifikánsan magasabb az AlgaTer és a VízŐr készítménnyel kezelt talajok nedvesség tartalma.

A második héten 1,9%-kal, a harmadik héten 7,0%-kal, a 4. héten 13,8%-kal, az 5. héten 18,2%-kal, míg a 6. héten 23,5%-kal magasabb a kezelt talajok nedvességtartalma a kezeletlen kontroll százalékában.

BactoFil B10-zel kiegészült komplex variációban az utolsó héten 35%-kal magasabb volt a nedvességtartalma a kezeletlen kontroll százalékában.

fotó: agrotrend.hu

Következtetések:

A homokhátsági homoktalaj AlgaTer és VízŐr készítményekkel történő együttes kezelése a talaj a nedvességtartalmát tovább megőrzi, ami 6 hétnyi kezelés után mind gravimetriás módszerrel, mind digitális nedvességméréssel vizsgálva a nem kezelt kontroll homoktalajokhoz képest statisztikailag bizonyíthatóan kimutatható.

A kezeletlen kontrollhoz képest 14,8-23,5%-kal, BactoFil B10-zel kiegészülve 35%-kal magasabb talajnedvesség tartalmi értékek voltak megfigyelhetőek a vizsgálatok során.

Könnyen belátható, hogy a környezet kímélése és a gazdasági, megtérülési szempontok összefüggenek: a fenti eredmények alapján öntözéses növénytermesztés esetén kisebb vízfelhasználás, az öntözés nélküli technológiában pedig magasabb terméshozam és jobb termelésbiztonság prognosztizálható.

Így a termelő gazdaságosabbá teheti rövid és hosszú távon is a termőtalajának vízgazdálkodását ezen Komplex Talajkezelési Technológiával.

agrotrend.hu / Horizont Media

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.