2020.08.09., vasárnap , Em?d

Agrárpénzek

2018. június 14. csütörtök • 16:46

Amit az egységes kérelem pontosításáról tudni érdemes

2018. június 11-én lejárt az egységes kérelem benyújtására, módosítására nyitva álló időszak, azonban pontosítások továbbra is megtehetők, egészen addig amíg a Magyar Államkincstár nem értesíti a gazdálkodót a szabálytalanságról vagy a helyszíni ellenőrzésről.

A pontosítás az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó olyan adatváltozás bejelentése, amely az egységes kérelemben megadott adatok kiigazítására irányul, de többlet-támogatási igényt nem generál. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az alábbiakban foglalta össze a pontosítás szabályait.

Melyek a pontosítás alapesetei?

A hasznosítási kód változtatása, ha adott támogatásnál a növényre ugyanolyan kifizetési összeg jár pl. VP AKG 2015-s tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott tematikus előíráscsoporton belül elfogadott és azonos kifizetési csoportba tartozó hasznosítási kódra váltás, EMVA MgTE –ben támogatott növény másik, támogatott növényre történő cseréje stb.

Az igényelt táblaterület csökkentése – kivéve, VP AKG, ahol a kötelező 40 ha-ra, vagy 5 ha-ra történő csökkentés a cél – , kender hasznosítású SAPS igényelt táblánál a fajtamező tartalmának változtatása, illetve a vetőmagmennyiség mező tartalmának változtatása kitöltése.

Táblabontás történik – és nem új tábla felvitel – és a megbontott (eredeti) SAPS pipával igényelt táblaterületéhez képest kisebb vagy egyenlő az utódtáblákban az igényelt táblák összterülete. Korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása. Az öntözés bejelölése. Az erdőrészlet-sorszám megváltoztatása stb.

Fontos azonban, hogy az elektronikus beadó felületen a tábla hasznosítási kódjának megváltoztatása a táblához tartozó EFA elem(ek)/másodvetés(ek)/agrotechnikai műveletek visszavonását is jelenti. Ezekben az esetekben figyelmeztető üzenet jelenik meg. A figyelmeztető üzenet elfogadásával a táblához tartozó EFA elem(ek)/hagyományos másodvetés(ek) visszavonásra kerülnek. A visszavont EFA elem(ek) /másodvetés(ek)/agrotechnikai műveletek visszaállítására és elhelyezkedésének esetleges módosítására csak az adott adatváltozási vagy adategyeztetési kérelem benyújtását megelőzően van lehetőség.

Jogcímenként eltérőek a pontosításnak minősülő adatváltozások

Fiatal mezőgazdasági termelő támogatás 

- természetes személy esetében 
      ·    a gazdálkodó szervezet ügyfél-azonosító számának javítása 
      ·    nyilatkozatok módosítása.
- jogi személy esetében az 
      ·    elsődleges/nem elsődleges ügyfél ügyfél-azonosító számának javítása, 
      ·    elsődleges/nem elsődleges ügyfél változtatása, 
      ·    szavazati arány változtatása, 
      ·    vezetői státusz módosítása, 
      ·    nyilatkozatok módosítása, 
      ·    meglévő dokumentum mellé újabb dokumentum csatolása.

Termeléshez kötött növénytermesztési támogatások 
-     szaporítóanyag típusa, 
-     mennyisége és  mértékegysége mező és 
-     a tábla területe is csökkent vagy nem változott.

Zöldítés esetében pontosítás az ökológiai másodvetés tervezett területnagyságának csökkentése. Abban az esetben, ha a másodvetés nem a tervezett területnagysággal, vagy nem a tervezett növényekkel kerül megvalósításra, az adatváltozás elektronikus felületén a megvalósult területet és növénykultúrát is meg kell adni. Amennyiben az adatváltozás keretében bejelentett megvalósult másodvetés területe nagyobb, mint az egységes kérelemben bejelentett tervezett másodvetés területe, a kérelem feldolgozása során csak a tervezett másodvetés területnagysága fogadható el.  

EMVA MgTE, VP erdősítés kifizetési kérelem 
-    erdőrészlet-azonosító javítása
-    támogatási határozat iratazonosító javítása
-    táblához megadott erdőrészlet sorszám javítása
-    kiegészítő intézkedés hozzáadása, módosítása

EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása és a VP Erdészeti potenciál helyreállítása kifizetési kérelem 
-    a kártípus

VP Natura 2000 erdő kérelem
-    blokkazonosító.

EKV kérelem (ÚMVP-VP) 2018 - VP EÖKO kérelem 
-    mennyiség mező, valamint 
-    jogcím/célprogram mező javítása.

VP Agrárerdészeti kifizetési kérelem 
-    tevékenység sorszám, 
-    iratazonosító, 
-    mennyiség mező és 
-    jogcím tevékenység mező.

VP-Erdősítés – Ipari célú fásítás kifizetési kérelemben 
-    táblához megadott Ipari célú fásítás sorszám javítása.

A további jogcímek adatváltozásainak részletes leírását a Kincstár oldalán megtalálható felhasználói kézikönyv ismerteti.

agrotrend.hu / nak.hu

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.