2022.07.07., csütörtök , Apollónia

Agrárpénzek

2017. június 01. csütörtök • 08:23

A tejtermelőknek nyújtható kivételes alkalmazkodási támogatás

A Magyar Államkincstár 81/2017. (V. 23.) számú közleménye részletezi a 3/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a tejtermelőknek nyújtható kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeit, valamint tájékoztatást ad az elektronikus úton történő kifizetési kérelem benyújtásának lehetőségéről, illetve a csatolandó dokumentumokról.

Minden termelő, aki 2016.04.30. napján tejhasznú, vagy tejtermelés céljára kettőshasznú, legalább huszonhárom hónapos és legalább egyszer ellett nőivarú szarvasmarhát tartott (tejhasznú tehén), 2017. február hónapban értesítést kapott a Magyar Államkincstártól a NÉBIH által a szarvasmarha ENAR-ból a MÁK részére átadott adatok alapján referencia állományáról (2016.04.30-i tehénlétszám).

fotó:123rf

A jogszabály alapján azok a termelők jogosultak támogatásra, akik 2017.04.30. napján nem tartottak több tej- vagy kettőshasznú tehenet, mint a referencia állományuk. Aki felhagyott 2017.04.30. előtt a tejtermeléssel, és állományát megszüntette, nem jogosult támogatásra. Kizárólag azokra az egyedekre lehet támogatást igényelni, amelyek a jogszabály szerinti napon (2017.04.30.) a tartó tenyészeteiben álltak. Amennyiben az ENAR adatok alapján a referencia állománynál több tejhasznú tehenet tart az igénylő, kérelme teljes mértékben elutasításra kerül, függetlenül attól, hogy abban milyen egyedszámot adott meg. A kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelmező csak akkor jogosult a Rendelet szerinti támogatás igénybevételére, ha az adott egyedre korábban anyatehéntartás támogatás jogcímen még nem vett igénybe támogatást.

A tejtermelőnek a kifizetési kérelmét, valamint annak mellékleteit elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2017. május 31. és 2017. június 12. között, az erre szolgáló elektronikus felületen kell benyújtania a Kincstárhoz.

A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő. Egy tejtermelő egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Hiányosan benyújtott kifizetési kérelem esetén a Kincstár nyolc napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

A kérelmezett állatlétszámra vonatkozóan a MÁK a kérelmezők 5%-ánál jogosult helyszíni ellenőrzést végezni. Az ellenőrzés folyamán az ügyfél köteles a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletnek (ENAR rendelet) megfelelő nyilvántartást (állomány nyilvántartó) bemutatni, mellyel igazolja a 2016. április 30-ai állatlétszámának csökkenését vagy szinten tartását. Az ellenőrzés kiterjed az ENAR rendeletben meghatározott állatjelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségek betartására is.

Az Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás során a kifizetési kérelem nyomtatványt a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolható dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg,) kell csatolni az elektronikus kérelemhez. A kérelem papír alapon nem nyújtható be.

Amennyiben van olyan tejhasznú egyed a kérelemben megjelöltek között, amelynek ellése holtellés volt, akkor a kérelemhez csatolni kell az állatorvos által kitöltött B4000 jelű, Állatorvosi igazolás holtellésről nyomtatványt. Az igazolás kiállítására hatósági és telepi ellátó állatorvos (kamarai bélyegzővel) egyaránt jogosult.

Ha a támogatási kérelemben szereplő egyednek nincs Magyarországon regisztrált ellése, akkor a kérelemhez csatolni kell a külföldön történt ellés tényét igazoló állatorvosi igazolást, melyre nincs rendszeresítve nyomtatvány.

A kifizetési kérelem módosítására a kérelem benyújtási határidején belül, legkésőbb 2017. június 12. napjáig van lehetőség. A módosításra nincs külön elektronikus nyomtatvány, a benyújtott kifizetési kérelem nyomtatvány újbóli megnyitásával, a megadott adatok javításával, majd újra történő benyújtásával történhet. A Kincstár minden, a benyújtási időszakban az elektronikus felületen megtett javítást, illetve módosítást a kérelem módosításaként kezel, mely esetben az utolsóként beadott kérelem adatait veszi figyelembe, és az alapján hozza meg döntését.

A közlemény itt elérhető.

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.