2020.07.15., szerda , Henrik, Roland

Agrárpénzek

2017. december 11. hétfő • 08:43

Ezek a VP módosítások fontosabb elemei

1.rész

A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatos fontos kérdések tisztázása a Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató alapján.

Mérföldkövek módosítása:

A projekt fizikai befejezésére a felhívásban rögzített végső határidő az irányadó, azaz a projekt befejezésére és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására a beruházási felhívások többségénél minden esetben a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap, egyéb felhívásoknál 36, esetenként 48 hónap áll rendelkezésre. Ezek a határidők nem tolhatók tovább.

Nem módosítható az a határidő, amit a felhívás a kifizetési igénylés benyújtására (pl. első kifizetési igénylés – 12 hónap 10 %) külön határoz meg.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a korábbi szabályok alapján az első kifizetési kérelem beadásának a határideje a támogatói okirat kézhezvételétől számított 6 hónap volt, ezt meghosszabbították a Miniszterelnökség tájékoztatójában leírtak alapján 12 hónapra!!

Nem kell módosítást kezdeményezni, amennyiben a kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése 3 hónapot meg nem haladóan késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, és ez nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt.

Nem kell továbbá a mérföldkövek módosítását kezdeményezni abban az esetben sem, ha a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja a Támogatói Okirat kézhezvételéig eltelt, vagy 2017. december 31-ig el fog telni. Ebben az esetben ugyanis az egyes mérföldkövek tekintetében az ütemezés a kérelemben megjelölt időponthoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik a kézhezvétel napját követő naptól számítva.

Változás bejelentése:

A Támogatói Okirat kézhezvételét követően a kedvezményezett köteles a tudomására jutástól számított 8 napon belül bejelenteni a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat.

Egyedi elbírálással dönt a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH)

A tervezett módosítás nem járhat forrásátcsoportosítással!

Arra vonatkozóan, hogy mely projektelem támogathatósága milyen forrásból (fókuszterületről) került jóváhagyásra, a Támogatói Okirat nem ad információt, ezért mielőtt módosítási szándékát benyújtaná, kérje ki az IH előzetes állásfoglalását!

A változásokat nem minden esetben szükséges ÖNÁLLÓ változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a kifizetési kérelmekben jelezni.

  • Önálló változásbejelentést igényelnek az alábbi esetek:

Az építőipari, technológiai és gépberuházások tekintetében komoly áremelkedés tapasztalható a hazai piacon a támogatási kérelmek és a döntés meghozatala között eltelt idő alatt.

Így a támogatási kérelemben bemutatott építési tételeket, valamint eszköz(ök)re és gép(ek)re vonatkozó költségeiket újraértékelheti a támogatást igénylő, és kérheti a beruházás összes költségének módosítását.

1. A módosítási igényt 2017. december 1-től a kedvezményezett kezdeményezheti változás-bejelentés formájában.

2. Építési tételek: Amennyiben az építési tételeket az érvényes Építési Normagyűjteményben (továbbiakban: ÉNGY) beazonosították, úgy a kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY katalógus referencia áraival számolhatják át;

Amennyiben az adott tételek a támogatási kérelem időszakában az ÉNGY tételeivel nem voltak beazonosíthatók, így 3 árajánlattal kerültek a támogatási kérelemben alátámasztásra, úgy meg kell vizsgálni, hogy a változás bejelentés benyújtásakor érvényes ÉNGY katalógusban beazonosítható tétel-e. Ha nem azonosítható be, akkor 3 új árajánlattal kell az adott tétel költségének változását alátámasztani.

3. Eszközök, gépek és berendezések tekintetében 3-3 új árajánlattal támaszthatják alá a költségek változását.

A benyújtott tételek alapján a beruházás egyes tevékenységeire (építés épületenként, építményenként valamint gép, eszköz, berendezés esetén tételenként) új elszámolható költség, a projekt összessége tekintetében új elszámolható összköltség kerül megállapításra, a korábban jóváhagyott támogatási összeg változatlanul hagyása mellett, melynek alapján a Támogatói Okirat is módosul. DE a Támogatói okiratban jóváhagyott támogatási összegnél magasabb nem igényelhető!

Amennyiben magasabb lesz a projekt elszámolható összköltsége – változatlan támogatási összeg mellett – a projekt támogatási intenzitása alacsonyabb lesz, melynek alapján a kedvezményezett jogosulttá válik további állami támogatás tartalmú pénzügyi termékek bevonására a beruházás megvalósításába.

Építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének változása akár, az életvitelszerű tartózkodási hely, vagy székhely címének változása (a VP26.3.1-16 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése intézkedés esetében) miatt.

A projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása - bizonyos esetek kivételével.

A pályázati felhívásban projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változása.

Rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása.

Nem szükséges bejelenteni a projekt költségvetésének azon változásait, amelyek a projekt megvalósítása során bekövetkezett árváltozásból (árfolyam-változás, árajánlathoz képest eltérő tényleges ár, stb.) adódnak.

  • Nem igényelnek önálló változás bejelentést az alábbi esetek:

Módosított ÉNGY-s tétel(ek), amennyiben a műszaki, szakmai tartalom nem változik. (az ÉNGY fél évente frissítésre kerül, és a kifizetési kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni)

Az ÉNGY-s tételek esetében nem igényel önálló változás bejelentést a támogatási kérelem benyújtásától az ÉNGY legfrissebb verziójáig történő építési tételek alkalmazása.

Módosított árajánlatos tétel, amennyiben az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg elfogadott tétel, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel rendelkezik (tételek kiváltása). Ebben az esetben 3 új árajánlattal kell alátámasztani a tétel elfogadható piaci árát.

Eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztva.

A fenti esetekben elegendő kizárólag a kifizetési igénylésben feltüntetni a változásokat, amennyiben a felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően előírt illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom továbbra is azonos vagy magasabb szinten megvalósul.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia, agrár szaktanácsadó

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.