2023.06.03., szombat , Klotild

Hírek

2020. december 30. szerda • 07:37

Közeleg a december 31., milyen határidőre érdemes figyelni?

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt a támogatásra való jogosult körülményeiben vagy annak egy részében olyan változás következik be, melynek hatására kötelezettségátadásra kerül sor, az alábbi szempontokat kellene figyelembe venni.

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP4-10.1.1-15, VP4-10.1.1-16)

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok:

 • A támogatást igénylő a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.
 • Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének a támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek.
 • Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó területei vonatkozásában meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek.
 • A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
 • Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb területet átadni nem lehet.
 • Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket egy földhasználónak kell átadni.
 • A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén tematikus előíráscsoport váltásra és előírás váltásra nincs lehetőség, a kötelezettségátadás csak teljes évre vonatkozhat.
 • A kötelezettség átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik.
 • Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a vis maior esetek kivételével – egyszer adható át.
 • Kötelezettségátadás esetén az IH és az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli.
 • A kötelezettség átvevője a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a kötelezettségátadás során.
 • A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá az öröklés bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtania az Államkincstárhoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével – együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettséget átvevő lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes Államkincstár kirendeltségre vagy ha a kötelezettség átvevője mellett a kötelezettség átadója is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a kötelezettség átvevője által, ügyfélkapun benyújtott kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átadója elektronikusan jóváhagyhatja. A kötelezettség átadó által ügyfélkapun keresztül jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet nem kell eljuttatni az Államkincstár részére, az a kötelezettség átadó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az IH-val szemben.
 • A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következő, a vis maior esetek kivételével:

Balázsik Zsófia

a 2021., azaz a hatodik év vonatkozásában: 2020. december 31.

 • VP4-10.1.1-16 AKG esetében

a 2021., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2020. december 31.

 • A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben több terület átadását is lehet kérelmezni.
 • Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosítási eredményeinek másolati példányát, valamint ha a tematikus előíráscsoport előírásai megkövetelik a tápanyag-gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az Államkincstár által küldött iratok másolati példányát.
 • A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki kedvezményezett volt, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés adott tematikus előíráscsoportjából vagy az egész intézkedésből kizárásra került.
 • A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott támogatói okirat hatálybalépését követően az adott területre vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az Államkincstárhoz. Ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott támogatói okirat hatálybalépése adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően kell kitölteni és benyújtani.
 • A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig.
 • A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

 

Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP-4-11.1.-11.2.-15, VP4-11.1.-11.2.-18) jogcímek esetében az előbb részletezett szabályok nagy része szintén alkalmazandó, a kötelezettségátadási határidőkre az ÖKO-nál is ugyanúgy figyelni kell, most aktuális!!

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.