2022.09.27., kedd , Adalbert

Hírek

2022. szeptember 23. péntek • 17:31

Tömegtakarmány-szállítás költségeinek támogatása - hétfőig adhatók be a dokumentumok a falugazdászok felé

A Magyar Közlöny 151. számában megjelent „A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet”, melynek célja az állattartók tömegtakarmány (széna, szalma, szenázs, szilázs) szállítási költségeinek részbeni kompenzálása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás keretében. A támogatást a takarmányszállításához szükséges kilométer alapján számolják el, a támogatás mértéke legfeljebb 300 Ft/kilométer, egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.

A támogatás igénybevételére azon juh- és szarvasmarhatartók jogosultak, akik 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmet nyújtottak be, és a támogatási kérelmüket nem vonták vissza, illetve azon kecsketartók, akik az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerint benyújtott kérelmük alapján 2021. évben anyakecske tartás csekély összegű támogatásban részesültek. Támogatási kérelmet nyújthatnak be továbbá azok a lótartók is, akik a VP keretén belül „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” intézkedés keretében 2022. január 3. és 31. között támogatási kérelmet nyújtottak be.


Fotó: Pixabay

Fontos, hogy az állattartónak 2022. szeptember 26-ig, hétfőig továbbítania kell a NAK részére a tömegtakarmány szállítását igazoló saját vagy az állattartó nevére kiállított fuvardokumentumokat vagy azok másolati példányát, melyekből megállapíthatónak kell lennie:

  • a fuvardokumentum azonosítószámának,
  • a fuvardokumentumot kiállító azonosító adatainak, és a fuvardokumentum kiállításának dátumának,
  • amennyiben a fuvardokumentum alapján számla alapján került kiállításra, abban az esetben a számla számának,
  • a szállított tömegtakarmány megnevezésének és mennyiségének,
  • az állattartó nevének és címének,
  • az átvevő aláírásának, és
  • a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságnak kilométerben megadva.

A Magyar Államkincstár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által igazolt takarmányszállítási kilométerek alapján dönt a hozzá beérkezett támogatási igényekről, és egyúttal intézkedik a jogos támogatási igények kifizetéséről.

Tekintettel arra, hogy a támogatás válságtámogatásként került meghirdetésre így lehetővé válik, hogy az érintett állattartók az úgynevezett mezőgazdasági csekély összegű támogatástól ─ melynek támogatási keretösszege 25.000 euró/3 év ─ elkülönülő, 62.000 eurós összeghatárig részesülhessenek a takarmányszállítási támogatásból. Az állattartó a támogatásra csak és kizárólag abban az esetben jogosultak, ha annak összege legalább 10 000 Ft. Amennyiben a NAK által igazolt kilométer alapján számított támogatás összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja!

agrotrend.hu / NAK, Dúl Udó Endre

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.