2019.06.18., kedd , Arnold,Levente

Agrárpénzek

2017. december 11. hétfő • 08:43

Ezek a VP módosítások fontosabb elemei

1.rész

A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatos fontos kérdések tisztázása a Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató alapján.

Mérföldkövek módosítása:

A projekt fizikai befejezésére a felhívásban rögzített végső határidő az irányadó, azaz a projekt befejezésére és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására a beruházási felhívások többségénél minden esetben a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap, egyéb felhívásoknál 36, esetenként 48 hónap áll rendelkezésre. Ezek a határidők nem tolhatók tovább.

Nem módosítható az a határidő, amit a felhívás a kifizetési igénylés benyújtására (pl. első kifizetési igénylés – 12 hónap 10 %) külön határoz meg.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a korábbi szabályok alapján az első kifizetési kérelem beadásának a határideje a támogatói okirat kézhezvételétől számított 6 hónap volt, ezt meghosszabbították a Miniszterelnökség tájékoztatójában leírtak alapján 12 hónapra!!

Nem kell módosítást kezdeményezni, amennyiben a kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése 3 hónapot meg nem haladóan késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, és ez nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt.

Nem kell továbbá a mérföldkövek módosítását kezdeményezni abban az esetben sem, ha a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja a Támogatói Okirat kézhezvételéig eltelt, vagy 2017. december 31-ig el fog telni. Ebben az esetben ugyanis az egyes mérföldkövek tekintetében az ütemezés a kérelemben megjelölt időponthoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik a kézhezvétel napját követő naptól számítva.

Változás bejelentése:

A Támogatói Okirat kézhezvételét követően a kedvezményezett köteles a tudomására jutástól számított 8 napon belül bejelenteni a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat.

Egyedi elbírálással dönt a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH)

A tervezett módosítás nem járhat forrásátcsoportosítással!

Arra vonatkozóan, hogy mely projektelem támogathatósága milyen forrásból (fókuszterületről) került jóváhagyásra, a Támogatói Okirat nem ad információt, ezért mielőtt módosítási szándékát benyújtaná, kérje ki az IH előzetes állásfoglalását!

A változásokat nem minden esetben szükséges ÖNÁLLÓ változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a kifizetési kérelmekben jelezni.

  • Önálló változásbejelentést igényelnek az alábbi esetek:

Az építőipari, technológiai és gépberuházások tekintetében komoly áremelkedés tapasztalható a hazai piacon a támogatási kérelmek és a döntés meghozatala között eltelt idő alatt.

Így a támogatási kérelemben bemutatott építési tételeket, valamint eszköz(ök)re és gép(ek)re vonatkozó költségeiket újraértékelheti a támogatást igénylő, és kérheti a beruházás összes költségének módosítását.

1. A módosítási igényt 2017. december 1-től a kedvezményezett kezdeményezheti változás-bejelentés formájában.

2. Építési tételek: Amennyiben az építési tételeket az érvényes Építési Normagyűjteményben (továbbiakban: ÉNGY) beazonosították, úgy a kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY katalógus referencia áraival számolhatják át;

Amennyiben az adott tételek a támogatási kérelem időszakában az ÉNGY tételeivel nem voltak beazonosíthatók, így 3 árajánlattal kerültek a támogatási kérelemben alátámasztásra, úgy meg kell vizsgálni, hogy a változás bejelentés benyújtásakor érvényes ÉNGY katalógusban beazonosítható tétel-e. Ha nem azonosítható be, akkor 3 új árajánlattal kell az adott tétel költségének változását alátámasztani.

3. Eszközök, gépek és berendezések tekintetében 3-3 új árajánlattal támaszthatják alá a költségek változását.

A benyújtott tételek alapján a beruházás egyes tevékenységeire (építés épületenként, építményenként valamint gép, eszköz, berendezés esetén tételenként) új elszámolható költség, a projekt összessége tekintetében új elszámolható összköltség kerül megállapításra, a korábban jóváhagyott támogatási összeg változatlanul hagyása mellett, melynek alapján a Támogatói Okirat is módosul. DE a Támogatói okiratban jóváhagyott támogatási összegnél magasabb nem igényelhető!

Amennyiben magasabb lesz a projekt elszámolható összköltsége – változatlan támogatási összeg mellett – a projekt támogatási intenzitása alacsonyabb lesz, melynek alapján a kedvezményezett jogosulttá válik további állami támogatás tartalmú pénzügyi termékek bevonására a beruházás megvalósításába.

Építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének változása akár, az életvitelszerű tartózkodási hely, vagy székhely címének változása (a VP26.3.1-16 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése intézkedés esetében) miatt.

A projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása - bizonyos esetek kivételével.

A pályázati felhívásban projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változása.

Rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása.

Nem szükséges bejelenteni a projekt költségvetésének azon változásait, amelyek a projekt megvalósítása során bekövetkezett árváltozásból (árfolyam-változás, árajánlathoz képest eltérő tényleges ár, stb.) adódnak.

  • Nem igényelnek önálló változás bejelentést az alábbi esetek:

Módosított ÉNGY-s tétel(ek), amennyiben a műszaki, szakmai tartalom nem változik. (az ÉNGY fél évente frissítésre kerül, és a kifizetési kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni)

Az ÉNGY-s tételek esetében nem igényel önálló változás bejelentést a támogatási kérelem benyújtásától az ÉNGY legfrissebb verziójáig történő építési tételek alkalmazása.

Módosított árajánlatos tétel, amennyiben az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg elfogadott tétel, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel rendelkezik (tételek kiváltása). Ebben az esetben 3 új árajánlattal kell alátámasztani a tétel elfogadható piaci árát.

Eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztva.

A fenti esetekben elegendő kizárólag a kifizetési igénylésben feltüntetni a változásokat, amennyiben a felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően előírt illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom továbbra is azonos vagy magasabb szinten megvalósul.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia, agrár szaktanácsadó

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Fókuszban
Tűzgyújtási tilalom az Alföldön

Tűzgyújtási tilalom az Alföldön

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt

Több, mint száz falu halt ki a forróság és az aszály miatt

Több, mint száz falu halt ki a forróság és az aszály miatt

A példa nélküli hőség soesem látott mértékű szárazsággal jár, ...

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.