2020.10.30., péntek , Alfonz

Hírek

2020. március 24. kedd • 11:36

Mit kell érteni a kritikus infrastruktúra alatt?

2012-ben az EU által a kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint ezek védelmi fejlesztéseinek szükségességéről szóló irányelv alapján került hazai jogrendbe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény. De mi az a kritikus infrastruktúra, és hogyan lehet a létfontosságú rendszerelem részesévé válni?

Létfontosságú rendszerelem: az ágazatok valamelyikébe tartozó eszköz – ebben az agrárgazdaság három alágazattal szerepel: mezőgazdaság, élelmiszeripar, elosztó hálózatok –, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához – így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához, az ország honvédelméhez –, és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

fotó: needpix.com

Ezen rendszerelemeket azonosítani kell és kijelölni, mindez indulhat az ágazati üzemeltető kérelmére, vagy az illetékes kijelölő hatóság által hivatalból. Az agrárgazdasági ágazat esetében a kijelölő hatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (kiemeltletesitmenyek kukac nebih pont gov pont hu). A hatósági nyilvántartási és koordinált ellenőrzési feladatokat pedig a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) látja el (kikfo kukac katved pont gov pont hu)

A folyamat első része az azonosítás. Az azonosítási eljárás során, az ágazati kritériumok alapján meghatározott, létfontosságú rendszerelemek ismeretében, az üzemeltetőnek azonosítási jelentést kell készítenie.

A jelentés tartalma az alábbiakban foglalható össze, amelyet NÉBIH-nek kell megküldeni „azonosítási jelentés” tárgyával:
1.    Cégtevékenység leírása: telephelyeit, előállított termékek listáját, termékkör csoportosításban (pl. tőkehús, húskészítmény, csomagolt, lédig termék)
2.    Kapacitási adatok: napi, heti, évi bontásban.
3.    Az alapanyag- és késztermék-tárolási kapacitás.
4.    Dolgozói létszám.
5.    Előző évi termelési átlag.
6.    Amennyiben kereskedelmi létesítményeket (is) ellát, ezek száma.
7.    Élelmiszerlánc-felügyeleti díjköteles nettó árbevétele.
8.    Nyilatkozat 1: hogy a (felsorolás) vizsgált rendszerelem az üzemeltetése alatt álló összes rendszerelemet tartalmazza, azaz az összeállított és benyújtott azonosítási jelentés teljes és annak adattartama a valóságnak megfelel.
9.    Az azonosítási eljárás kezdő és záró időpontja.
10.    Nyilatkozat 2: hogy a fentiek alapján azonosította magát létfontosságú létesítményként.
11.     Cégszerű aláírás.

További részletek itt olvashatók.

Amennyiben a létfontosságú rendszerelem azonosításra kerül, a kijelölés a következő lépés. Üzemeltetői biztonsági tervet kell készíteni, ami a vis maior helyzetben történt intézkedési tervet tartalmazza, ezen tervet írásban kell elkészíteni és a nyilvántartó, valamint a kijelölő hatóság részére egy-egy eredeti – az üzemeltető és a biztonsági összekötő személy által aláírt – példányban papíralapon, továbbá elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Biztonsági összekötő személyt kell alkalmazni, akinek rendelkeznie kell az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettséggel, emellett
-    védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel,
-    tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakmai irányú rendészeti szervezői szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel,
-    iparbiztonsági szaktanfolyami végzettséggel,
-    iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy
-    a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal.

Az információ tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak kell megfelelni.

Vonatkozó jogszabályok:
-    a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény
-    a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.