2020.02.23., vasárnap , Alfréd

Agrárpénzek

2016. szeptember 19. hétfő • 17:21

Fontos! Változtak a kertészeti pályázatok

Több kertészeti vonatkozású pályázatban volt változás, amelyet ma tett közzé az irányító hatóság.

Az érintett pályázatok:

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás, valamint az ÁSZF, ÁÚF, TO, 13., 15., és 19. számú melléklet.

A módosulás főbb pontjai a következők:

- 2.  Ügyfélszolgálatok elérhetősége fejezet módosult.

- 3.1.    Támogatható tevékenységek bemutatása a pályázat szó támogatási kérelem kifejezésre módosult.

- 3.2.1. Általános elvárások B) az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a támogatást igénylőnek az alábbiakat kell figyelembe venni pontja; C) ültevénytelepítéssel kapcsolatos elvárások pontja; E) öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet módosult.

- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b. pontja kiegészítésre került, 3. pontja pedig módosult a termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában.

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetben a következő mondat került módosításra: „2. aki, vagy amely a jelen - VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú - Felhívás keretében - a projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan - már részesült támogatásban”

- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont első bekezdése módosult. „A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.”

- 4.4.3.Tartalmi értékelési szempontok 5. Környezeti szempontok érvényesítése pont módosult. Kiegészült a 7. Térségi szempontok érvényesítése pont, kiegészült „A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program  által érintett településen található ("Ős-Dráva Program”  „Mura Program” )” ponttal.

- Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet 2. pontja kiegészítésre került a projekt-előkészítéssel.

- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjából kihúzásra került a „…vagy termelői csoport, termelői szervezet…” szövegrész, továbbá módosult a fejezet 6. pontja

- A 7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó bekezdéssel kiegészült.

- A 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet kiegészült: 19. számú szakmai melléklet: A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú) Felhívás, az ÁSZF, ÁÚF, a 10. és 13. számú melléklet.

A módosulás főbb pontjai a következők:

- A felhívás azonosító száma az Éves Fejlesztési Keret alapján módosult.

- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet módosult.

- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b. pontja kiegészítésre került, 3. pontja pedig módosult a termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában.

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetben a következő mondat került módosításra: „2. aki, vagy amely a jelen - VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú - Felhívás keretében - a projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan - már részesült támogatásban”

- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont első bekezdése módosult. „A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.”

4.4.3.Tartalmi értékelési szempontok 9. pontja kiegészült: A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program  által érintett településen található ("Ős-Dráva Program”  „Mura Program” ) 

- Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet 2. pontja kiegészítésre került a projekt-előkészítéssel.

- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjából kihúzásra került a „…vagy termelői csoport, termelői szervezet…” szövegrész.

- A 7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó bekezdéssel kiegészült.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - Gyógynövény termesztés” című (VP2-4.1.3.3-16 kódszámú) Felhívás, ÁSZF, Támogatói Okirat, ÁÚF, az 1., 2., 3., 10., 11., 14., 16. és 17. számú melléklet.

A módosulás főbb pontjai a következők:

- 3.1 II. pontban a Támogatott tevékenységek táblázat került kiegészítésre

- 3.2.1 D. 5. pontban a „Post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése” került beillesztésre

- 3.4.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezetben történt módosítás

- 3.6. fejezet 3. pontja kiegészült

- 3.8 Önerő pont mikro-, kis- és középvállalkozással kiegészítésre került

- 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

- 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok 7. Térségi szempontok érvényesítése pontja kiegészítésre került” A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program[1] által érintett településen található ("Ős-Dráva Program” „Mura Program”)

- 5.5 Az elszámolható költségek köre 2.pontjában beillesztésre került a következő szövegrész „Valódi levendula (Lavandula angustifolia) és Hibrid levendula (Lavandula intermedia) telepítése esetén – amennyiben saját előállítású dugvány felhasználásával történik – az 1. melléklet D. oszlopában meghatározott összeget csökkenteni kell az alábbi szorzat összegével:

       - hektáronkénti tőszám x 80 Ft.”

4. és 6. pontja módosult, továbbá kiegészítésre került az 5. pontja

7. További információk fejezet a vélelmezett örökösre vonatkozó résszel kiegészült.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gygynvny-termeszts-cm-felhvs-dokumentcija

agrotrend.hu

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.