FÓKUSZBAN

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus ...

A monília miatt az idén is fel kell venni a permetezőgépet

A monília miatt az idén is fel kell venni a permetezőgépet

Elsőként a virágzó kajszira figyeljünk. De ugyanígy fertőzi ...

Algafix®, a magyar biostimulátor

Algafix®, a magyar biostimulátor

A biostimulátorok használata egyre jobban terjed világszerte. ...

Agrárpénzek

2017. november 14., kedd • 12:28

Adminisztratív változások a termeléshez kötött támogatásoknál

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodók visszajelzései alapján ismételten kezdeményezte a termeléshez kötött támogatásokra vonatkozó rendeletben foglalt előírások egyszerűsítését. A változások néhány napja léptek hatályba.

Az Európai Unió lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok korlátozott összegű termeléstől függő támogatást nyújtsanak a termelés fenntartása érdekében a sajátos helyzetű ágazatok szereplői számára, illetve azon mezőgazdasági ágazatoknak, amelyek gazdasági, környezetvédelmi és/vagy társadalmi szempontból kiemelt fontosságúak. E gondolatok a hazai jogrendszerben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13) FM rendeletben fogalmazódtak meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodók visszajelzései alapján ismételten kezdeményezte a rendeletben foglalt előírások egyszerűsítését. A módosított rendelet 2017. november 7-én lépett hatályba.

A legfontosabb változások a következők

  • Rizstermesztés és szemesfehérjetakarmány-növény termesztése esetén

Továbbra is meg kell küldeni a hozamigazolás másolatát a betakarítást követő két héten belül, legkésőbb tárgyév november 15-éig a Kincstár részére. Fontos változás azonban, hogy a dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – felszólítást küld azok hiánytalan benyújtására. Így elkerülhetővé válnak a figyelmetlenségből eredő büntetések.

Ha a termelő a tárgyévben nem teljesíti a rizstermesztés és szemesfehérjetakarmány-növény termesztése esetén meghatározott hozam mennyiségét, akkor erről legkésőbb tárgyév november 30-áig köteles a Kincstár részére elektronikusan nyilatkozatot tenni, melyben a kérelmét visszavonhatja. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha még nem kézbesítették a helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítést. A nyilatkozat megtételének elmulasztását a jogosultsági feltétel nem teljesítésének tekintik a jövőben.

  • Torma- és spárgadugvány, illetve borsó termesztése esetén

A termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában hektáronkénti minimális szaporítóanyag felhasználásáról továbbra is nyilatkozni kell, azonban a ténylegesen felhasznált mennyiséget csak a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain kell rögzíteni és nem kell beküldeni a Kincstár részére.

A fenti változások által érintett dokumentumokat a gazdálkodóknak a dokumentum kiállításától számított öt évig meg kell őriznie, és a helyszíni ellenőrzéskor azokat a Kincstár részére be kell mutatnia.

  • Anyatehén- és tejhasznútehén-tartás támogatása esetén

A továbbiakban nem a termelőnek kell beszereznie a hatósági állatorvostól vagy a járási főállatorvostól azt az igazolást, mely bizonyítja, hogy az állomány a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes.

Ezt az igazolást a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda