2020.04.03., péntek , Buda,Richárd

Pályázat-figyelő

2012. február 22. szerda • 09:03

Az agrárium új pályázati lehetőségei

 


Tanyafejlesztési Program: 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet

A kormány egymilliárd forint keretösszegű Tanyafejlesztési programot indít 2011 évben, ami megoldást jelenthet a több mint háromszázezer tanyán élők problémáira.

A tanya – mint hagyományos gazdálkodási, települési és létforma – a magyar társadalmi, településszerkezet több évszázados múltra visszatekintő része. Sajátos társadalom-földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságainak köszönhetően a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség, illetve az európai örökség részét képezi.

Jelleg a magyar tanyák épületállománya leromlott, infrastruktúrájuk fejletlen, számos tanyán máig nincs villany. Külterületi jellegük miatt többségében nehezen elérhetők, közbiztonsági problémák jellemzik a tanyavilágot. A tanyán élők között jelentős a szociális segítségre szorulók (idősek, szegények) aránya. Tanyavidék ugyanakkor teljesen megfelel a fenntartható fejlődés, az integrált vidékfejlesztés és a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének, és megfelelő fejlesztésekkel minden esély megvan arra, hogy a tanyarendszer korszerű formában megújuljon.

A 2011-ben nemzeti forrásból megvalósuló tanyafejlesztési program a következő támogatási célok köré szerveződik:
- a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása

- a tanyás térségek rossz állapotú dűlőútjainak karbantartása
- a tanyás térségek közbiztonságának javítása
- a tanyák energiaellátásának javítása
- tanyafelújítás
- a tanyagondnoki szolgálat erősítése
- a tanyai áruk piacra jutásának elősegítése, térségi, települési komplex tanyafejlesztési programok kidolgozása.

Hosszú távú tanyaprogram keretében biztosítható a tanyákkal kapcsolatos jogi szabályozás szükséges alakítása, a tanyai lakosság önkormányzati képviselete, a tanyás külterületre vonatkozó településfejlesztési- és rendezési tervezés, szabályozás megújítása, a közbiztonság javítása, a szolgáltatások elérhetőségének javítása, az infrastrukturális fejlesztés, a tanyai birtokrendezés.

A program ismeretében a jelentkezők száma viszonylag magasra prognosztizálható.

A kiírás szerint 206 település pályázhat erre a támogatásra. Kiemelt terület elsősorban az alföldi tanyavilág és a keleti országrész elhagyatott vidéke.

Prioritásként elsőbbséget élveznek majd azon pályázók, akik élethivatás szerűen tanyán élnek és ott gazdálkodnak.

Kifejezetten a kisgazdaságok működéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése és a tanyasi életforma népszerűsítése és fellendítése a cél.


Turisztikai tevékenységet ösztönző pályázatok: (44/2011. (V. 26.) VM rendelet 

A turizmus és a vidék fejlődését kiíró pályázat, amely több tekintetben is érdekes. Egyrészről a turisztikai szolgáltatások bővítését jelenti és minőségi fejlesztésére irányul, másrészről a helyi kis települések további szolgáltatásainak együttműködésére alapul, ahol a falusi értékek megőrzése és hasznosítása a cél.

A támogatási lehetőségek, többek között, a falusi, ifjúsági, egyéni szálláshelyek és az egyéb szolgáltatások kialakítására és fejlesztésére koncentrál.

A pályázók köre lehet magánszemély, vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok.

A támogatás formája megközelítőleg 60 % vissza nem térítendő formájú támogatás, de közhasznú tevékenység esetén az arány 100 % -os, de legfeljebb 35 millió forint.

A támogatás mértéke elég jelentős, a 4 milliárd forintnyi keretből átlagosan 1 millió és 35 millió forint közötti összeget jelent.

További támogatásra jogosult a horgászturizmus, az aktív tevékenységhez kapcsolódó egészségmegőrzést szolgáló rekreációs, és a vízi turizmusra irányuló szabadidős sporttevékenységre irányuló tevékenységek, ami hazánk álló és folyóvizeire irányul.


Multi Credit Csoport


   Az ön pályázati szakértője


Multi Credit Csoport
Budapest
Tündér u. 4/b.1125
Telefon: (1) 236 09 15
Fax: (1) 340 03 33
info@mccompany.hu
www.mccompany.hu
www.termofoldek.hu

 

 

*A szövegben leírtak nem minősülnek konkrét ajánlatnak.

 

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.