2022.05.25., szerda , Orbán

Fenntarthatóság

2016. március 23. szerda • 13:22

Vadászkamara: évértékelés és tervek 2016-ra

Új kitüntetés alapításáról, a várható személyi változásokról és a kötelező vadászkamarai tagság visszaállításáról is tárgyalt az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége 2016. március 11-ei ülésén. A Medve utcai egyeztetésen, amelynek fő feladata az április 7-ei küldöttközgyűlés anyagainak előkészítése volt, elfogadták a 2015-ös beszámolókat és a 2016-os költségvetés tervezetét is.

Évértékelés, költségvetés

Dr. Jámbor László, az OMVK elnöke a 2015-ös beszámolóhoz fűzött szóbeli összefoglalójában úgy fogalmazott: a tavalyi év tartalmas, tervszerű és eredményes munkát hozott. Emlékeztetett, hogy az elvégzett feladatok több eleme korábbra nyúlik vissza. Így például még 2014-ben született döntés arról, hogy rendszeresen tartsanak szűk körű vezetőségi üléseket az elnök, Pap Gyula sportvadász és ifj. Fodermayer Vilmos hivatásos vadász alelnök, illetve Pechtol János főtitkár részvételével. Ez a grémium 2015-ben is több ízben összeült, hogy értékelje az elvégzett munkát és meghatározza a további aktuális feladatokat. Ugyancsak több alkalommal hívták össze a megyei titkárok értekezletét is. A bizottsági és szakbizottsági elnökök számára megtartott tanácskozás is meghozta a várt eredményeket, hiszen ezen testületek munkája – amelyhez tavaly óta külön költségvetést is biztosít az elnökség – 2015-ben a korábbinál tartalmasabbá vált.

Komolyak az előrelépések a hivatásos vadászok vonatkozásában. 2014 júniusában született egy határozat az OMVK jövőbeni feladatairól, és ezek közül az egyik a vadőrök státuszának megerősítése volt. Ezt a jövőben egyebek mellett az is szavatolja, hogy a vadászatra jogosultaknál a szakmai irányítást csak szakirányú végzettséggel bíró személyekre lehet majd bízni, emellett pedig a tájegységi fővadászok is segítik, támogatják a hivatásosokat – szögezte le az elnök. Ami az egyenruhájukat illeti, ez már beszerezhető, számos vadászatra jogosult megvásárolta a gyártó Kos Fashion Kft.-től a szakszemélyzet számára. A Vadászati törvény végrehajtási rendeletének egyik soron következő módosítása írja majd elő kötelezően az egyenruha viselését, és ezután terjesztői hálózat révén országosan beszerezhetők lesznek a ruhadarabok. Ezen kívül elkészült a hivatásos vadászok ajánlott bértáblája, amely nemsokára szintén megjelenik, valamint tervben van a szolgálati szabályzat felülvizsgálata. A továbbképzési rendszer egységesítése az OMVK Vadvédelmi és Vadgazdálkodási valamint Oktatási Bizottságának közreműködésével történik. Mindezen változások 2017-től léphetnek életbe.

Dr. Jámbor László mindezen kívül kiemelte még a belső és a külső kommunikáció területén a 2015-ös évben elért eredményeket, valamint emlékeztetett, hogy tavaly nyáron egy újonnan felállított szakbizottság, a Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottsága is megkezdte munkáját.

A 2015-ös beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

A tavalyi évre vonatkozó pénzügyi beszámolót Pechtol János főtitkár ismertette. 2015-öt – a tervezett -10 millió forint helyett +6,6 millió forintos egyenleggel zárta az OMVK. Mint fogalmazott, a költségvetések az elmúlt esztendőkben minimálisan változtak, mivel jól bejáratott rendszer működik, és a vadászkamara tagjainak száma sem változik jelentősen. Az OMVK központjának rendszerint nullszaldós vagy valamelyest veszteséges a gazdálkodása, ez szükség esetén a tartalékokból egészül ki, nem pedig a megyei Területi Szervezetek költségvetésének rovására. Imre János, a Felügyelőbizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy a pénzügyi beszámolót megvizsgálták, a gazdálkodást takarékosnak tartják, az elnökség mindkettőt meg is szavazta. Pechtol János elmondta azt is, hogy bár a Felügyelő Bizottság és a Gazdasági Bizottság néhány éve feladatául kapta, hogy dolgozzon ki egy új tagdíjrendszert, ez egyelőre nem lenne célszerű néhány bizonytalan tényezőnél fogva, amelyek azonban őszre tisztázódhatnak. Ezt követően születhet meg egy új jövőkép és gazdálkodási modell.

