2023.03.22., szerda , Beáta, Izolda

Hírek

2021. december 28. kedd • 08:06

Kihirdetésre került az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvény

2021. december 22. napján kihirdetésre került az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény aminek értelmében többek között az alábbi kedvező változások léptek életbe a gazdák számára.

Csökken az egyéni vállalkozóból őstermelővé alakuló gazdálkodók átalakulásához kapcsolódó adóteher: a mezőgazdasági tevékenység továbbfolytatása érdekében a Törvény értelmében úgy változik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, hogy az érintetteknek lehetővé válik a korábban igénybe vett kedvezmények további érvényesítése, az értékcsökkenés folytatása és az elhatárolt veszteség további figyelembevétele is.

Gyorsabbá válik a földügyi szerződések vizsgálatának folyamata: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 2022. január 1. napjától úgy módosul, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása vonatkozásában a hatósági eljárás megindítására már a közzétételt megelőzően sor kerülhet, aminek köszönhetően az érdekelt felek időt takarítanának meg azon esetekben, amikor a szerződés olyan alapvető hibában szenved, hogy azt a hatóságnak a kifüggesztési procedúra után azonnal meg kell tagadnia.

Fotó: wikimedia

A haszonbérleti díjak meghatározása vonatkozásában vizsgálati szempontok kerültek bevezetésre a Földforgalmi törvénybe: a Törvény kimondja, hogy szerződés megtagadási ok, ha aránytalannak minősül a haszonbérleti díj. Akkor kell aránytalannak tekinteni, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan objektív előnyös tulajdonságokkal (a Törvény meghatározza ezeket: pl. föld fekvése, öntözhetőség, művelhetőség stb.), amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják. Amennyiben a haszonbérleti díj aránytalanságának esete fennáll, arról 2022. július 1. napjától a NAK nyilatkozatot tehet a mezőgazdasági igazgatási szerv felé. 

Kikerül az őstermelők kiegészítő tevékenységének fogalma alól a termelési tényezők értékesítésének és hasznosításának tevékenysége, így az érintettek nem esnek el az őstermelői adózás kedvezményeitől: a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése a Földforgalmi tv. alapján kiegészítő tevékenységnek minősül, ami gyakran azt eredményezi, hogy az őstermelő a kiegészítő tevékenységének bevétele meghaladja a bevételi arányt, aminek következtében a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény hatályos szövege értelmében nem jogosult a kedvező őstermelői adózásra. A Törvény ezt az állapotot változtatta meg azáltal, hogy a termelési tényezők értékesítése és hasznosítása a továbbiakban nem minősülne kiegészítő tevékenységnek.

A törvény ezen a linken érhető el.

agrotrend.hu / NAK

 

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.