2022.08.17., szerda , Jácint

Számottevően emelkedett a mezőgazdaság bruttó kibocsátása

2014. november 02., vasárnap 09:35

A hazai mezőgazdaság bruttó kibocsátása számottevően emelkedett 2013-ban. Ez egyrészt a növénytermesztés előző évinél lényegesen jobb teljesítményének, a volumen emelkedésének, másrészt az élő állatok és állati termékek áremelkedésének köszönhető.

A nettó vállalkozói jövedelem több mint ötödével nőtt a jobb terméseredmények hatására. A gazdasági szervezetek munkaerő-felhasználásának jelentősebb emelkedése mellett az egyéni gazdaságokban is magasabb munkaráfordítás realizálódott. Az előzetes adatok szerint az Európai Unió mezőgazdasága is bővült, elsősorban az állattenyésztés nagyobb kibocsátási értéke miatt. Hazánk 2%-kal járult hozzá a közösség összteljesítményéhez.

Több növény termett, megállt a sertésállomány zsugorodása

A mezőgazdasági kibocsátás értékének és volumenváltozásának megállapítását az éves terméseredmények megfigyelése teszi lehetővé. 2013-ban a hazai növénytermesztés lényegesen sikeresebb volt az előző évinél, 2012-ben ugyanis a rendkívüli és hosszan tartó szárazság visszavetette a termésmennyiséget. Az egyes termékeknél a jelentős bővülés 2013-ban sok esetben ezzel magyarázható. Emellett a sertésszám évek óta tartó esése megállt, 2013 végén újra elérte a 3 millió darabot az állomány. Gabonából 2,8 millió hektárról 13,6 millió tonnát (az előző évinél 2%-kal nagyobb területről 31%-kal többet) takarítottak be. Búzából 26, kukoricából 42%-kal termett több, mint 2012-ben. Napraforgóból és repcéből együttesen – közel 795 ezer hektáron – 2,0 millió tonna termett. Az előbbi területe kissé elmaradt az előző évitől, a betakarított mennyiség azonban 13%-kal nőtt. Az utóbbinak területe és mennyisége is számottevően emelkedett. Cukorrépából 19 ezer hektáron mintegy 991 ezer tonnát takarítottak be, az előző évivel közel azonos területen 12%-kal többet. Burgonyából 487 ezer tonna termett, a 2012. évinél 11%-kal kevesebb. A zöldségfélék mennyisége meghaladta az 1,4 millió tonnát, ami 6%-kal több, mint 2012-ben. A gyümölcs mennyisége 2013-ban 3%-kal haladta meg az előző évit. Szőlőből 451 ezer tonnát szüreteltek, 27%-kal többet az egy évvel korábbinál, a bor mennyisége 31%-kal nőtt, 2,9 millió hektoliter került a hordókba.A szarvasmarhák száma (783 ezer darab) az elmúlt két évtizedben megfigyelt erőteljes fogyást követően 2011 óta emelkedik. A sertésállomány (3,0 millió darab) hosszú évek óta tartó folyamatos zsugorodása 2013 végére megállt, kissé emelkedett az állatok száma. A baromfiállomány (38 millió darab) 1%-kal csökkent. A vágóállatok mennyisége 1%-kal csökkent, összesen 1,3 millió tonnára. A vágósertés (523 ezer tonna) és a vágóbaromfi (688 ezer tonna) mennyisége csökkent, a vágómarháé (77 ezer tonna) kissé emelkedett. A főbb állati termékek közül tehéntejből – 2%-kal kevesebbet – 1,7 millió litert termeltek. A tyúktojás előállítása viszont ugyanilyen mértékben emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, összesen közel 2,5 milliárd darabot termeltek az év során.

Évek óta nő a kibocsátott érték

A mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) alapján a mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása folyó alapáron összességében 2313 milliárd forint volt 2013-ban, 7%-kal több, mint előző évben. Növénytermesztési és kertészeti termékekből folyó alapáron 1360 milliárd forint bruttó kibocsátás keletkezett 2013-ban, 8%-kal több, mint 2012-ben. A volumen jelentékeny emelkedését az árak ellentétes irányú mozgása kísérte a termékcsoporton belül. Gabonából 668 milliárd, ipari növényekből 263 milliárd forint volt a kibocsátott érték. Az ipari növények közül a jelentős súlyt képviselő napraforgó kibocsátása 160 milliárd, a repcéé 62 milliárd forint volt. A friss zöldségek 145 milliárd, a friss gyümölcsök, szőlő és bor 158 milliárd forinttal járultak hozzá a teljes kibocsátáshoz.

Az élőállatok és állati termékek bruttó kibocsátási értéke 2010 óta növekszik, 791 milliárd forint volt 2013-ban. A 4%-os emelkedést a termékek drágulása okozta. Az élő (zömmel vágó-) állatok kibocsátása 540 (ezen belül a baromfié 247, a sertésé 212) milliárd forintot tett ki. A baromfiágazat teljesítménye 2010, a szarvasmarha- és tejkibocsátás együtt pedig 2011 óta múlja felül a sertéságazatét, pedig az ezredforduló után még ez utóbbi volt az állattenyésztés legnagyobb kibocsátója. Az állati termékek kibocsátása 251 (közülük a tejé 169, a tyúktojásé 52) milliárd forint volt 2013-ban. A termelőknek nyújtott mezőgazdasági szolgáltatások 108 milliárd, a nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek – mint például a hús-, tej-, gyümölcs- és zöldségfeldolgozás – 53 milliárd forintos értéket képviseltek. A mezőgazdaság teljes kibocsátásán belül a növénytermesztés részaránya közel 59, az élőállatok és állati termékek súlya pedig 34% volt. Míg 2004 előtt az állattenyésztés súlya 40% feletti volt, 2004 óta részesedése 33 és 37% között ingadozik, amit főleg az időjárás és a növényi termékek termésingadozása befolyásol évről évre.

Forrás: ksh.hu

A teljes elemzés itt letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mgszlak/mgszlak13.pdf

 


Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.