FÓKUSZBAN

Nálunk is számít a legkisebb! Akcióban a 3600-as Massey Ferguson

Nálunk is számít a legkisebb! Akcióban a 3600-as Massey Ferguson

A Massey Ferguson legkisebb erőgépét – a ...

Megállító tábla - paradicsom, paprika, palántasziget, no meg a minőségi borok

Megállító tábla - paradicsom, paprika, palántasziget, no meg a minőségi borok

Így is elmondható, hogy milyen volt az Árpád-Agrár ...

Ha nem jön az aranyat érő eső, nekünk kell segíteni a kalászt!

Ha nem jön az aranyat érő eső, nekünk kell segíteni a kalászt!

Gazdálkodás során gyakran felmerül az a kérdés, hogy a várható ...

Agrárpénzek

2018. február 09., péntek • 12:23

Állattartó épületek energiahatékonyságának javítására is lehet pályázni

A felhívás minden olyan irányú beruházására vonatkozik, amely a hatékonyabb energiafelhasználást célozza. Február 19-től a Vidékfejlesztési Program keretében állattartó épületek energiahatékonyságát javító korszerűsítésre, felújításra és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is lehet pályázni.

A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás több területen kíván hozzájárulni a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek versenyképességének növeléséhez.

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19-től van lehetőség.

A pályázatok benyújtási határnapjai:

  • 2018. március 19.
  • 2018. április 19.
  • 2018. május 19.
  • 2018. augusztus 19.
  • 2018. november 19.
  • 2019. február 19.
  • 2019. május 19.
  • 2019. augusztus 19.
  • 2019. november 19.
  • 2020. február 19.

A vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal gazdák és a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.

További információk ITT találhatók.

agrotrend.hu / palyazat.gov.hu

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda