2021.10.24., vasárnap , Salamon

Hírek

2017. november 29. szerda • 14:21

Nem használ a mezőgazdasági vállalkozásoknak a méltányosabb munkaügyi szankció

Az NGM foglalkoztatás-felügyeleti főosztálya közzétette a munkaügyi hatóság 2017. I-III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól szóló jelentését. Ebből kiderül, hogy a mezőgazdasági vállalkozásoknak nem használ a méltányosabb munkaügyi szankció. Közel duplájára nőtt a feketén foglalkoztatottak száma.

A jelentés főbb ellenőrzési adatait tekintve 2017. szeptember 30-ig a munkaügyi hatóság 13 958 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 71 százalékánál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (60 331 fő) 71 százalékát érintették.

Az ellenőrzések számában kisebb csökkenés mutatkozik a tavalyi év első háromnegyed évében tapasztaltakhoz képest, a szabálytalan munkáltatók aránya közel változatlan, a problémás dolgozók aránya pedig valamelyest csökkent.

Ami pedig az idei első kilenc hónap konkrét, az agráriumra vonatkozó adatait illeti: a mezőgazdasági vállalkozások valamennyi feketén foglalkoztatott munkavállaló 9 százalékát (859 fő) alkalmazták, amely a tavalyi hasonló időszak 5 százalékához (452 fő) képest kiugró növekedést mutat.

Az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva is kimagasló a mezőgazdaság idei negatív – feketefoglalkoztatási – tendenciája.

2017. szeptember 30-ig a mezőgazdasági ágazatra az az ellenőrzések 3 százaléka esett (460 db), összesen 325 intézkedés volt és 27 munkáltatóval szemben 5 560 000 Ft munkaügyi bírságot szabtak ki az ellenőrök, valamint 112 esetben munkaügyi bírságot helyettesítő figyelmeztetést adtak ki. Az ellenőrzött 2941 munkavállalóból 2066 főt érintett valamilyen szabálytalanság, ebből a feketén foglalkoztatott munkavállalók 859 főt tettek ki, így elmondható, hogy az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva itt volt a második legnagyobb arányú a feketefoglalkoztatás.

A hatóság szerint fontos kiemelni, hogy a mezőgazdasági vállalkozások esetében érhető leginkább tetten, hogy foglalkoztatási szabályok egyszerűsítése és a súlyos jogsértések miatti jogkövetkezmények enyhítése – bírság helyett figyelmeztetés alkalmazása – nem éri el a célját, tekintettel arra, hogy közel kétszeresére emelkedett a feketefoglalkoztatás aránya, míg a legsúlyosabb szankció (munkaügyi bírság) mindössze 2 százaléka esik erre az ágazatra.

A hatóság szerint az állattenyésztésben a legjellemzőbb szabálysértés a munkaidőre, pihenőidőre irányuló előírások be nem tartása és az ehhez kapcsolódó bérfizetési hiányosság, míg a növénytermesztés esetében a feketemunka előfordulása a gyakoribb.

Példa:
Bács-Kiskun megyében az eljáró szakügyintézők ellenőrzést tartottak egy meggyes ültetvényen 2017. júniusban. A helyszínen 5 munkavállaló került meghallgatásra, akik sem egyszerűsített munkaszerződést, sem munkaidő-nyilvántartást bemutatni nem tudtak, mivel elmondásuk szerint azok a munkáltató gépjárművében maradtak, aki elvitte magával. A munkavállalók egyszerűsített foglalkoztatás keretében voltak foglalkoztatva.

Az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján megállapításra került, hogy a munkáltató 13 munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében kívánt foglalkoztatni az ellenőrzés napján, illetve további munkavégzési napokon, azonban az adóhatóság felé történő bejelentésük nem történt meg.

A munkáltatóval szemben megállapításra került továbbá, hogy 28 egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló bejelentése a munka megkezdését követően késve, de még a munkaügyi ellenőrzés megkezdése előtt történt meg egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A munkáltató a feltárt szabálytalanságokon felül 1 fiatalkorú (15 éves) munkavállalót iskolai szünet idején kívüli időszakban foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretében az adóhatósághoz történő bejelentéssel.

A feldolgozóipar ellenőrzésére a második és harmadik negyedévben gyakrabban kerül sor, mivel egyes megyékben szorosan kötődik a mezőgazdasági termények átalakításához. A sütőipar és a húsfeldolgozás esetében jellemző gond a munkabérek mértékének növelése akár adózatlanul is, a már meglévő dolgozói állomány megtartása érdekében.

A feldolgozóiparban hiányzik a megfelelő képzettséggel rendelkező szakmunkás, így a munkavállalói kiszolgáltatottság a területet érintően jellemzően kisebb. A munkaterületekre való bejutás során a munkaügyi hatóság betartja az egyéb, jellemzően közegészségügyi jellegű jogszabályok által támasztott követelményeket, a munkáltatók egy része azonban továbbra is a szabálytalan foglalkoztatást leplező védőakadályként tekint ezekre a szabályokra.

A teljes jelentést ITT olvashatják.

agrotrend.hu / NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.