2020.07.12., vasárnap , Izabella, Dalma

Agrárpénzek

2018. május 22. kedd • 13:50

Fiatal gazdák! Változás a kifizetésben!

Módosultak a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételei.

A módosítás értelmében kifizetési kérelmet „legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig” van lehetőség benyújtani, míg korábban ez a határidő a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak vége volt. A 10%-ra kifizetési kérelmet 2018. június 1. és 30. közötti időszakban kell benyújtani.


fotó: Pixabay

A benyújtási időszak utolsó napja (2018. június 30.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésőbb 2018. július 2-án adható postára, illetve az elektronikus benyújtó felületen 2018.06.01. 00:00:00 – 2018.07.02. 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására.

A kifizetési kérelem benyújtása

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ra az nyújthat be kifizetési kérelmet, aki 2017-ben teljesítette a vállalt kötelezettségeket.
A módosítás értelmében kérelem benyújtására az jogosult, aki „mezőgazdasági üzemének méretét a 2017. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte (korábban ez 2016-ra vonatkozott).”

A kifizetési kérelem benyújtása a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványokon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehetséges. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a benyújtó személy ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezzen.

Elektronikus benyújtásra ügyfélkapus bejelentkezést követően ITT van lehetőség.

Törlésre került több pont, amely esetében a kifizetési kérelem visszautasításának volt helye, amelyek a következők:

  • a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe fizetési számlaszámát, vagy
  • ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésüket támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vett adatok közül, vagy)

Továbbra is a kérelem visszautasításának van helye az alábbi esetekben:

  • nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
  • nem a megadott időszakban és határidőig nyújtják be, vagy
  • nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtja be (képviseleti jog nincs – megfelelően – igazolva), vagy
  • a kérelem főlapját a kérelmező nem írja alá.

Változott a kifizetési kérelemhez tartozó főlap száma: D1060-03 (korábban D1060-02 volt). Az állatállományi betétlaphoz a 2017. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti) állatállomány-nyilvántartás másolatát szükséges mellékelni.

A kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az ENAB, BIR és TIR nyilvántartásokba bejelentett adatok helyességének ellenőrzése szükséges, mert a „kérelem benyújtását követően bejelentett módosítások nem vehetőek figyelembe a kérelem bírálata során”.

Bővebb információ itt érhető el.

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.