2020.04.01., szerda , Hugó

Agrárpénzek

2019. április 15. hétfő • 10:45

Hogyan jelenthetjük be az aszálykárunkat?

Információk az Agrárkár-enyhítési rendszer használatához

Az agrárkár-enyhítési rendszer a termelők (megalapozott) káraira nyújt részben ellentételezést.
A rendszerben a termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra (támogatásra), ha a növénykultúrában üzemi szinten mezőgazdasági kár következett be, tehát a hozamcsökkenés (a kipusztult növényállomány, illetve terméscsökkenés) meghaladta a 30%-ot, továbbá a hozamérték-csökkenés (a károsodás miatti termelési érték csökkenése) a károsodott kultúrák vonatkozásában meghaladta a 15%-os mértéket.


fotó: Balázsik Zsófia

Az agrárkár-enyhítési rendszernek kötelezően tagja az a termelő, aki Egységes Kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz és az Egységes Kérelemben feltüntetett, használt termőföldterület nagysága eléri, vagy meghaladja

- ültetvényeknél az 1 hektárt,

- szántóföldi zöldségtermelésnél az 5 hektárt,

- egyéb szántóföldi növény termesztése esetében a 10 hektárt,

- szántóföldi zöldség termelésénél + ültetvénynél az 5 hektárt, vagy

- együttesen (ültetvénynél + szántóföldi zöldségnél + egyéb szántóföldi művelésnél), a 10 hektárt.

A fenti területméretnél kisebb földterületen gazdálkodó termelő önkéntesen, az Egységes Kérelemben megtett külön nyilatkozattal – 3 év folyamatos tagságot vállalva – csatlakozhat az agrárkár-enyhítési rendszerhez.

Káresemény bejelentése:

Az adott kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági káresemények bejelentésére 15 nap áll a mezőgazdasági termelő rendelkezésére.

Ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév április 1-je után következik be és a kárbejelentésre nyitva álló 15 napos határidő az Egységes Kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor – a 15 napos határidőtől eltérően – a kárbejelentés az Egységes Kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.

A bejelentés előtt azonban be kell nyújtani az Egységes Kérelmet.

Ezen határidő elmulasztása esetén, illetve a kárbejelentésre az agrárkár-megállapító szerv által hozott pozitív döntés hiányában, a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elutasításra kerül.

A kárbejelentést a Kincstár által erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen lehet megtenni, amelyet a károsodással érintett terület szerint illetékes, megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (agrárkár-megállapító szerv) bírál el.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.