A 2016-os költségvetésről szólva dr. Jámbor László és Pechtol János külön ismertette a bizottságok és szakbizottságok számára elkülönített összegeket, ezek – néhány megszavazott módosítás után – összesen körülbelül 8 millió forintot tettek ki. A 2016-ra tervezett költségvetést az elnökség szintén elfogadta.

Új vadászkamarai kitüntetés alapítása

Külön napirendi pont volt egy új kamarai kitüntetés megvitatása. Már többször felmerült a korábbiakban, hogy a Vadászkamara Aranyérme mellett – amelyet egy évben legfeljebb 24-en kaphatnak meg – a kamara még egy kitüntetéssel ismerhesse el a hazai vadászat, vadgazdálkodás érdekében kifejtett munkát. Az elnökség megszavazta a benyújtott előterjesztést, így ha a közgyűlés is elfogadja, elkezdődhet a tervezés és a jogi háttér kidolgozása.

A tervek szerint az új kitüntetés elnevezése: A Vadászkamara Érdemérme. Az elképzelések szerint az új kitüntetés alapításának célja azon huzamosabb tevékenység vagy kiemelkedő egyszeri teljesítmény elismerése, amely érdemben hozzájárult a hazai vadgazdálkodás, vadászat fejlődéséhez, társadalmi elismertségéhez, népszerűsítéséhez Magyarország határain belül vagy kívül. Ebből kifolyólag a kitüntethető személyek lehetnek vadászok és nem vadászok, magyarok és külföldiek egyaránt.

A felterjesztő lehet vadászatra jogosult szervezet, illetve egyesület, alapítvány és állami szervezet. A felterjesztéshez néhány soros indoklást kell mellékelni, és azt az OMVK megyei Területi Szervezeteinek kell eljuttatni, amelyek támogatási javaslattal továbbítják az Országos Elnökségnek minden év április 15-éig.

A kitüntetést az Országos Elnökség ítéli oda, évente 60 db adható ki (megyénként 3 db, valamint 3 db az Országos Elnökség keretében) az OMVK megyei Területi Szervezetei által rendezett, nagyszabású eseményeken.

Választás

Az április 7-ei küldöttközgyűlésen három tisztségviselőt választhatnak meg az országos küldöttek. Pechtol János főtitkár mandátuma lejár, így dönteni kell a tisztség betöltéséről. Jelenleg megbízottként vezeti a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságot Szél István, így meg kell választani ezen testület elnökét is. Az előző elnök, dr. Király István tavaly nem csak a posztról, de a tagságáról is lemondott, így egy taggal is bővülnie kell a bizottságnak.

Az OMVK Elnöksége által javasolt jelöltek ezen posztokra:

-  főtitkár: Pechtol János jelenlegi főtitkár;

- Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság, elnök: dr. Varga Gyula, a SEFAG Zrt. vadászati ágazatvezetője, a bizottságnak jelenleg is tagja;

- Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság, tag: dr. Szekrényes Tamás, a Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészetének erdészeti igazgatója.

Az Elnökség által javasolt személyeken túlmenően – az OMVK alapszabályának megfelelően – a szóban forgó posztok betöltésére az küldöttközgyűlésen jelenlevők természetesen más személyi javaslatot is tehetnek.

A kötelező tagság visszaállítása

A korábban kitűzött feladatok között szerepelt a kötelező vadászkamarai tagság visszaállítása is, amire eddig még nem került sor. A kamara elnöke tájékoztatta az elnökséget, hogy a kamarai törvényt a külföldi vadászati engedélyek vonatkozásában összhangba kell hozni a Vadászati törvénnyel, és ezzel egyidejűleg a kötelező kamarai tagság kérdése is napirendre kerülhet. Az Elnökség a kamarai törvény ilyen irányú módosításával egyetértett.

agrotrend.hu / omvk

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.