2021.05.15., szombat , Zsófia, Szonja

Agrárpénzek

2017. november 29. szerda • 19:44

Bizottsági javaslatcsomag a KAP korszerűsítésére

A rugalmas, igazságos és fenntartható közös agrárpolitika megteremtése a célja az Európai Bizottságnak. Ennek végrehajtási javaslatait tartalmazza a testület által elfogadott és nyilvánosságra hozott jelentés.

A szabályok egyszerűsítése és a rugalmasabb megközelítés biztosítja, hogy a közös agrárpolitika (KAP) valós eredményeket hozzon a gazdálkodók támogatása terén, és meghatározza az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődésének irányát – ezek a főbb megállapításai az Európai Bizottság által november 29-én elfogadott, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, a KAP-pal kapcsolatos uniós konzultáció alapján készült jelentésnek. (Ennek angol nyelvű változata ITT elérhető.)

Irányváltás

2017. február 2-án az Európai Bizottság konzultációt indított a KAP jövőjéről, melyben arra kereste a választ, hogyan lehetne egyszerűsíteni és korszerűsíteni a jelenlegi politikát. A három hónapos konzultációs időszak során az EB több mint 320 ezer választ kapott. A konzultáció során megállapítást nyert, hogy

a legtöbb válaszadó ragaszkodik az erős, uniós szintű agrárpolitikához, ám egyszerűbb, rugalmasabb formában, a gazdálkodók tisztességes életszínvonalának biztosítására, illetve a környezetvédelem és a klímaváltozás kulcsfontosságú kihívásaira összpontosítva.

- Amellett, hogy a KAP révén továbbra is egészséges és ízletes élelmiszereket kell eljuttatunk a fogyasztókhoz, és munkát, valamint növekedést kell biztosítanunk a vidéki térségeknek, a KAP-nak - az egyéb politikákkal együtt - folyamatosan fejlődnie kell. Az érdekelt felekkel folytatott széleskörű konzultáció eredménye alapján kidolgozott javaslatunk fontos lépést jelent a KAP korszerűsítése és egyszerűsítése terén. A bizottság által bevezetett új működési modellben jobban érvényesíti a szubszidiaritást a tagállamok javára, és felszólítja az utóbbiakat, hogy közös agrárpolitikai stratégiai tervet hozzanak létre, amelyben meghatározzák az I. és a II. pillér során megvalósítandó céljaikat, ezáltal elősegítve az egyszerűsítést, a koherenciát és az eredmények nyomon követhetőségét – mondta a jelentésről Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős EB-alelnök.

- A jelentés alapján a közös agrárpolitika képes biztosítani az olyan új vagy újabb keletű célokkal kapcsolatos eredményeket, mint az intelligens és ellenálló mezőgazdasági szektor támogatása, a környezetvédelem és az éghajlat-politika megerősítése, valamint a vidéki területek társadalmi-gazdasági felépítésének védelme. Ez jelentős irányváltás a KAP végrehajtása terén. A jelenlegi rendszer helyébe új végrehajtási rendszer lép, amely jóval nagyobb fokú beleszólást kínál a tagállamoknak – jegyezte meg Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztos.

Variációk

A jelentésben foglaltak a jelenlegi kétpilléres struktúra megtartása mellett az egyszerűbb, rugalmasabb megközelítésre részletes intézkedéseket határoznak meg az uniós szinten elfogadott célkitűzések elérése érdekében. Minden uniós országnak ki kell dolgoznia a saját – a bizottság által jóváhagyott – stratégiai tervét, amelyben meghatározza a célkitűzések elérésének tervezett módját. A megfelelés helyett a folyamat nyomon követése és a támogatás eredményorientált módon való elköltése kap nagyobb hangsúlyt.

A mezőgazdasági termelők támogatása továbbra is közvetlen kifizetési rendszeren keresztül folyik majd. A jelentés nem vetíti előre sem az uniós pénzügyek jövőjéről szóló vita kimenetelét, sem a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok tartalmát. A teljesség igénye nélkül vizsgálja a mezőgazdasági termelők bevételeinek igazságos és célzottabb támogatásának lehetőségeit. A jelentésben megállapították, hogy a klímaváltozás és a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás továbbra is befolyásolni fogja a mezőgazdaságot és az élelmiszer-termelést. Az új közös agrárpolitikának nagyobb fokú ambíciókat kell tükröznie az erőforrás-hatékonyság, a környezetvédelem és az éghajlat-politika terén.

A további javaslatok között szerepel a modern technológiák használatának ösztönzése a gazdálkodók helyi támogatása, valamint a nagyobb piaci átláthatóság és kiszámíthatóság biztosítása érdekében. Kiemelt figyelmet fordítanának a fiatalok gazdálkodásra való ösztönzésére, összehangoltan a tagállamok földadóztatási, földtervezési és készségfejlesztési hatásköreivel. Fontos a kockázatkezeléssel kapcsolatos uniós szintű platform létrehozása a gazdálkodók segítésére, hogy meg tudjanak küzdeni az éghajlat bizonytalanságával, a piaci ingadozásokkal és egyéb kockázatokkal

Az Európai Bizottság a jelentésben felvázolt célokat megvalósító jogalkotási javaslatokat 2018 nyara előtt, a többéves pénzügyi keretről szóló javaslat kihirdetését követően terjeszti elő.

agrotrend.hu / Európai Bizottság

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.