2020.12.01., kedd , Elza

Hírek

2020. április 13. hétfő • 18:06

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésének támogatása

Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére. A jelenlegi helyzetben nemcsak postai úton, hanem elektronikusan is lehetőség van a kérelem benyújtására.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást - írja Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Támogatás mértéke:

  • támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb
    • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint
    • az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint
    • a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint
    • saját beállítás esetén a maximum összegeket kell figyelembe venni

Amennyiben az állattartó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembevételre.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványokat a Magyar Államkincstár 101/2017. (IX.27.) számú Közleménye tartalmazza.

Nyomtatványok:

N0697 számú „Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása - Támogatási Kérelem Főlap”

Valamint az N0698 számú „Tenyészkos támogatási kérelem Betétlap” és/vagy az N0699 számú „Tenyészbak támogatási kérelem Betétlap”

Kérelembenyújtási időszak:

A tárgyévet megelőző év október 1. és tárgyév március 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév április 1. és április 30. és az április 1. – szeptember 30. között vásárolt/beállított apaállatokra pedig október 1. -31. között kell támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmet aláírást követően postai úton az alábbi címre kell benyújtani (javaslom, hogy tértivevényes ajánlott küldeményként):

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407

VÁLTOZÁS!!

Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet időtartama alatt az Agrárminisztériummal történt egyeztetés, és a tervezett szabályozás alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) lehetőséget biztosít arra, hogy a kérelmeket a megszokott postai úton történő benyújtás mellett – a közleményben foglaltaktól eltérően – elektronikus úton is benyújthassák a gazdálkodók.

Fontos, hogy a kérelmeket vagy csak postai útonvagy csak elektronikus úton kell benyújtani, tehát szükségtelen mind a két módon eljuttatni a Kincstárhoz. Elektronikus kérelem benyújtásakor a kérelem mellékletét képező okiratok, dokumentumok elektronikus másolatát kell csatolni, és nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

A kérelmek benyújtására az Elektronikus Ügyintézés/Elektronikus kérelemkezelés/Általános űrlap benyújtás menüpont szolgál, amelynek használatához a Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató kérelmek Általános űrlap benyújtás felületen történő elektronikus benyújtásához c. dokumentum nyújt segítséget.

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a Kincstár jogosult az eredeti dokumentumokat utólagosan bekérni, vagy a helyszínen azokat eredetiben ellenőrizni.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.