2019.11.22., péntek , Cecília

Hírek

2019. november 03. vasárnap • 18:24

Mit kell tudnunk a 2019.évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentésekről?

Kiesés-pótlás bejelentési kötelezettsége van mindazon ügyfeleknek, akik termeléshez kötött, illetve átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmet nyújtottak be, és a kötelező birtokon tartási időszak alatt a kérelemben bejelentett egyedek az ügyfél állományából kiestek.

A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig áll fenn. Az állat kiesésének bejelentése és megfelelő pótlása esetén a birtokon tartási kötelezettség teljesítettnek tekintendő - írja Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó.

fotó: pixabay.com

Kiesésnek minősül a birtokon tartási kötelezettség alatt álló állat állatorvos által igazolt kényszervágása, termeléshez kötött támogatás esetén annak leölése, továbbá az állat elhullása, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyednek az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) alapján igazoltan kizárólag hazai vágásra (kényszervágás) történő selejtezése, mely esetekben a kiesett állat a támogatási feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő állattal a kiesés időpontjától pótolható.

A birtokon tartási időszak alatt kieső egyedet a kieséstől számított 60 napon belül a kérelmező saját költségén pótolni köteles.

A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha

a) a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik,

b) a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő 15 napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő 15 napon belül, a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár felé bejelenti,

c) a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történő bejelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik és

d) a kieső állat tekintetében a mezőgazdasági termelő megfelelt a támogatásra való jogosultsági feltételeknek, az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja, illetve a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § d) pontja szerint.

Az állat más tartónak továbbtartásra vagy exportra történő értékesítése még állatorvosi igazolással együtt sem fogadható el kiesésként, tehát a birtokon tartási időszak alatt történő értékesítés esetén az állat után támogatás a továbbiakban nem állapítható meg, és az adott állat szankció alapját képezi.

A kiesés-pótlás bejelentés benyújtása, a benyújtás határideje, csatolandó igazolás

A kiesés-pótlás bejelentés kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található elektronikus bejelentő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.

A kiesés tényének és a pótlásként beállítani kívánt állat azonosító számának bejelentésére irányadó határidő:

- legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap) követő 15. nap,

- a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatok esetében a kiesést követő 15. nap.

A bejelentést KÖTELEZŐEN elektronikus úton kell benyújtani, nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok.

A benyújtó felület elérési útvonala: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-egyseges-kerelem

Figyelem! A bejelentéshez a kieső egyed vonatkozásában a kiesés okáról szóló állatorvosi igazolás másolatban történő csatolása szükséges! Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetében már nem szükséges, hogy az igazolást hatósági állatorvos vagy járási főállatorvos állítsa ki!

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.