2019.12.16., hétfő , Etelka,Aletta

Agrárpénzek

2018. október 10. szerda • 12:40

Áttérne az ökológiai gazdálkodásra? Így kérjen támogatást!

Az ÖKO támogatás, vagyis az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartás” kicsit más szemmel.

A napokban társadalmi egyeztetésre bocsátották ki az ÖKO támogatást. Amennyiben a felhívás változatlan tartalommal jelenik meg hivatalosan, úgy az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk a támogatási kérelem benyújtásához.


2018. december 1. és december 31 között lehet benyújtani a kérelmeket - fotó: 123rf

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható.

Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.

A 2019. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

 • a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 • b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 • c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

A támogatással érintett terület

ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot

szerint kerül megállapításra, ami alapján aztán meghatározásra kerül az áttérési/fenntartási támogatás összege.

Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület

egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásba is.

Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-15 kódszámú és/vagy a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívások (AKG pályázati felhívások) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, úgy ökológiai gazdálkodásra való áttérésre van lehetőség.

A kötelezettségvállalás 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tart.

A támogatási kérelmek elektronikus úton,

ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2018. december 1. és 2018. december 31. között van lehetőség.

A támogatás 5 éven keresztül,

évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Támogatás mértéke:

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.

I. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege:

 • Szántóföld - 242 euró/ha/év
 • Zöldség - 516 euró/ha/év
 • Almafélék - 1.040 euró/ha/év
 • Szőlő - 873 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcs - 734 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év 147 euró/ha/év

 II. Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege:

 • Szántóföld - 172 euró/ha/év
 • Zöldség - 366 euró/ha/év
 • Almafélék - 802 euró/ha/év
 • Szőlő - 674 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcs - 568 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év - 147 euró/ha/év

A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz - amennyiben releváns - mellékelni kell:

 1. szaktanácsadóval kötött szerződést; 
 2. amennyiben a gazdálkodó maga is „A támogatási kérelem bírálása” 4. pontjának megfelelő szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt; 
 3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;
 4. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot; 
 5. gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának munkaszerződését, kinevezését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;
 6. gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a  Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának oldalról letölthető cégkivonatát, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.