2022.12.01., csütörtök , Elza

Hírek

2022. augusztus 04. csütörtök • 12:46

Tűzkár bejelentése

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások esetében – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Kincstár vis maiorként ismer el olyan igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani így például a tűzeset.

Tűzeset esetén benyújtandó dokumentumok:

Abban az esetben, ha a vis maior bejelentés alapjául szolgáló esemény tűzeset, úgy az eseményt a Kincstár csak akkor ismeri el vis maiorként, ha azt az ügyfél - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerinti, - a tűzeset helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal vagy tűzvizsgálati jelentéssel igazolja.

Amennyiben a vis maior rendelet alapján tett bejelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) hatálya alá tartozó intézkedésre vonatkozó, folyamatban lévő eljárást is érint, a vis maior rendelet szerinti eljárásban az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában hozott döntés hatálya kiterjed az MvM rendelet szerinti intézkedésekre is. Ez esetben a Kincstár az MvM rendelet alapján nem hoz döntést az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában.

A tűzkárral kapcsolatos elektronikus vis maior kérelem benyújtásáról további információt a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről szóló Kincstár Közlemény tartalmaz.

Amennyiben a tűzkár olyan tételt (is) érint, mely a 2022. évi egységes kérelemben került leigénylésre, akkor a benyújtás menetéről itt olvashat

agrotrend.hu / MÁSZ

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.