2020.07.12., vasárnap , Izabella, Dalma

Agrárpénzek

2018. június 28. csütörtök • 10:47

Figyelem! Változtak a fiatal gazdák kifizetési kérelmeinek beadásának feltételei

Módosultak a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételei.

A módosítás értelmében kifizetési kérelmet „legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig” van lehetőség benyújtani, míg korábban ez a határidő a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak vége volt.

A 10 százalékra vonatkozó kifizetési kérelmet 2018. július 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani.

A kifizetési kérelem legkésőbb 2018. július 31-én adható postára, illetve az elektronikus benyújtó felületen 2018.07.01. 00:00:00 – 2018.07.31. 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására!

A támogatási összeg fennmaradó 10 százalékra az nyújthat be kifizetési kérelmet, aki 2017-ben teljesítette a vállalt kötelezettségeket.

A módosítás értelmében kérelembenyújtására az jogosult, aki „mezőgazdasági üzemének méretét a 2017. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte (korábban ez 2016-ra vonatkozott).”

A kifizetési kérelem benyújtása a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványokon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehetséges. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a benyújtó személy ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezzen. Elektronikus benyújtásra az államkincstár honlapján keresztül ügyfélkapus bejelentkezést követően van lehetőség.

Törlésre került több pont, amely a kifizetési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonta maga után, amelyek a következők:

  • a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe fizetési számlaszámát, vagy
  • ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésüket támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vett adatok közül, vagy)

Továbbra is érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra a kérelem az alábbi esetekben:

  •  nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
  •  nem a megadott időszakban és határidőig nyújtják be, vagy
  •  nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtja be (képviseleti jog nincs – megfelelően – igazolva), vagy
  •  a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

Változott a kifizetési kérelemhez tartozó főlap száma: D1060-02 (korábban D1060-01 volt).

Állatállományi betétlaphoz a 2017. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti) állatállomány-nyilvántartás másolatát szükséges mellékelni.

A kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az ENAB, BIR és TIR nyilvántartásokba bejelentett adatok helyességének ellenőrzése, továbbá a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok átnézése szükséges, mert a „kérelem benyújtását követően bejelentett módosítások nem vehetőek figyelembe a kérelem bírálata során”.

Ehhez kapcsolódóan törölve lett „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény”

Ehhez kapcsolódóan módosítva lett  a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet – (Korábban: 311/2006. (XII.23.) volt)

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.